Hvordan bør økonomisystemet henge sammen med øvrig infrastruktur, og hvilke gevinster oppnår du?

  Økonomisystemet er et kjernesystem i bedriften, men langt fra det eneste systemet som brukes. Bedrifter har gjerne flere systemer som dekker forretningsprosessene og dersom disse snakker sammen kan du oppnå store gevinster. Den underliggende infrastrukturen har stor betydning for selskapets effektivitet og lønnsomhet, og økonomisystemet spiller en sentral rolle i dette økosystemet.

  I artikkelen under diskuterer vi hva du bør tenke på og hvilke fordeler du kan oppnå – dersom økonomisystemet ditt henger sammen med resten av infrastrukturen.

  Økonomisystemets evner

  De fleste oppgaver og prosesser knyttet til regnskap og lønn bør kunne løses direkte i økonomisystemet. Jo flere av økonomiprosessene du kan samkjøre og standardisere, jo mer effektivt vil du jobbe – i tillegg til at kvaliteten blir bedre.

  Mange økonomisystemer i dag har ferdige integrasjoner mot en rekke nyttige og populære systemer – men langt i fra alle. Bedrifters infrastruktur og prosesser er ofte ulik, ut ifra bransje og størrelse. Derfor er økonomisystemets evne til å bidra til effektivitet en viktig faktor.

  For at økonomisystemet skal være med i samspillet i den øvrige infrastrukturen, må systemet ha velutviklede og åpne APIer.

  Det aller beste er at systemet kan tilgjengeliggjøre data ved hjelp av moderne språk som GraphQL. GraphQL er bygget på ny teknologi og tilrettelegger for en enkel og fleksibel dataflyt – både når det gjelder og motta og sende informasjon.

  Resultatet er en kostnadseffektiv løsning for deg for kunne koble på andre systemer – uten å måtte investere i avanserte utviklingsprosjekter. Dette er et veldig godt utgangspunkt for maksimal forretningsverdi.

  Kartleggingen: Hva skal bli bedre?

  Et integrasjonsprosjekt dukker ofte opp fordi noen har et ønske om å gjøre oppgaver eller prosesser enklere, eller strukturere informasjon fra flere systemer på en mer effektiv måte.

  Vi møter ofte bedrifter som bruker mye tid på å flytte, samle og vedlikeholde data mellom fagsystemer. Eller enda verre: De har ingen dataflyt mellom systemene sine og jobber manuelt på tvers.

  For eksempel fra produksjonssystemer eller HR-systemer til økonomisystemet. Eller det kan handle om salgsordre fra nettbutikker, kasseløsninger eller CRM-systemer.

  Hvordan den underliggende infrastrukturen er satt sammen i en bedrift, har i stor grad betydning for selskapets effektivitet og lønnsomhet. Derfor er det viktig å kartlegge hvordan dine forretningssystemer kan kommunisere sammen for å bli mer effektive, slik at du oppnår de gevinstene du ønsker.

  Hva er tungvinte arbeidsprosesser i dag? Hvilken informasjon hadde vært nyttig å få bedre kontroll på? Hvilke støttesystemer er det da som må dele informasjon med økonomisystemet?

  For eksempel vil det for bedrifter som driver prosjektbasert være et must å ha kontroll på alt fra timeføring fra ansatte og kostander per prosjekt. Eller det kan handle om ordre – og fakturainformasjon fra produksjonsbedrifter med ulike fagsystemer som håndterer enkelte oppgaver.

  Du bør imidlertid passe på at ikke integrasjonene dine blir mange og for komplekse, ettersom det fort kan bli uoversiktlig og kostbart dersom du må endre noe i et system. Her kan det være fornuftig å snakke med din leverandør av økonomisystem eller IT-løsninger, og ta del i erfaringer disse har fra lignende kunder.

  Anbefalt: Slik blir din økonomiavdeling mer effektiv

  Gevinster: effektivitet og innovasjon

  Det er liten tvil om at dersom du gjør et godt forarbeid og får på plass en god dataflyt i selskapet, er gevinstene mange og relativt umiddelbare.

  En solid integrasjon kan løse problemer som har vært tidkrevende og kanskje en bremsekloss for å oppnå eller prioritere andre viktige ting. Det betyr at dine folk kan få mer tid til innovasjon og verdiskapning i selskapet. Derfor er effektivitet og oversikt noen av nøkkelgevinstene -uansett hvilken type forretning du driver.

  En god infrastruktur legger også til rette for at regnskapstallene kan holdes oppdaterte fortløpende. På den måten får du mer tidsriktig og presis innsikt til enhver tid, og bedre oversikt til å forstå mer av forretningen og bruke dette strategisk.

  Automatisk flyt av data er derfor en stor driver for økt lønnsomhet og innovasjon i bedriften!

  Vi oppsummerer noen av gevinstene:  

  • Bedre oversikt
  • Bedre beslutningsgrunnlag og datakvalitet
  • Mindre manuelt arbeid
  • Reduksjon i feilkilder
  • Fleksibilitet og mer tid til verdiskapning
  • Mer fornøyde og motiverte folk på jobb

  Xledger og Tripletex i et økosystem

  Som den største partneren til de markedsledende skyløsningene Xledger og Tripletex, har vi spesialisert oss på å levere tjenester og effektive prosesser knyttet til disse systemene. Begge systemene har både ferdige integrasjoner og egenskapene til å få utvikle nye. Med andre ord, et perfekt utgangspunkt for å få en infrastruktur som spiller godt.

  Økonomisystemet er ofte det mest komplekse systemet i et integrasjonsløp, og kundene våre utfordrer oss stadig på å løse nye problemer. Dette er utfordringer vi tar på strak arm og gjør suksess med, fordi vi både har kunnskapen og teknologien i samme hus.

  Via vår egenutviklet integrasjonsplattform, VIEW Connect har vi stor fleksibilitet når det kommer til å utvikle og levere tilpassete løsninger. Basert på denne plattformen jobber vi effektivt med systemutvikling, lager integrasjoner mellom ulike systemer samt programmerer løsninger.

  Vi kan derfor tilby skreddersydde løsninger for våre kunder, ved bruk av integrasjon, robotisering eller en kombinert løsning.

  Ta gjerne kontakt med oss dersom du er nysgjerrig på om vi kan bidra til å at du oppnår noen av gevinstene ovenfor. 

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.