5 KPI`er HR-avdelingen bør måle

5 KPI`er HR bør måle

  Som bedriftseier følger man ofte med på økonomiske KPI`er. Det kan også være lønnsomt å følge med på disse 5 KPI`ene, i forbindelse med HR-arbeidet.

  1. Turn-over tallet ditt

  Dette er et tall som indikerer hvor mange ansatte som sier opp. Du vil gjerne at det tallet skal være så lavt som mulig, slik at du har en stabil arbeidsstokk.

  2. Sykefravær

  Det å ha ansatte som trives og som er på jobb er ofte en god indikator. Sykefraværet i prosent regnes ut ved å dele antall sykefraværsdager med antall avtalte dagsverk og gange med 100.

  3. Medarbeidertilfredshet og lojalitet

  Dette måler man gjerne via medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.

  4. Rekrutteringshastighet

  Det å få ansatt nye medarbeidere på en effektiv måte er viktig for å få inn rett kompetanse raskt. Dette kan du måle ved å se på den tiden det tar fra en stilling er lyst ut til en ny kandidat er ansatt.

  5. Mangfold og likestilling

  Det å jobbe strukturert med mangfold og likestilling er lønnsomt for en bedrift, og da trenger man også å følge med på dette som en KPI. Det kan blant annet være spørsmål i en medarbeiderundersøkelse om ansatte opplever at medarbeidere i selskapet får like muligheter uavhengig av alder, kjønn, etnisitet osv.

  Anbefalt artikkel: Derfor bør HR inn i ledergruppen

   

  Video forsidebilde

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.