cfo drip fra VIEW Group

Hei Chief Fantastic Officer!

Dette er CFO Drip: 7 nøkkeltall for 6 bransjer

Innledning

Vi liker å si at tall forteller historier. Historier om hvor selskaper har vært, hvor de er på vei og hvilke muligheter som finnes for fremtiden.  Det å beregne nøkkeltall kan gi et godt grunnlag for å si noe om utvikling og forbedringspotensialet i et selskap.

Vi var nysgjerrige på hvordan noen sentrale økonomiske nøkkeltall ser ut for ulike bransjer, med fokus på bransjer der mange av våre kunder er representert.

Basert på data fra Dun & Bradstreet har vi beregnet 7 nøkkeltall fra 6 bransjer. Siden mange av foretakene ennå ikke har innrapportert 2023-regnskapet, er tallene basert på regnskapsåret 2022. 

Hvordan ser dine nøkkeltall ut sammenlignet med snittet i bransjen?

(Da det er stor spredning blant selskapene (både mht. størrelse og nøkkeltall) gir ekstremtilfeller en gjennomsnittsberegning mindre verdi. Vi har derfor valgt å benytte median.)

Oppføring av bygninger

Resultatmargin

– 41,7%

Årsresultat/omsetning

Driftsmargin

– 5,0%

Driftsresultat/omsetning

Likviditetsgrad 1

29,2

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2

12,2

(Omløpsmidler-varelager)/kortsiktig gjeld

Totalkapitalrentabilitet

0%

(Driftsresultat+renteinntekter)/gj. sn totalkapital

Egenkapitalrentabilitet

0,1%

Resultat før skatt/gj. sn. EK

Egenkapitalandel

26,5%

Egenkapital/totalkapital

Kjøp og salg av fast eiendom

Resultatmargin

24,2%

Årsresultat/omsetning

Driftsmargin

11,0%

Driftsresultat/omsetning

Likviditetsgrad 1

31,7

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2

26,2

(Omløpsmidler-varelager)/kortsiktig gjeld

Totalkapitalrentabilitet

0,0%

(Driftsresultat+renteinntekter)/gj. sn totalkapital

Egenkapitalrentabilitet

0,7%

Resultat før skatt/gj. sn. EK

Egenkapitalandel

45,7%

Egenkapital/totalkapital

Butikkhandel/retail

Resultatmargin

1,3%

Årsresultat/omsetning

Driftsmargin

2,0%

Driftsresultat/omsetning

Likviditetsgrad 1

2,8

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2

1,7

(Omløpsmidler-varelager)/kortsiktig gjeld

Totalkapitalrentabilitet

0,4%

(Driftsresultat+renteinntekter)/gj. sn totalkapital

Egenkapitalrentabilitet

1,4%

Resultat før skatt/gj. sn. EK

Egenkapitalandel

32,4%

Egenkapital/totalkapital

Konsulenttjenester

Resultatmargin

36,5%

Årsresultat/omsetning

Driftsmargin

8,6%

Driftsresultat/omsetning

Likviditetsgrad 1

12,4

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2

12,2

(Omløpsmidler-varelager)/kortsiktig gjeld

Totalkapitalrentabilitet

0,7%

(Driftsresultat+renteinntekter)/gj. sn totalkapital

Egenkapitalrentabilitet

2,5%

Resultat før skatt/gj. sn. EK

Egenkapitalandel

48,2%

Egenkapital/totalkapital

Arkitekt og ingeniørvirksomhet

Resultatmargin

12,3%

Årsresultat/omsetning

Driftsmargin

10,7%

Driftsresultat/omsetning

Likviditetsgrad 1

7,2

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2

7,1

(Omløpsmidler-varelager)/kortsiktig gjeld

Totalkapitalrentabilitet

10,0%

(Driftsresultat+renteinntekter)/gj. sn totalkapital

Egenkapitalrentabilitet

3,0%

Resultat før skatt/gj. sn. EK

Egenkapitalandel

42,1%

Egenkapital/totalkapital

Engroshandel

Resultatmargin

-4,0%

Årsresultat/omsetning

Driftsmargin

-4,2%

Driftsresultat/omsetning

Likviditetsgrad 1

4,3

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2

2,9

(Omløpsmidler-varelager)/kortsiktig gjeld

Totalkapitalrentabilitet

0,2%

(Driftsresultat+renteinntekter)/gj. sn totalkapital

Egenkapitalrentabilitet

0,9%

Resultat før skatt/gj. sn. EK

Egenkapitalandel

15,6%

Egenkapital/totalkapital

Vil du fortsette å høre fra oss?

Vi sender ut nyhetsbrev 1 gang i måneden om økonomistyring og ledelse. Meld deg på under.

 

Ble du nysgjerrig på dine egne tall?

Ønsker du nærmere innsikt i undersøkelsen eller bistand til å se på egne nøkkeltall for å identifisere mulige forbedringsområder?

Våre rådgivere har lang erfaring med økonomiske analyser og tiltak for lønnsomhetsforbedringer.

Ta enten direkte kontakt  med Tom eller Christopher, eller fyll ut skjemaet under så hører du snart fra oss.

Tom Nøttveit

Leder for Rådgiving

41539714

Christopher Kaino

Senior rådgiver

46748234

Vil du ta en prat om nøkkeltall for din bransje?

Fyll ut skjemaet under, så tar vi en uforpliktende prat med deg.