Økonomisk rådgivning

Vi hjelper deg få innsikt i tallene, slik at du kan ta enda bedre beslutninger

Økonomisk rådgivning for bedrifter

Regnskapstallene forteller mye om bedriften din, og gir deg svar på hvordan du kan drive mer effektivt og lønnsomt! Våre rådgivere vil kunne gi deg denne innsikten, og hjelpe til med å oversette tallene til konkrete handlinger og tiltak.

Vi kan hjelpe deg med å se hva som bør gjøres for å utnytte selskapets ressurser best mulig, og bidra til å gjennomføre planene. Med over 20 år i bransjen har vi kunnskap du kan dra nytte av!

Økonomisk rådgivning behøver ikke være dyrt. Vi har fastpris på de fleste av våre leveranser og våre rådgivere er spesialister innen ulike fagfelt. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Øk konkurransefortrinnet

Regnskapsanalyser er analyser av bedriftens økonomiske resultat, basert på informasjon som er tilgjengelig i regnskapet. Regnskapsanalyser kan derfor fortelle mye om bedriftens utvikling, og dette er informasjon du ikke bør gå glipp av.

Ved å jevnlig gjøre grundige analyser kan du få en dypere forståelse av bedriftens økonomiske tilstand, identifisere områder der det kan være behov for forbedring, og få informasjon som kan brukes til å ta beslutninger om fremtidige investeringer, finansiering eller strategiske initiativer.

Regnskapsanalyser er derfor en viktig del av økonomistyring og rapporteringen for både interne og eksterne interessenter. Vi kan hjelpe deg med analysene!

Finansielle analyser

For våre rådgivere er finansielle analyser hverdagskost. De har et øye for detaljer og kan se sammenhenger. Dette bruker de når de dykker ned i tallene og finner mulighetene for en enda mer lønnsom drift.

For våre kunder gjør vi blant annet:

 • Budsjettering og prognoser
 • Nøkkeltallsanalyser
 • Benchmarking-analyser
 • Likviditetsstyring
 • Internregnskap
 • Konsernregnskap
 • Bistand til styrearbeid og styresekretær

Nøkkeltallsanalyser

Nøkkeltall gir deg en rask økonomisk indikator på hvordan det går med selskapet. Vi setter opp utregninger som gjør at du kan følge med på utviklingen og avverge eventuelle negative trender.

Noen vanlige nøkkeltall for å følge bedriftens utvikling er:

 • Lønnsomhet
 • Soliditet
 • Benchmarking
 • Likviditet
 • Resultat
 • Gjeldsgrad
 • Egenkapital

Vi hjelper deg med å se hvilke tiltak som bør gjøres for å utnytte ressursene best mulig og bidra til å gjennomføre dette.

7 nøkkeltall du bør ha på radaren

Akkurat hvilke nøkkeltall du bør følge med på avhengig også av hvilken bransje du er i, og hvilke mål du har satt deg. Men, det er noen økonomiske nøkkeltall som generelt sett er meget nyttig å måle for å ha kontroll.

 • Omsetningsvekst
 • Bruttofortjenestemargin
 • EBITDA
 • Likviditetsgraden
 • Gjeldsgrad
 • Kundefordringer og leverandørgjeld
 • Arbeidskapital
 • Retur på investering (ROI)

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg sette opp beregningene.

Budsjettering

Budsjettet er i tillegg til regnskapet et av de viktigste økonomiske styringsverktøyene. Den jobben og de vurderingene som gjøres nå på høsten vil være noe av det viktigste en bedrift kan gjøre for å være godt forberedt for neste år. Et godt budsjett skal bidra til å styre bedriften mot økt lønnsomhet, kontroll på kostnader, god likviditet og forutsigbarhet. Det vil lønne seg å få oversikt over bedriftens fremtidige økonomiske situasjon for å kunne se på tiltak for å effektivisere driften løpende gjennom året.

Hva tror du vil være bedriftens største kostnader og hvor tror du inntektene vil komme fra? Har vi periodisert budsjettet slik at forutsetningene for neste år blir mest mulig korrekt? Er det usikkerhet rundt inntektsbasen, vil det lønne seg å danne et rent kostnadsbudsjett?

 

Kortsiktig eller langsiktig

Budsjettet er et utgangspunkt som setter grunnlaget for bedriftens fremtidige økonomiske mål. Prognoser er regelmessige korrigeringer i budsjettet gjennom året, og blir påvirket av faktiske tall. Derfor bør du ofte jobbe med budsjett og prognoser parallelt.

Kanskje vil det være lurt å sette opp budsjetter som gjelder for mer enn 12 måneder av gangen. Kanskje legge en strategi for de neste 2 årene? I andre tilfeller hvor bedrifter opplever voldsom vekst vil det være smartere å tenke kortsiktig. Da vil kanskje være mer fornuftig å jobbe med prognoser for kortere tidsrom, terminvis, kvartalsvis eller halvårlig. Eventuelt jobbe med et rent kostnadsbudsjett? Dette er spørsmål vi finner svarene på sammen for å forutse selskapets utvikling på best mulig måte.

Likviditetsstyring

God likviditet handler om å betjene kostnader, men også om å være i stand til å gripe muligheter og realisere planer. Større handlefrihet, gir økt konkurransekraft i markedet. Vi hjelper våre kunder med denne innsikten.

 • Investeringsanalyser
 • Gode rutiner i økonomisystemet
 • Likviditetsstyring og budsjetter
 • Finansieringsanalyser
 • Refinansiering
 • Rutiner varelager og innkjøp
 • Tilgang til nøkkeltall

 

Strategi og budsjettering

Vi i VIEW Group har lang erfaring med å utarbeide ulike typer budsjetter. Våre konsulenter og rådgivere kan både veilede deg i prosessen og bidra med å sette opp faktiske budsjetter som f.eks.:

 • Resultatbudsjett
 • Balansebudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Kostnadsbudsjett
 • Investeringsbudsjett
 • Langtidsbudsjettering
 • Prognoser
 • Revidering av budsjett

Skatt

Vi kan hjelpe din bedrift med:

 • Skatteplanlegging og utbytte
 • Skatteposisjoner
 • Internasjonale skattespørsmål
 • Rapportering og dokumentasjon
 • Merverdiavgift (MVA) og andre indirekte skatter
 • Håndtering av skattekontroller og -undersøkelser
 • Kapitalgevinsskatt og eiendomsskatt

Skatteplanlegging

Skatt og skatteplanlegging har avgjørende betydning for bedriftens økonomi, og bedriftseiere bør kartlegges fordeler og ulemper forbundet med de forskjellige skatteposisjonene. God skatteplanlegging vil gi forutsigbarhet og sikre at du ikke betaler for mye skatt eller plutselig blir skyldig et stort beløp.

Skatteplanlegging kan være utfordrende fordi regelverket er kompleks, stort og skattesatsene endres stadig slik at du må ta ulike grep i den inneværende regnskapsåret. Våre rådgivere har høy kompetanse når det gjelder skattespørsmål, og hjelper deg planlegge optimalt.

Hva sier våre kunder?

“Med VIEW Group på laget har vi full oversikt og stål-kontroll på forretningen og godt samarbeid.”
Visindi
“God økonomistyring og effektiv regnskapsføring krever dyktige fagfolk. Vi lener oss på VIEW Group.»
Fusen Solernergi
«Vekst og utvikling krever mye og VIEW Group hjelper oss holde god oversikt hele veien.»
Olivers og Co

Kontakt en av våre rådgivere

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat og viser deg hvordan vi hjelper våre kunder lykkes. Ring, send en e-post eller fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg!

Tom Nøttveit

Leder for Rådgiving

41539714

Renate Slinning

Director of Finance & Payroll

907 44 056

Artikler & Innsikt

Les de siste artiklene

bytte erp-system
System
Bytte ERP-system? Les mer
LedelseSelskapsnytt
VIEW Group passerer 1 milliard i omsetning Les mer
feriepengerLønn
Endringer i foreldrepermisjon 2024 Les mer

Interessert i økonomistyring og teknologi?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!