Halvt skattetrekk

  Skattesystemet vårt er lagt opp til at vi betaler skatten for hele året i løpet av 10,5 måneder. Skattefritaket er to uker før jul- altså halvt trekk, og fire uker om sommeren trekkfritt. Det er med andre ord ikke en «gave» fra staten. Det er rett og slett en form for tvungen sparing.

   

   

  Her er noen eksempler på vanlige spørsmål;

  Når er det vanlig å få halv skatt?

  Har dere en sen utbetalingsdato (15. – 31.) er det vanligste å ha halvt skattetrekk i november slik at ansatte kan handler julegaver etc. Det er arbeidsgiver som har styringsrett på om det skal være november eller desember.

  Må alle ansatte få halvt skattetrekk i samme måned?

  Nei. Men vi anbefaler at det utføres i samme mnd for å ikke miste oversikten.

  Hva med 14 dagers lønnende?

  Da kan du velge siste avlønning i november eller første i desember uten forskuddstrekk.

  Hva med time, dag eller ukelønnede?

  Da gjelder trekkfritaket for følgende opptjeningsperioder: for 2 uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember.

  Nyansatte og ekstrahjelper?

  Halv skatt gjelder også skattepliktige som blir ansatt i løpet av inntektsåret, eller f.eks. kun arbeider i november eller desember.

  Ansatte med kildeskattekort

  For utenlandske arbeidstakere som har kildeskattekort er det ikke trekkfritak i lønnsutbetalinger før jul.

  Må man ha halvt skattetrekk?

  Nei ansatte kan velge å betale full skatt i november/desember dersom dem ønsker det.
  Da må arbeidsgiver varsles om dette.
  Et lite tips til arbeidsgivere; Send/legg ut informasjon til alle ansatte i forkant at det vil være halvt skattetrekk i november eller desember, og at ansatte som ikke ønsker halvt trekk må gi beskjed om det.

  Bør jeg be om full skatt?

  Dersom du har en ekstra stor førjulslønn, kan du be om full skatt for å unngå eller redusere restskatten.
  Det kan også være aktuelt dersom skattetrekket ditt har vært i minste laget gjennom året.
  Dersom en ansatt ber om full skatt, plikter arbeidsgiver å trekke full skatt.

  Hvilke ytelser kan det være halvt skattetrekk på?

  • Ordinær lønn
  • Tillegg som normalt utbetales sammen med ordinær lønn som for eksempel: overtidstillegg, akkordoverskudd og provisjon
  • Naturalytelser som firmabil, telefon, forsikringer etc.

  Hvilke ytelser er det ikke halvt skattetrekk på?

  Ytelser som er opptjent over lengre perioder, som oppsamlede overtids/plusstimer og bonus skal det trekkes full skatt av.

   

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.