AI – løsning for økonomi

Vi er partner med Vic.ai og har egne AI – team som hjelper kunder utnytte potensiale i bruk av AI. Les hvordan du kan bruke AI til å spare tid og få bedre innsikt i egen forretning.

AI frigjør tid og gir deg innsikt

I VIEW Group har vi et eget AI – team som jobber med automatisering av oppgaver knyttet til regnskap og økonomi, og analysering av forretningsdata for innsikt og strategi. AI- teknologi har en evne til å lese en enorm mengde data, og kan derfor brukes til raskere og mer presis analyse og prediksjon av data i selskapet.

Gartner skrivet at de forventer at innen 2025 vil de økonomifunksjonene som bruker AI og maskinlæring til å automatisere og forbedre sitt beslutningsgrunnlag, spare mellom 30 – 50% av tiden brukt på analyse og rapportering. Ikke minst eliminere en haug med manuelle oppgaver.

Vi gir deg gjerne en demo av systemet og et innblikk i hvordan du kan bruke AI i ditt selskap for å oppnå fordeler.

ai løsning view group

 

Bruksområder for AI

Eksempler på bruksområder for AI:

  • Automatisere bilagsføringen og faktureringen
  • Prediktiv analyse for bedre beslutninger om f.eks. produksjon og strategi
  • Innsikt i forfallsdatoer og betalingsbetingelser for aktiv likviditetsstyring
  • Forebygging av svindel ved å redusere fishing
  • Beregne karbonrapporter ved å la teknologien analysere karbonavtrykket
  • Brukes i bærekraftrapporteringen til selskapet
  • Kartlegging av avtaler, for forhandling av bedre betingelser
Bruksområder for AI teknologi

Hvorfor begynne nå?

AI– og maskinlæring er teknologier som må trenes, derfor trenger algoritmen tid på å lære ditt selskap å kjenne. Det betyr at de som starter tidlig med dette vil få et naturlig forsprang.

Kompetansen og læringen er kunnskap som ikke forsvinner, men lagres. De som starter tidlig vil også få gode erfaringer for nye bruksområder og piloter på nyheter fra leverandører. AI – løsninger er i sterk vekst i dag, og det kommer stadig nye bruksområder som kan knyttes direkte til det å drive lønnsom forretning.

Jo mer datagrunnlag AI – teknologien trenes på, jo mer tilgang får du på egen data for analyse og bedre beslutningsgrunnlag. Som også kan brukes som sammenligningsgrunnlag etter hvert. Du trenger ikke være teknolog for å ta i bruk ai-teknologi, da brukergrensesnittet er intuitivt. Det krever imidlertid investering i tid for å få mest mulig utbytte av plattformen.

Hvordan bruke AI?

Hovedgevinstene med å ta i bruk AI i dag være det å spare mye tid på det som i dag er typiske manuelle handlinger, som for eksempel bilagsføring og fakturering. Selskap med store volum vil naturlig nok ha størst gevinst av å ta i bruk AI, men vi ser store besparelser på selskap av alle størrelser, og med forskjellig grad av kompleksitet.

AI gir en verdifull innsikt og tilgang på egen data for analyse og bedrebeslutningsgrunnlag. Nå og ikke minst for fremtiden. AI kan støtte beslutningstakere ved å øke kvalitet og tilgjengelighet på analyser, redusere risiko i flere ledd i verdikjeden, og generelt gi bedrifter økt innsikt i egen drift. Potensiale er stort!

Bruk av AI vil også resultere i kompetanse som ikke forsvinner, og en større fleksibilitet i hverdagen. Med AI som grunnmur vil selskap fange mye av inhouse kompetansen i systemer. Det gir mindre personavhengighet, færre flaskehalser og redusert sårbarhet for ansatte.

Hva sier våre kunder?

«Vi har oversikt og innsikt på tvers av alle selskapene og samlet for konsernet. I tillegg har vi fått på plass en god dataflyt mellom fagsystemene våre.”
Alpinco
“VIEW Group hjelper oss utnytte Xledger veldig effektivt. Vi har et robust system som ikke begrenser oss på noen som helst måte.“
Technogarden
«Vi har en enorm mengde transaksjoner, og igjennom Xledger har VIEW Group hjulpet oss automatisere mye av denne prosessen.»
Kitch’n

Kontakt en av våre rådgivere

Vil du ta en uforpliktende prat om AI?

Har du spørsmål eller er nysgjerrig på hvordan AI kan hjelpe deg i hverdagen? Vi tar mer enn gjerne en prat og viser deg best practice og vår erfaring. Ta kontakt med en av våre eksperter under eller fyll ut kontaktskjema lengre ned på siden.

 

ai løsning view group

Eirik Andreas Johansen

AI – ekspert

952 09 477

Stian Brandvold

Salg- og Markedsdirektør

90 62 17 43

Artikler & Innsikt

Les de siste artiklene

Ferie og feriepenger
Ferie og feriepenger 2024 Les mer
øke lønnsomheten i bedriften
ØkonomistyringRegnskap
Bruk regnskapet til øke lønnsomheten i bedriften Les mer
hjemmekontor fra utlandet
HRLedelse
Regler for hjemmekontor i utlandet Les mer

Interessert i økonomistyring og teknologi?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!