Bærekraftrapportering

Vi kan hjelpe deg med bærekraftrapporteringen – fra konkrete anbefalinger, datainnsamling til ferdig rapport.

Bærekraftsrapportering – for en ansvarlig fremtid

I dag er bærekraft i økende grad avgjørende for å bygge vellykkede virksomheter – nå og for fremtiden. I VIEW Group vet vi at bedriftens økonomiske resultater er nært knyttet til å vise bærekraftstiltak, både med tanke på å styrke konkurranseevnen og tiltrekke seg arbeidskraft. Med vår støtte kan du være sikker på at organisasjonen din ikke bare oppfyller dagens forventninger, men også forbereder seg på fremtidens utfordringer.

Vi hjelper deg med bærekraftrapportering- fra å komme i gang til en ferdig rapport. 

Standard og malverk

Det finnes maler, systemer og teknologi som støtter innhenting av informasjon og utformingen av bærekraftrapporten. Mye av informasjonen du trenger for å rapportere ligger i ulike kjernesystemer i din bedrift. 

Vår Business Intelligence løsning legges på toppen av dine data for å bygge skreddersydde rapporter og se sammenhenger, og hjelper deg med å lage nye rapporter og visualisere nøkkeltall på tvers av selskapet. Ønske om et bedre beslutningsgrunnlag er ofte starten på en anskaffelse av en BI – løsning. Du kan også hente ut data fra andre programmer og nettsteder, for å sammenligne og se på data utenfor din bedrift.

Anbefalt: Din guide til Bærekraftsrapportering

rammeverk for rapportering

Hvorfor rapportere?

Bærekraftrapportering er en prosess der du identifiserer, måler og rapporterer virksomhetens påvirkning på miljø, mennesker og samfunn.

Den 1. januar 2024 trådte EUs nye direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) i kraft. Dette innfører nye og mer omfattende krav til bærekraftrapportering, og gjelder for et større antall selskaper enn tidligere.

Selv de selskapene som ikke er pålagt å rapportere, blir indirekte berørt. Hvis du ser bort ifra det å faktisk bidra til en grønnere klode og FN`s bærekraftsmål, er det andre konkrete forretningsmessige fordeler bedrifter kan oppnå ved å rapportere på egne tiltak. Hvis du for eksempl er en del av leverandørkjeden til et selskap som omfattes av kravene, må du kunne rapportere hvordan virksomheten din påvirker omverdenen og det kreves dokumentasjon i flere anbudsprosesser. I tillegg flere og flere ansatte opptatt av å jobbe et sted som bidrar positivt til miljøet og etterspør denne type informasjon fra arbeidsgiver.

Hvordan komme i gang?

Det viktigste for å komme i gang er finne noen av tingene egen bedrift gjør for miljøet allerede, og deretter sette seg noe mål for hva som skal bli bedre. Det er ikke alle som trenger å følge en standard med en gang, men heller gjøre sin første rapportering etter beste evne- ut ifra hvilken informasjons de har tilgjengelig.

Standardene/rammeverket kan være en veldig god veiledning i en startfase, men de er omfattende. Mange selskaper velger å ta utgangspunkt i FN sine 17 bærekraftmål, og velge ut noen få mål ut ifra hva som er mest relevant for selskapets egen drift og formål.

Det kan også være lurt å se på hva andre selskaper i samme bransje gjør. Mange selskaper har allerede erfaring fra slik rapportering, og her kan man i årsrapport eller på selskapets hjemmeside hente noen tips om for eksempel relevante måleparametere for sin egen industri.

Vår kompetanse

I dag er bærekraft i økende grad avgjørende for å bygge vellykkede virksomheter – nå og for fremtiden. I VIEW Group vet vi at bedriftens økonomiske resultater er nært knyttet til å vise bærekraftstiltak, både med tanke på å styrke konkurranseevnen og tiltrekke seg arbeidskraft. Med vår støtte kan du være sikker på at organisasjonen din ikke bare oppfyller dagens forventninger, men også forbereder seg på fremtidens utfordringer.

Vi hjelper deg med bærekraftrapportering- fra å komme i gang til en ferdig rapport. 

Fordeler med bærekraftrapportering

Å investere i bærekraftrapportering gir flere fordeler for din bedrift

Godt rykte og varemerke

Ved å tydelig kommunisere din bedrifts forpliktelse til bærekraft, kan du bygge tillit og lojalitet med kunder, investorer og andre interessenter.

Tiltrekke seg ansatte

Flere ansatte reflekterer over de verdiene arbeidsgiveren står for og er opptatt av å jobbe et sted som bidrar positivt til miljøet. De etterspør denne type informasjon fra arbeidsgiver og nye ansatte er opptatt av å søke seg til bedrifter som er mer bærekraftig.

Anbudsprosesser og offentlige anskaffelser

I større grad enn før ber stat, fylke og kommune om dokumentasjon på virksomhetenes bærekraft. Bedrifter kan risikere å bli utelatt fra anbuds- og tilbudsprosesser dersom de ikke kan vise til egne bærekraftstiltak.

Samarbeidspartnere og leverandører

De selskaper som kan tilgjengeliggjøre bærekraft-informasjonen for sine leverandører som må rapportere, kan fort bli favorisert. I tillegg ønsker mange å samarbeide med andre som bidrar bærekraftig i samfunnet for eget rykte om omdømme.

Kontakt en av våre rådgivere

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat og viser deg hvordan vi hjelper våre kunder lykkes. Ring, send en e-post eller fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg!

Tom Nøttveit

Leder for Rådgiving

+4741539714

Renate Slinning

Director of Finance & Payroll

907 44 056

Hva sier våre kunder?

“Med VIEW Group på laget har vi full oversikt og stål-kontroll på forretningen og godt samarbeid.”
Visindi
“God økonomistyring og effektiv regnskapsføring krever dyktige fagfolk. Vi lener oss på VIEW Group.»
Fusen Solernergi
«Vekst og utvikling krever mye og VIEW Group hjelper oss holde god oversikt hele veien.»
Olivers og Co

Artikler & Innsikt

Les de siste artiklene

Ferie og feriepenger
Ferie og feriepenger 2024 Les mer
øke lønnsomheten i bedriften
ØkonomistyringRegnskap
Bruk regnskapet til øke lønnsomheten i bedriften Les mer
hjemmekontor fra utlandet
HRLedelse
Regler for hjemmekontor i utlandet Les mer

Interessert i økonomistyring og teknologi?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!