Hva koster det å outsource lønn?

  Det å outsource lønn er kanskje noen av de enkleste tjenestene å sette bort for en bedrift. Enkelt i form av at det kan “løsrives” fra selskapet uten en tung strategi eller høyere grad av kompleksitet rundt det å ta over prosessen. Det meste rundt lønn baserer seg på lover og regler, og tilpasses den enkelte bedrift sin struktur og internpolitikk.

  Prisen derimot, den vil variere. Prisen på det å outsource lønn vil henge tett sammen med hvor effektivt en leverandør kan jobbe med dine lønnstjenester.

  Sånn får du den beste prisen

  En god leverandør av lønnstjenster bør ha som sin høyeste motivasjon å ha dyktige folk og automatiserte systemer som forenkler arbeidet til de ansatte. Dette vil kundene merke, gjennom en lavere pris og en høy kvalitet på tjenestene.

  Bruk av teknologi og gode systemer vil muliggjøre en raskere og mer presis håndtering av lønn. Du som kunde bør få en god oversikt og skreddersydde rapporter over lønn og personal, helst med noen tastetrykk som innsats.

  Transparent kommunikasjon og informasjon gjør det enkelt å ha høy grad av kontroll, selv om du ikke gjør oppgavene inhouse.

  Hva koster det å ikke outsource lønn?

  Outsourcing er gjerne knyttet opp mot manglende kompetanse og tid til oppgaver utenfor bedriftens kjerneområde. Selv om lønn er noe alle bedrifter må sørge for, tror vi det er sjelden tanken på å holde seg oppdatert på diettsatser eller AGA er grunnen til at bedrifter startes.

  Kompleksiteten på lønn i egen bedrift vi imidlertid variere. For eksempel på bakgrunn av antall ansatte, arbeidsforhold uten landegrensene eller ulike kontrakter som skift/deltid eller sesongmedarbeidere.

  Du kommer et godt stykke på vei med god systemer, men det er langt fra alle oppgaver som kan automatiseres. Derfor krever lønnsfaget kunnskap og tid til å holde seg oppdatert på et regelverk i stadig endring.

  Og spesielt i en bedrift i omstilling eller endring. Og de siste årene har absolutt vist oss at omstilling og endring er noe vi må være klare for å takle. Vi har opplevd å hjelpe mange selskaper den siste tiden med for eksempel permisjoner og endring i feriepengegrunnlag.

  Poenget vårt er at et selskap i vekst eller endring vil møte på behov for både ny kunnskap og ekstra hender i perioder. Ved å outsource lønn kan denne hjelpen skaleres hos din leverandør, i stedet for å kurse eller ansatte nye når det er usikkert hva de fremtidige behovene vil være.

  Hva koster det å outsource lønn

  Vi møter jevnlig bedrifter som for eksempel kun har en person som håndterer lønn for opptil flere hundre ansatte. Denne personen vil mest sannsynlig ikke ha så mye tid til overs til faglig påfyll, og blir sittende uten et fagmiljø å lene seg på. Dette skaper en sårbar situasjon i selskapet. Vi opplever også at bedrifter som sliter med å fylle et årsverk for en ansatte på lønn, tar kontakt og ønsker hjelp.

  Timeprisen for en innleid lønnskonsulent kan ikke sidestilles med timelønnen til en ansatt. Det er mange kostnader og forpliktelser knyttet til å ha en ansatt, som ikke gjenspeiles i timelønnen deres. Som for eksempel arbeidsgiveravgift eller velferdskostnader forbundet med forsikringer, julebord, gaver og subsidiert kantine for å nevne noen.

  Som for eksempel arbeidsgiveravgift eller velferdskostnader forbundet med forsikringer, julebord, gaver og subsidiert kantine for å nevne noen.

  Ved å outsource oppgaver sikrer du normal drift ved sykdom, oppsigelser eller ferieavvikling. Uansett hvor stort selskapet ditt er, får du tilgang til en fleksibel og høyt kvalifisert arbeidsstokk – som du kan skalere opp og ned avhengig av selskapets aktiviteter. Det er trygt og forutsigbart.

  Og dersom kostnader til lønn og personal kan knyttes sammen med begrepene trygt og forutsigbart, så kan dette betyr en del for bedriftens lønnsomhet og stabilitet over tid.

  Lønnstjenester vs. Personaladministrasjon

  Personaladministrasjon eller personaltjenester er ikke direkte knyttet til lønnskjøring og derfor ikke en del av det typiske rundt å outsource lønn. Dette er fordi personaladministrasjon krever en litt annen type oppfølging og kompetanse. Dette er også oppgaver som ikke har like stor grad av automatikk i prosessene sine, og krever noe manuell oppfølging for eksempel med en tredjepart.

  Større selskaper har kanskje en HR-avdeling som håndtere dette, mens hos andre er det lønnsmedarbeideren som gjør alt- kanskje til og med i samarbeid med en regnskapsfører.

  For de av kundene våre som synes dette med pensjonsordninger, yrkesskadeforsikringer og refusjoner/sykefravær til NAV er komplisert og tidkrevende, så hjelper vi selvfølgelig til. Igjennom lønnssystemet vårt har vi blant annet en hel-digital integrasjon mot NAV, noe som gjør sykefravær og refusjoner mer effektivt.

  Lønnstjenster av VIEW

  Vi kan ikke snakke for alle selskaper (selvfølgelig) når vi skal svare på hva det koster å outsource lønn. Det er i alle fall viktig å huske på at du som kunde bør finne en leverandør som er villig til å investere penger i den beste teknologien og tid i kompetansebygging for sine ansatte. Da vil prisen kunne bli lavere, uten at det går utover kvaliteten.

  Hos oss i VIEW har vi priset våre lønnstjenester med en fastpris basert på antall lønnsslipper. Uansett om det er faste ansatte eller på ansatte på deltid/innleid. Det betyr at du betaler for lønnskjøringen per ansatt, i tillegg til antall lønnskjøringer i måneden.

  Noen kunder kjører for eksempel to lønnskjøringer i måneden, en for ledere og en for ansatte. Men det aller mest vanlige er en lønnskjøring for alle i selskapet per måned. Det som er fint, er at våre tjenster er skalerbare slik at du kan når som helst endre ettersom du får nye behov.

  I fastprisen vår inkluderer vi selvsagt også arbeidsgiveravgift, feriepenger, tariffregler, A-melding og skattetrekk. Dette er en del av vår basic outsourcing av lønn.

  Hvis du er nysgjerrig påhvordan vi priser lønnstjenester, kan du se våre fastpriser på lønn her.

  Når vi tar over lønn for en ny kunde sørger vi for en trygg og effektiv implementering av bedritens data i lønnssystemet vårt- som selvfølgelig er 100% GDPR-complaint. Alt fra lønn- og personalopplysninger, kontoplan, integrasjoner mot Altinn og kundens økonomisystem må settes opp og tilpasses riktig. Vi kan koble på andre eksterne systemer også, som HRM-systemer. Selve implementering har vi også fastpriset, uten at noen enda har fått bakoversveis av den.

  Du er mer enn gjerne velkommen til å ta kontakt med oss for å få et eksakt tilbud for deg.

  Nysgjerrig?

  Vi håper vi klarte å gi deg et bilde av hva det kan koste og hva som er inkludert når du skal outsource lønn. Dersom du har flere spørsmål eller er litt nysgjerrig på akkurat din pris på outsourcing av lønn hos oss, ta kontakt i skjemaet her så tar vi en rask prat.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.