6 kjennetegn på et fremtidsrettet økonomisystem

  Er du usikker på om økonomisystemet du har i dag er rustet for å møte fremtiden? Vi deler noen tips til hvilke krav som vi mener kjennetegner et fremtidsrettet økonomisystem.  

  1. De fleste har nok fått med seg fordelene med en skybasert løsning

  Du vil alltid ha tilgang på sanntidsinformasjon om din bedrift. En skyløsning er utrolig fleksibel og du har ingen kostander knyttet til drift. I tillegg er sikkerheten og lagringskapasiteten høy og det er miljøvennlig. Et skybasert og fremtidsrettet økonomisystem er med andre ord et veldig godt utgangspunkt for å kunne utnytte potensialet som ligger i fremtidens løsninger.

  2. Baserer ditt økonomisystem seg på høy grad av automatisering? 

  Regnskapsførsel og økonomistyring har blitt langt mer digitalt enn det en gang var. Har systemet støtte for automatisert arbeidsflyt og en direkte integrasjon med banken? Håndterer systemet EHF-faktura og er det integrert ved Vipps?

  Her er det et stort potensiale for å effektivisere arbeidsoppgaver og frigjøre tid til å fokusere på kjernevirksomhet til bedriften. Flere og flere arbeidsprosesser fremover vil bli automatisert ved hjelp av teknologi som kan utføre oppgavene raskere og mer nøyaktig. Derfor er det svært viktig at din leverandør har fokus på å utnytte teknologien som et konkurransefortrinn.

  3. Har økonomisystemet godt utviklede API’er?

  Integrasjonsmuligheter med økonomisystemet ditt åpner for mer fleksibilitet og rikere innhold. Er det enkelt å integrere inn andre kjernesystemer med din økonomiløsning? Kanskje har du en nettbutikk, kassasystemer eller et CRM-system, der en sømløs informasjonsflyt mellom systemene vil effektivisere din arbeidshverdag. Dette er et must for et fremtidsrettet økonomisystem.

  4. Hvor godt er beslutningsgrunnlaget ditt?

  Et økonomisystem skal være et viktig styringsverktøy og en kilde for gode beslutninger. Får du ut rapporter slik at du kan ta kjappe beslutninger, basert på sanntidsinformasjon? Det skal være lett og intuitivt å få ut gode rapporter med viktig nøkkelinformasjon, som er relevant for din bedrift.

  5. Hvor fleksibel er økonomiløsningen?

  Kan systemet skaleres i takt med din vekst? Du jobber smartere og mer kostnadseffektivt ved å betale for det du bruker og kunne øke kapasiteten etter hvert som du har behov.

  6. Er økonomisystemet åpent for arbeidsdeling?

  Det kan være nyttig å ta stilling til om leverandøren av økonomisystemet også kan tilby støtte til regnskap, lønn eller økonomisk rådgivning. Det kan være fint å ha tilgang på spisskompetanse hos en partner som kjenner systemet og kan være en økonomisk sparringspartner når det trengs.

  Anbefalt: Hva bør du tenke på når du skal bytte økonomisystem?

  Bedriftsledere må sørge for å velge effektive løsninger som gir et konkurransefortrinn og kan ruste deg og din virksomhet for fremtiden.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.