Family Office og investeringsselskap

Spesialkompetanse innen blant annet regnskap, skatt, selskapsrett, finansiell rapportering og depotmottaker.

Din økonomirådgiver og depotmottager

Vi leverer regnskapsførsel, forretningsførsel og rådgivning for investeringsselskaper, fond, stiftelser, eiendom- og shippingselskaper. Vår spesialistkompetanse er blant annet regnskap, skatt og avgift og som også krever spesielle bransjeløsninger på systemsiden.

Vi har tillatelse fra Finanstilsynet til å være depotmottaker for visse Alternative Investeringsfond (AIF), og samarbeider med en rekke AIF-forvaltere og er totalt sett depotmottaker for ca. 30 AIF.

Kontakt for oss gjerne for en prat!

Family Office og investeringsselskap

Våre tjenester

 • Regnskapsførsel, MVA, lønn
 • Årsregnskap og konsernregnskap, inkl. kompetanse på IFRS
 • Likningspapirer og private skattemeldinger
 • Finansiell rapportering og budsjettering
 • Kapitalendringer, fusjoner, stiftelse og avvikling av selskaper mv.
 • Deltakelse i styremøter/styresekretær, generalforsamling, selskapsmøter
 • Rådgivning innen regnskap, skatt, avgift og selskapsrett
 • MVA-representasjon

Gjør hverdagen enklere

 • Tilgang på spesialkompetanse
 • Depotmottakerkonsesjon siden 2015
 • Bransjesystemer for god oversikt 
 • Høy grad av service-innstilling
 • Selskapsrettslig bistand
 • Skalerbart og fleksibelt – betal for det du bruker 
 • Stort nettverk av samarbeidspartnere
 • Escali Financial Systems

Investeringsselskaper og Family Office

Vi utfører forretningsførsel for ca. 5000 investeringsselskaper. Selskapene varierer i størrelse, fra mindre selskap med hovedfokus på leveranse av årsregnskap og likningspapirer til store konsern med flere milliarder i balansesum, og med behov for løpende regnskapsførsel, rapportering og annen bistand.

Som bransjeløsning benytter vi Escali Financial Systems. Dette er et verdipapirsystem hvor vi sørger for korrekt og effektiv regnskapsførsel av alle selskapenes verdipapirer. Systemet har gode løsninger for automatisk tolkning og import av sluttsedler fra mange meglerhus, og er et meget godt verktøy for å sikre høy kvalitet og effektive leveranser til våre kunder. Våre medarbeidere har god kompetanse på bruk av systemet, og innehar god innsikt og forståelse for ulike typer verdipapirer og investeringer.

 

Dette bidrar til å sikre korrekt regnskapsmessig og skattemessig behandling av selskapets investeringer, og gjør våre medarbeidere til gode sparringspartnere for våre kunder. Ved høy kompleksitet for eksempel rundt skattemessig behandling av investeringene er det vår jobb som rådgiver å vite når man bør søke bistand fra skatteadvokater. Investeringsfond: Vi jobber med en rekke forvaltningsselskap og er forretningsfører for en rekke ulike investeringsfond, herunder verdipapirfond, private equity fond og alternative investeringsfond. Vi benytter Escali Financial Systems som verdipapirsystem der det er aktuelt/behov.

I tillegg til å bistå våre kunder med regnskapsførsel, årsregnskap og likningspapirer mv., utfører vi også tjenester som bistand med kapitalendringer, styresekretariat, rapportering til investorer (inkl. VEK-rapportering, kapitalkonto mv.), rapportering til Finanstilsynet (eks. KRT-1160 og 1161), bekreftelse av kapitalinnskudd mv. Vi kan også bistå med administrasjon rundt on-boarding av fondets investorer. Gjennom vår konsesjon som depotmottaker for Alternative Investeringsfond, vil en AIF-forvalter få dekket flere behov for tjenester på en effektiv måte med høy kvalitet.

Depotmottaker for Alternative Investeringsfond

Vi har hatt depotmottakerkonsesjon fra Finanstilsynet siden 2015, og har opparbeidet oss god erfaring og effektive systemer for å levere tjenester av høy kvalitet. Hovedoppgaven til depotmottaker er å sikre fondets investorer sine interesser. Vår kontrollfunksjon og våre arbeidsoppgaver er relativt omfattende, og hovedoppgavene er blant annet å sikre at fondet investerer i henhold til mandat og at fondet har reelt eierskap til sine eiendeler.

Videre vil vi som depotmottaker kontrollere kontantstrømmene, blant annet for å sikre at det ikke belastes urettmessige kostnader. Kontroll av innbetalinger og utdelinger til investorene er også viktig. Vårt mål er å ivareta kontrollfunksjonen på en effektiv måte, og sørge for et godt samarbeid med AIF-forvalteren.

 

Spesialkompetanse

Hos oss får du fullskala tjenester innen regnskapsførsel, lønn, forretningsførsel og rådgivning. Vi skal være en kompetent og proaktiv samarbeidspartner med høy grad av service-innstilling, og skreddersyr våre tjenester etter kundens behov. Vi utfører tjenester for selskap i en rekke bransjer, men vårt hovedfokus er bransjer som krever spesialistkompetanse innen blant annet regnskap, skatt og avgift og som også krever spesielle bransjeløsninger på systemsiden.

 • Eiendom
 • Shipping
 • MVA
 • Depotmottaker
 • Family Office
 • Investeringsselskaper

Kontakt en av våre rådgivere

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat og viser deg hvordan vi hjelper våre kunder lykkes. Ring, send en e-post eller fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg!

Henrik Havnå

Team Leader

97 66 27 01

Anne Aspelin

Business Manager

+47 93 05 23 52

Artikler & Innsikt

Les de siste artiklene

bytte erp-system
System
Bytte ERP-system? Les mer
LedelseSelskapsnytt
VIEW Group passerer 1 milliard i omsetning Les mer
feriepengerLønn
Endringer i foreldrepermisjon 2024 Les mer

Interessert i økonomistyring og teknologi?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!