5 grunner til at økonomiavdelingen bør begynne med AI nå

  Spar tid, forbedre kvaliteten, øke sikkerheten, sikre compliance og ta bedre beslutninger.

  Kunstig intelligens (AI) blir en stadig viktigere del av hverdagen. Teknologien har et potensial til å revolusjonere arbeidet i mange selskaper og bransjer, ikke minst innen økonomiavdelingen. Utviklingen går raskt fremover, og hvis man havner på etterskudd, blir det fort utfordrende å ta igjen et forsprang. Derfor mener vi at flere økonomiavdelinger bør komme i gang med AI nå, og under serverer vi deg de 5 viktigste årsakene til det.

  1. Spare tid

  Tid er penger, og det er mye å vinne på å jobbe mer effektivt. I dag utfører mange økonomiavdelinger fremdeles manuelle oppgaver som datainntasting, fakturahåndtering og rapportgenerering, som er mer eller mindre rutinemessige. Ved å automatisere slike tidskrevende oppgaver kan økonomiavdelingen frigjøre tid til å fokusere på mer utviklende og verdiskapende arbeid, som å analysere data og utarbeide grunnlag for strategiske forretningsbeslutninger.

  Med AI kan man også fremskynde prosessen med å identifisere feil og avvik, eller redusere dem til et minimum. AI-teknologien overvåker og analyserer store mengder data i sanntid, og uregelmessigheter kan oppdages og håndteres mye raskere enn det som ville vært mulig for en menneskelig kollega.

  AI kan også være et viktig verktøy for å håndtere risiko og øke sikkerheten. Ved å kunne identifisere og varsle om avvik og mistenkelig aktivitet, kan AI hjelpe økonomiavdelingen med å forhindre bedrageriforsøk, cyberangrep og kredittrisiko.

  Les mer: 5 oppgaver som bør automatiseres i regnskapet

  2. Forbedre kvaliteten

  En annen stor fordel med å la AI bearbeide og strukturere data, er at kvaliteten på informasjonen du får øker. AI kan håndtere store mengder data raskt og nøyaktig. På den måten kan økonomiavdelingen alltid levere korrekte, oppdaterte og relevante tall om selskapets økonomiske status og utvikling.

  Ved hjelp av avanserte algoritmer kan AI-teknologien identifisere mønstre og trender som en person kanskje ville oversett, noe som igjen bidrar til å forbedre datakvaliteten enda mer. Gjennom maskinlæring analyserer og forbedrer AI-systemene også kontinuerlig prosessene  og rutinene basert på tidligere data og erfaringer.

  3. Håndtere sikkerhetsrisiko

  AI-teknologi kan også brukes til å kontrollere tilgang, autorisasjoner og autentisering i virksomhetssystemene på en nøyaktig måte. Dette bidrar til at det blir vanskeligere for uvedkommende å få tilgang til forretningskritisk informasjon. Det kan være spesielt viktig for økonomiavdelingen, som ofte håndterer konfidensiell og sensitiv økonomisk informasjon.

  Les mer: 5 kjennetegn ved en fremtidsrettet regnskapsleverandør

  4. Forenkle compliance

  AI kan også bidra til å forenkle og effektivisere arbeidet med compliance i økonomiavdelingen. Ved å automatisere prosesser som innebærer etterlevelse av lover og regler, sikrer du at de gjennomføres konsekvent og grundig, uten individavhengighet, samtidig som du sparer tid og ressurser.

  Regelverkene blir stadig mer komplekse, og det er en utfordring for mange bedrifter å holde seg oppdatert. AI-systemer kan programmeres til å følge og oppdatere regler automatisk, noe som reduserer risikoen for brudd på reglene og potensielle konsekvenser dette kan medføre.

  5. Få bedre analyse- og beslutningsmuligheter

  Til slutt, men ikke minst, gir AI økonomiavdelingen kraftige verktøy for analyse og innsikt. Som nevnt tidligere kan AI-teknologi behandle og analysere enorme mengder data i en hastighet som intet menneske kan matche. Dette gir økonomiavdelingen dypere innsikt i selskapets økonomi, og bedre støtte for å levere avanserte prognoser og beslutningsgrunnlag til virksomheten.

  Ved hjelp av AI kan man også identifisere trender og mønstre i data som ellers kan være vanskelig å oppdage. I tillegg kan AI gjennom prediktiv analyse prognostisere fremtidige økonomiske scenarier og bidra til å forutse mulige risikoer og muligheter.

  På denne måten kan AI hjelpe ledelsen med å ta velinformerte og strategiske beslutninger. Innsiktene som AI bidrar med kan være uvurderlige for å forutsi trender, optimalisere budsjetter og planlegge for fremtidig vekst.

  Helt til slutt

  Oppsummert kan AI ikke bare frigjøre tid for økonomiavdelingen ved å automatisere rutinemessige oppgaver, men teknologien gir også verdifulle fordeler når det gjelder forbedret datakvalitet, økt sikkerhet og sikret samsvar. Og kanskje viktigst av alt, med hjelp av AI kan økonomiavdelingen hjelpe virksomheten med å ta velinformerte forretningsbeslutninger til rett tid.

  Det er viktig å huske at AI ikke erstatter menneskelig arbeid, men heller kompletterer det. Når AI håndterer hele eller deler av den repeterende og tidskrevende delen av arbeidet, kan ansatte fokusere på mer strategiske og verdiskapende oppgaver. Det menneskelige aspektet blir ikke mindre viktig, det er utrolig viktig å ha kompetent personell som kan tolke og bruke dataene og innsiktene som AI genererer.

  For å dra full nytte av AI må økonomiavdelingen investere i riktig teknologi og opplæring for sine ansatte. Men, de må også ha en tydelig strategi for hvordan AI skal brukes og integreres i resten av organisasjonen. På denne måten legger man et solid grunnlag for å forbedre dagens situasjon, og skape gode forutsetninger for fremtidig vekst og innovasjon.

  Komme i gang med AI?

  Fremtiden for økonomiavdelingen er her, og påvirkningen av AI-teknologien vil bare øke. Ved å tilpasse og integrere AI i prosessene allerede nå, kan dere være klare til å møte utfordringer, utnytte muligheter og bli mer effektive og innsiktsdrevet.

  Vi er lidenskapelige opptatt av å hjelpe økonomiavdelinger med smarte verktøy og digitale løsninger. Ta kontakt med oss, så forteller vi mer.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.