Ferie og feriepenger

Ferie og feriepenger 2024

  Det er tid for årets utbetaling av feriepenger og i den sammenheng dukker det ofte opp spørsmål om ferie og feriepenger. Vi svarer på de mest stilte spørsmålene vi får. 


  Feriepenger 2024

  Feriepengene opptjenes året før utbetalingen. Det betyr at feriepengene som utbetales i 2024, ble opptjent i 2023. Formålet med feriepengene er å erstatte lønnen som du ikke opparbeider deg når du avvikler ferie.

  Etter ferieloven har arbeidstaker rett på 4 uker + 1 dag ferie per år. Det beregnes da 10,2% feriepenger av feriepengegrunnlaget, som skal dekke lønnsbortfallet når ferien avvikles.

  Arbeidsgiver kan velge å benytte 5 uker ferie, det som kalles avtalefestet ferie. Dersom arbeidsgiver følger 5 uker ferie, skal det beregnes 12% feriepenger av feriepengegrunnlaget.

  Fra det året arbeidstaker fyller 60 år, gis det en ekstra uke ferie – det som kalles den 6. ferieuken. Fra og med det året arbeidstaker fyller 59 år avsettes det 2,3% ekstra feriepenger som skal dekke lønnsbortfallet for den 6. ferieuken. Etter ferieloven beregnes det ikke 2,3% feriepenger av inntekt over 6G.

  Arbeidstaker plikter å avvikle den ekstra ferieuken for de over 60 år. Det betyr at feriedagene må tas ut i ferie/fritid og ikke kan utbetales som lønn.

   

  Tidspunkt for ferien


  Arbeidstaker har rett til å avvikle 3 uker sammenhengende ferie i det som kalles hovedferieperioden. Hovedferieperioden er fra 1. juni – 30. september.

  Arbeidstaker har rett til å komme med ønsker for når ferien skal avvikles. Dersom ferieønskene ikke kan innvilges, er det arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles. Arbeidstaker har rett til å få avklart tidspunktet for ferien minst 2 måneder før ferieavviklingen.

   

  Utbetaling av feriepenger 2024


  Feriepengene skal utbetales året etter at de er opptjent – vanlig praksis er at utbetalingen skjer i juni. Feriepengene er trekkfrie, det betyr at det ikke skal beregnes forskuddstrekk av feriepengene som utbetales året etter at de ble opptjent.

  Feriepenger som utbetales i opptjeningsåret vil være trekkpliktige.

  Dette kan eksempelvis være aktuelt hvis:
  Arbeidstaker slutter i selskapet 1. juni og velger å få utbetalt feriepengene som er opptjent fra 1. januar 2024 – 31. mai 2024 på siste lønnsutbetaling fra nåværende arbeidsgiver, inneværende år.
  I et slikt tilfelle skal det beregnes forskuddstrekk etter %-satsen i skattekortet til den ansatte.

   

  Trekk i lønn for ferie


  Når arbeidstaker avvikler ferie skal det trekkes i lønn for ferie. Den ansatte skal trekkes i lønn for det antall dager ferie som avvikles i løpet av året.

  Vanlig praksis er at arbeidsgiver trekker de ansatte for full ferie (25 dager ved avtalefestet ferie) når feriepengene utbetales i juni.


  Hvordan beregnes trekk i lønn for ferie?

  Ferietrekket = månedslønn/21,67 * antall feriedager

  For eksempel:
  Månedslønn = 30 000/21,67 (virkedager pr. mnd.) x 25 dager ferie = 34 615,38 kr trekk i lønn for ferie

  Eksemplet viser at arbeidstaker trekkes litt mer enn 1 månedslønn når trekk i lønn for ferie gjennomføres.
  Grunnen til dette er fordi 1 månedslønn tilsvarer 21,67 virkedager og ved 25 dager ferie må det derfor trekkes 4 virkedager i tillegg, for at trekket i lønn for ferie skal tilsvare 25 dager ferie.

   

  Ansatte som ikke skal trekkes for full ferie

  Tilfeller hvor det kan være aktuelt at den ansatte ikke skal trekkes for full ferie kan være:
  Ansatt var student i opptjeningsåret (2023) og har dermed ikke full opptjening av feriepenger.
  Ansatt har vært i ulønnet permisjon i opptjeningsåret (2023).
  Ansatt har vært sykmeldt i opptjeningsåret (2023)
  Ansatt har fått en betydelig lønnsøkning i 2024, som gjør at feriepengene opptjent i 2023 ikke dekker lønnsbortfallet ved ferie i 2024.


  Dersom en ansatt har startet i arbeidsforholdet i 2024, men har opptjent feriepenger hos tidligere arbeidsgiver gjennom 2023, plikter den ansatte å avvikle full ferie hos nåværende arbeidsgiver.

   

   

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.