Et fremtidsrettet ERP System

6 kjennetegn på et fremtidsrettet ERP System

Et fremtidsrettet ERP system skal gi deg et konkurransefortrinn, i form av å være kostnadseffektivt, automatisert og et styringsverktøy for gode beslutninger.Hvilke fordeler gir ERP systemet du bruker deg? Les våre tips om hva som kjennetegner et fremtidsrettet ERP system, og hva du bør sikte etter å oppnå.

1. Skybasert ERP system

Er det viktig for deg å ha sanntids-informasjon tilgjengelig om din bedrift? En skyløsning er utrolig fleksibel og du har ingen kostander knyttet til drift. I tillegg er sikkerheten og lagringskapasiteten høy og det er miljøvennlig. Et skybasert ERP system er med andre ord et veldig godt utgangspunkt for å kunne utnytte potensialet som ligger i fremtidens løsninger.

2. Sikkerhet

Lagrer du sensitive opplysninger om ansatte og kjører lønn i systemet? Med den nye Personvernforordningen som kommer, er det viktig at leverandøren tilrettelegger for at behandling av personopplysninger ivaretas. Det er også viktig at ERP systemet oppfyller moderne sikkerhetsstandarder og sertifikater.

3. Skalerbart

Kan ERP systemet skaleres i takt med din vekst? Selskaper i vekst opplever gjerne store utfordringer når ERP systemet ikke lenger dekker behovene for regnskap og økonomi.

Ditt ERP system bør laikke begrense vekst,. Heller ikke internasjonalt. Du bør kunne enkelt legge til nye forretningsenheter, ansatte og roller uten behov for ekstra tilpassing av systemet.

4. Automatisering i ERP systemet

Har ERP systemet støtte for automatisert arbeidsflyt og en bankintegrasjon? Håndterer systemet EHF-faktura og er det integrert ved Vipps?

Her er det et stort potensiale for å effektivisere arbeidsoppgaver og frigjøre tid til å fokusere på kjernevirksomhet til bedriften.

Flere og flere arbeidsprosesser fremover vil bli automatisert ved hjelp av teknologi som kan utføre oppgavene raskere og mer nøyaktig. Derfor er det svært viktig at din leverandør har fokus på å utnytte teknologien som et konkurransefortrinn.

5. Integrasjonsmuligheter med andre systemer

Er erp systemet kompatibelt med annen programvare du bruker idag eller må det gjøres spesialtilpasninger? Har du en nettbutikk, et kassasystem eller andre kjernesystemer, der integrasjon vil effektivisere din arbeidshverdag?

I fremtiden kan det dukke opp flere systemer som kan være nyttig å integrere mot ditt ERP system og da er det viktig å vite at dette kan tilrettelegges på en enkel måte.  

6. God rapportering for godt beslutningsgrunnlag 

Er du avhengig av å kunne snu deg raskt og ta raske avgjørelser?  Et ERP system skal være et viktig styringsverktøy og en kilde for gode beslutninger.

Du bør raskt kunne få tilgang til ferdige rapporter og i tillegg kunne skreddersy din egne. For eksempel for ulike roller i selskapet eller for ulike KPI`er. Et ERP system skal muliggjøre at du kan bruke mer tid på analyse og strategi, enn oppgaver og rutiner for økonomi og regnskap.

Vi i VIEW er ERP systemet Xledger sin største partner, og spesialister på å effektivisere og forenkle prosesser i og utenfor systemet.

Kontakt oss gjerne for en demo eller et tilbud på systemet for ditt selskap.

 

Les mer om det skybaserte ERP systemet Xledger.

 

20+ år med erfaring med ERP

En av fordelene med å være en del av VIEW Group er at kunnskap og erfaring deles internt i konsernet for å oppnå de beste løsningene for våre kunder.

Det viktigste er å bringe kunde og system sammen, med løsninger kunden ikke trodde var mulig. VIEW Group ønsker å være en partner, ikke en leverandør, vi vokser sammen.

3 måter et utdatert ERP-system kan skade din bedrift

Til sammen illustrerer disse tre faktorene under viktigheten av å ha et oppdatert ERP-system. Vi tror ingen bedrifter ønsker å være ineffektive, ha unøyaktig informasjon eller bekymre seg over oppgraderinger og sikkerhetsrisiko.

1. Ineffektivitet

På generell basis bør det våre et mål å redusere punching og flytting av data mellom systemer betydelig. En veldig god måte å gjøre dette på er å ha et ERP-system som legger til rette for gode integrasjoner, slik at du ikke må bruke tid på å kompensere for dette.

2. Unøyaktighet

Et unøyaktig datagrunnlag er direkte skadelig for avgjørelser og planlegging knyttet til strategi og mål for din virksomhet. Er bedriften din i en vekstfase, vurderer nye forretningsområder eller nyansettelser? Det er mange scenarioer som krever god innsikt i dagens situasjon, for å planlegge godt for fremtiden.

3. Sikkerhetsrisiko

Din bedrifts ERP-system inneholder mye sensitiv informasjon både om kunder, ansatte, kontrakter og av finansiell art. Jevnlig oppdateringer av programvaren er for eksempel et viktig element i å øke sikkerheten. Profesjonelle ERP-leverandører gjør dette for deg i ditt system (fra skyen). Du trenger å tenke på nye versjoner eller oppgradering av ny funksjonalitet- det rulles ut løpende.

Les hele artikkelen her

Hvorfor velge VIEW Group?

  • Vi har Xledger og Tripletex – spesialister
  • VIEW har fastpris på regnskap
  • Du får tilgangang på 350 kompetente rådgivere
  • Vi kan skreddersy integrasjoner
  • VIEW & Xledger har partneskap siden 2004
  • Kanskje Norges største kompetansehus på Xledger og Tripletex

ERP System

Hvordan foregår fakturering i Tripletex?

Fakturering i Tripletex er en egen modul og koblet tett til regnskap. Tripletex støtter, ehf, e-faktura, pdf og abonnementsfaktura. Du har god oversikt over inngående og utgående fakturaer, og kan til enhver tid se hvilke kunder som har betalt eller ikke. Fakturaene bokføres automatisk og regnskapet holder seg løpende oppdatert.

Hvordan foregår årsoppgjør i Tripletex?

Årsoppgjør i Tripletex kan du levere direkte fra systemet. Årsoppgjør – modulen har flere automatiske funksjoner, guide og veiledning underveis og du kan levere skattemelding og aksjonærregisteroppgaven fra systemet

Finnes det kurs i Tripletex?

Tripletex har mange kurs og webinarer om bruken av systemet. Det finnes også en del vidoer på youtube. Vi i VIEW kan også hjelpe deg med å komme i gang og lære mer om Tripletex.

Hvilke selskapet passer Tripletex for?

Tripletex passer for små til mellomstore bedrifter opptil 250 ansatte, som ønsker et intuitivt og effektivt økonomisystem. Tripletx passer spesielt godt for bedrifter som ønsker prosjektregnskap og integrasjoner med andre fagsystemer. Se en demo av løsningen her!

Har Tripletex bankintegrasjon?

Ja Tripletex har bankintegrasjon, sånn at du kan gjøre flere oppgaver i systemet uten å måtte logge deg inn i nettbanken. Som for eksempel se saldo, betale regninger og bankavstemning.

Har Tripletex muligheter for integrasjoner?

Tripletex har integrasjoner med flere hundre fagsystemer. De fleste er standard – integrasjoner og enkle å komme i gang med. Det er blant annent md nettbutikker, kasseløsninger, CRM, banker, inkasso, rapportering, booking og styrearbeid.

Har Xledger support?

VIEW Group tilbyr full applikasjonsstøtte for Xledger og har dedikerte kontaktpersoner for Xledger – systemet.

Hva koster Xledger?

Med Xledger får du transaksjonsbasert prising. I Xledger er alle moduler inkludert, og du betaler kun for det du faktisk bruker.

Har Xledger integrasjoner med andre systemer?

Ja, Xledger har omfattende integrasjonsmuligheter og kan kobles til en rekke fagsystemer og tjenester. Innebygde integrasjoner, API-er og standardverktøy legger til rette for automatisk dataoverføring mellom ulike plattformer, for eksempel lønnssystemer, CRM-systemer eller banker.

Har Xledger konsernrapportering?

Ja, Xledger støtter definitivt konsernregnskap og hjelper organisasjoner med flere datterselskaper med å få god oversikt over økonomien sin. Xledger gir deg full oversikt over regnskap og økonomi på overordnet nivå og samtidig detaljoversikt i alle underliggende selskaper. Du får også en samlet konsernoversikt over likviditet, balanse, resultater, fakturering og bank. Systemet kan også håndtere flere valutaer og ulike regnskapsprinsipper, og tilbyr smidig administrasjon av felles masterdata.

Hvilke selskaper passer Xledger for?

Xledger passer best for mellomstore og store selskaper som ønsker et fullstendig skybasert ERP-system med høy grad av automatisering. Xledger er spesielt utviklet for å støtte komplekse økonomiske strukturer og har spesielt unik funksjonalitet for konsern, rapportering, valuta og internasjonal virksomhet. Tjenesteselskaper, eiendomsselskaper og ideelle organisasjoner er eksempler på virksomheter som har stor nytte av Xledgers funksjonalitet.

Hvordan håndteres backup i Xledger?

Xledger gjør en løpende backup av databaser hvert 15 minutt, ogfilservere skjer dette en gang i døgnet. Backup-filer lagres separat og annenhver uke gjennomføres restore-tester. Backup er gjort på alle data som gjenspeiler seg også til et annet fysisk sted, og det er streng tilgangskontroll av sikkerhetspersonell på det operative senteret. 

Hvordan lagres data i Xledger?

Data i Xledger lagres på 2 separate datasentre som er lokalisert i EU/EØS. Xledger er ansvarlig for å levere hele funksjonen, inkludert hele driftsmiljøet. IT-miljøet ligger i et profesjonelt driftssenter hvor det er høye krav til perimetersikkerhet og nettverkssikkerhet. 

Hvordan håndterer Xledger sikkerhet?

Xledger er ISO 27001 sertifisert som er den ledende internasjonale standarden knyttet til IT-sikkerhet. Xledger er 100% skybasert og med flere alternativer for tofaktor autentisering, er Xledger et trygt system å bruke. 

Hvordan implementere Xledger?

Xledger er et standarisert ERP-system med stor fleksibilitet for å konfigureres etter selskapets behov. Xledger implmenteres som en ekte skytjeneste (SaaS), der ingenting installeres lokalt og alle oppdateringer skjer automatisk. VIEW Group har lang erfaring med å implementere Xledger til mellomstore – og store virksomheter.    

ERP – Enterprise Asset Management

Større og mer komplekse ERP-systemer kan omfatte en EAM-modul som hjelper anleggsintensive bedrifter med å minimere nedetid og holde maskiner og utstyret aktive med maksimal effektivitet. Fokus på et operativt varslingssenter og oversikt sørger for smidig og sikker drift av komplekse prosesser og minsker manuelle avregninger og statusrapporter. Bred funksjonalitet for prediktivt vedlikehold, tidsplanlegging, anleggsdrift og -planlegging, helse, miljø og sikkerhet (HMS) med mer.

ERP – Service

I service bransjen kan et ERP System være med på å definere, tilpasse og videre utvikle selve service leveransen. Du kan utvikle persontilpassede tjenester og oppfølgning og systematisere tilbakemeldinger for forbedringspotensialet og egen utvikling. Et godt verktøy for å gi alle kunder den samme opplevelsen gjennom et godt opplæringsverktøy. ERP Systemet kan omfatte verktøy for trakter for opplevelser og systematisk oppfølgning eller verkstedsreparasjoner, reservedeler, administrasjon av felttjenester og servicebaserte inntektsstrømmer. Den har analysefunksjoner som gjør at servicemedarbeidere og teknikere raskt kan løse kundenes problemer og forbedre lojaliteten.

ERP – Logistikk og Varelager

ERP System for logistikk og varelager er en nødvendighet for selskap som har store varelagre. Systemer bidrar til struktur og sporbarhet for varebevegelser og forsyninger gjennom hele forsyningskjeden til en organisasjon. Du finner ofte funksjonalitet for beholdningsstyring i sanntid, lagringsoperasjoner, transport og logistikk – og kan bidra til å øke forsyningskjedens oversikt og fleksibilitet.

ERP – Produksjon

Et ERP System kan forenkle og automatisere produksjonsprosesser og hjelpe bedrifter med å sikre innkjøp og lagring av data på en trygg plass i skyen. ERP gir også mulighet fot analyse og kontroll på varelager. Det er vanlig at ERP Systemer for produksjon har ofte funksjonalitet for planlegging av materialbehov (MRP – material requirements planning). Dette bidrar til stabil og oversiktlig planlegging av hvilke deler, komponenter eller produkter som er nødvendig for å møte produksjons- og monteringskrav, samt kvalitetsstyring.

ERP – Anbudsprosesser

Alle anbudsprosesser krever god struktur over avtaler og krav, samt leveransevilkår. Med et ERP System kan denne dataen lagres og dokumenteres med god oversikt og tilgjengelighet både for leverandør og kjøper. ERP Systemet kan også gi oversikt over varebeholdning og deadlines samt hvilke tjenester eller produkter selskap kjøper og selger. Funksjoner som å automatiserer innkjøp, inkludert tilbudsforespørsler, oppretting av kontrakter og godkjenninger er sentrale elementer for en anbudsprosess. Det er også mulig å minimere underkjøp og overkjøp og forbedre leverandørforhandlinger med AI-drevne analyser, og til og integrere databaser med forskjellige kjøpernettverk.

ERP – HR (Human Resources)

ikke alle, men de fleste ERP Systemer har integrerte løsninger for HR. Med kjernefunksjoner som lønn, tids- og fremmøteadministrasjon. Noen systemer som SD Works (Partner med VIEW) har hovedfokus på HR og lønn i sine systemer med et bredt spekter av tilleggstjenester. Noen systemer kommer også med HCM løsninger (Human Capital Management), som kan kobles direkte til ERP-systemet. Dette gir HR direktør og HR medarbeidere mulighet til bemanningsanalyser og struktur for ansettelses prosesser og medarbeideropplevelser.

ERP – Finans

Økonomi og finans er der flest selskap er avhengig av et godt ERP. I tillegg til å administrere hovedboken og automatisere viktige finansielle oppgaver gir ERP Systemet bedrifter og nøkkelpersoner oversikt over selskapet økonomi både med forventede utgifter og inntekter. Det er også lett å finne leverandør- og kundereskontro og avslutte regnskapet på en effektiv måte. Du kan generere finansrapporter, overholde standarder for inntektsføring og redusere finansiell risiko med god oversikt over både enkelte bedrifter og paraplyløsninger for konsern og større virksomheter.

Definisjon av ERP System

ERP står for «ressursplanlegging» (Enterprise resource planning). Du kan definere ERP som et system som bidrar til å automatisere og administrere forretningsprosesser på tvers av økonomi, produksjon, handel, forsyningskjede, HR og drift. I hovedsak brukes ERP systemer til å holde oversikt over bedriftens Økonomi. ERP systemet gir et oversiktlig grunnlag for å ta avgjørelser og presentere informasjon for både ledelse og ansatte, kort sakt.

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt

<

Artikler & Innsikt

Les de siste artiklene

bytte erp-system
System
Bytte ERP-system? Les mer
LedelseSelskapsnytt
VIEW Group passerer 1 milliard i omsetning Les mer
feriepengerLønn
Endringer i foreldrepermisjon 2024 Les mer

Interessert i økonomistyring og teknologi?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!