hjemmekontor fra utlandet

Regler for hjemmekontor i utlandet

  Hjemmekontor og ny avtale

  Hvis hjemmekontorsituasjonen varer mer en 1 måned, så må du opprette en ny arbeidsavtale, i tillegg til at du må opprette en ny avtale som gjelder for hjemmekontor.

  Avtalen må som et minimum inneholde følgende:

  • varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet,
  • valutaen vederlaget skal utbetales i,
  • eventuell kontant- og naturalytelse som er knyttet til utenlandsarbeidet,
  • eventuelt vilkårene for arbeidstakerens hjemreise

   

  Video forsidebilde

   

  Hjemmekontor og skatt

  Arbeidsgiver må også se på hva som kan påvirke skatt, arbeidsgiveravgift og rapportering.

  Skattemessig kan den ansatte risikere å bli skattepliktig til det landet som vedkommende jobber på hjemmekontor fra. Hvis Norge har skatteavtale med det landet hvor vedkommende oppholder seg, så vil skatteavtalen sørge for at man unngår dobbel beskatning.

  Det er viktig at den ansatte kontakter skatteetaten og får et skattekort som gjelder for den tidsperioden som vedkommende faktisk er på hjemmekontor i utlandet. Når det gjelder arbeidsgiveravgiften er det trygdemedlemskapet til den ansatte som bestemmer om arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift etter norske regler eller de reglene som gjelder for hjemmekontorlandet.

  Den ansatte må ta kontakt med NAV og avklare om vedkommende fortsatt vil være trygdemedlem i Norge eller om oppholdet i
  utlandet gjør at vedkommende blir trygdemedlem i det landet hvor vedkommende
  oppholder seg i.

  Vær oppmerksom på at dersom den ansatte går ut av norsk trygdemedlemskap, så vil også rettigheter innenfor norske sykepenger, foreldrepengerettigheter og andre trygderettigheter bortfalle.

  Til slutt er det viktig at arbeidsgiver husker på at inntekt opptjent i utlandet for det landet som den ansatte oppholder seg i.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.