Derfor bør HR inn i ledergruppen

  I en ledergruppe diskuteres utfordringer, mål for fremtiden og er en arena der forretningsmessige beslutninger tas. Teamet består ofte av flere personer i ulike roller med variert kompetanse – alt fra CEO, CFO til CMO og CTIO. De siste årene har flere ledergrupper også sett viktigheten av å ha HR- kompetansen rundt dette bordet. Hva er de viktigste grunnene til det? Vi deler noen tanker i artikkelen under.

  Fokus på folka

  De fleste som driver et selskap i dag er nok enige i at folka som jobber der, er de viktigste ressursene de har. En stor forutsetning for at ansatte skal ville yte sitt beste på jobb, er at de sitt trives og er motiverte. Derfor bør bedrifter ha fokus på å lytte til signaler fra ansatte og legge til rette for trivsel og utvikling. Motiverte folk er utrolig viktig for en god kultur og et selskaps videre suksess.

  Derfor bør spørsmål som handler om hvordan sikre trivsel, motivasjon og utvikling for de ansatte – være hett tema i ledergrupper. Og i denne diskusjonen vil HR være en verdifull bidragsyter.

  I rollen som HR-leder vil han eller hun ofte komme tettere på ansatte og kunne ta temperaturen i selskap på en annen måte, enn det en CFO eller IT-ansvarlig kan. Og dette er nyttig informasjon som ledergrupper bør utnytte i diskusjoner rundt ressurser, motivasjon og prestasjon.

  Som økonomileder handler ledermøter kanskje mest om tall og lønnsomhet. Mens fra et HR -perspektiv vill blikket også være rettet mot enkeltindividet og hvordan selskapet kan skape en arbeidsplass der folk trives og føler seg sett. Kanskje bør det investeres mer i de ansatte fremover, for å sikre verdiskapning i fremtiden. Lønnsomhet henger ofte også tett sammen med ansatte som ønsker å bidra.

  I tillegg har kravene til en arbeidsgiver endret seg med årene. Fremtidige ansatte har høye ambisjoner og forventinger om å møte en bedrift som har fokus på å bygge god kultur og utvikling. Derfor må HR sette dette på agendaen, slik at selskapet kan legge til rette for å bevare så vel som tiltrekke seg ny kompetanse.

  En god kultur og en god arbeidsplass skapes gjennom det lederskapet som utøves. Samlet sett bør ledergruppen ha den kompetansen og handlekraften som skal til, for å gjennomføre gode tiltak som setter fokus på folka i selskapet.

  Strategi for kulturbygging

  HR – rollen har også endret seg mye siste årene. Fra å fokusere mindre på personaladministrasjon, til å få en mer strategisk tilnærming til hvordan skape verdi og utvikling for bedriften.

  En erfaren HR-leder vil kunne bidra inn i en ledergruppe med strategiske aktiviteter som hun eller han har ansvaret for å gjennomføre.  Det kan kanskje handle om hyppigere medarbeidersamtaler, faste møtepunkter med tillitsvalgte, arrangere kåringer internt eller ha et bedre opplegg for kompetanseutvikling.

  Dette dreier seg om mer enn bare fredagsvafler og julebord, men å ha en plan som følges opp og evalueres.

  Kanskje bedriften trenger helt ny kompetanse for å nå nye mål og ambisjoner. Her bør HR – ansvarlig være med og sikre at for eksempel rekrutteringsprosessene er gode eller organisatoriske endringer forankres i resten av selskapet.

  I all hovedsak bør veien være kort for informasjon og diskusjon i ledergruppen når det gjelder fagfelt som handler en virksomhets suksess. På denne måten vil man også sikre at tiltak samkjøreres med bedriftens HR-strategi, i tillegg til den overordnede strategien til virksomheten.

  Ta i bruk teknologi for å lykkes bedre

  En stor del av HR–arbeidet går ut på å sikre gode prosesser og rutiner, for å ivareta de ansatte på best mulig måte. I dag finnes det svært gode verktøy som bør utnyttes for å sikre kvalitet og effektivitet i dette arbeidet.

  En HR-avdeling trenger ikke lengre bruke masse tid på å flytte papirer og oppdatere ansatte-journaler. Det er ikke slik bedriften utnytter potensiale i HR-arbeid.

  Kanskje sitter det mellomledere lokalt og håndterer personal – og rekrutteringsprosesser på sin egen måte, og i tillegg bruker mye tid fordi rutinene er tunge.

  En HR-leder vil kunne ta med seg slike utfordringer inn i ledergruppen, og foreslå nye og bedre verktøy som en prioritering. Investering i teknologi, også på HR – siden vil være kostnadseffektivt og sikrer en bedre kvalitet. Med gode verktøy vil også ledelsen kunne se effekter av de ulike tiltakene og måle utvikling på sikt.

  Dersom HR er med på å sette agendaen i selskapet og ser sammenhengen mellom det forretningsmessige aspektet og kulturbygging – tror vi bedrifter vil lykkes bedre med sine fremtidige strategier og mål.

  Les også: Hvorfor er teknologi så viktig i HR-arbeidet?

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.