Endringer i foreldrepermisjon 2024

  Fra og med 1. juli 2024 endres reglene for foreldrepermisjon. Foreldrepengeperioden ved 80 prosent foreldrepenger endres for barn som blir født 1. juli 2024 eller senere.

  Fellesperioden forlenges med 11 foreldrepengedager, slik at den totale utbetalingen er tilnærmet lik enten dere velger 80 eller 100 prosent foreldrepenger.

  I dag har regelverket slått ut slik at foreldre som velger den lengste varianten, altså 80 prosent foreldrepenger med 59 uker permisjon, har kommet noe dårligere ut enn de som velger 100 prosent med 49 uker permisjon. Ikke minst gjelder dette med tanke på pensjonsopptjening.

  Rent praktisk innebærer det nye systemet, som innføres 1. juli, at permisjonsperioden for foreldre som velger 80 prosent foreldrepenger øker med 11 dager, til 61 uker og en dag.

   

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.