Hvordan lykkes i rollen som CFO?

  Hva skal til for å lykkes i rollen som CFO? Espen Hovland er vår CFO. Han er relativ fersk i VIEW, men har mange års erfaring som Økonomileder andre steder, i tillegg til å ha hatt ulike roller tidligere i en økonomifunksjon.

  Det å lede en økonomiavdeling innebærer et stort ansvar. Det er din oppgave å sikre at selskapet du arbeider i har en forsvarlig økonomi, og et godt grunnlag for utvikling og vekst. Ingen enkel jobb med andre ord. Og når endringstakten er høy, og ny teknologi både truer forretningsmodeller og skaper muligheter, har CFO`en av de aller mest sentrale rollene.

  Vi har spurt Espen om han kan dele sine erfaringer med oss, for hvordan lykkes best i rollen som CFO – noe han gladelig gjorde.

  hvordan lykkes i rollen som cfo

  Innsikt i bedriftens verdidrivere

  -For det første, så må man ha innsikt i bedriftens verdidrivere og forstå hvilke strategiske mål bedriften har, starter han med å fortelle.

  Du er nødt til å utfordre beslutninger, og ha fokus på de riktige driverne for at du skal oppnå de resultatene du ønsker. Dette gjør du igjennom innsikt i data, strukturere data og definere hvilke data som påvirker de finansielle resultatene for eksempel.

  -For å få ordentlig god kontroll på hva som rører seg rundt i virksomheten, kan det også være fornuftig ta en prat med f.eks. salg og marked eller HR, for å prøve å forstå sammenhengen og driverne i de ulike avdelingene.

  -Sammen med fagkompetansen du har, vil det å bli kjent med flere sider av virksomheten hjelpe deg med å tenke nytt og se nye muligheter for selskapet. Det kan være vel investert tid for å lykkes i rollen som CFO, forteller han.

  -Når du har mange baller i luften er det viktig å ha fokus på neste viktige beslutning og forstå hvordan denne beslutningen påvirker det lengre strategiske fokuset. Lag deg et godt beslutningsgrunnlag gjennom innsikt i data, for å treffe best mulig på de ulike scenarioene. Dette vil resultere i at selskapet gjør det godt i bransjen, og kan ta veloverveide beslutninger for fremtiden.

  Ikke helt A4

  -Det andre jeg mener er viktig er å ha en risikostyrt tilnærming når det kommer til arbeidsmetodikk, fortsetter han.

  Du bør ikke drive detaljstyring, og prøve å få med deg alt som skjer overalt. Men heller prøve å ha et klart og tydelig forhold til hvilken risiko du aksepterer, og styrer virksomheten ut ifra det.

  Dette vil utfordre de ansatte til å ha riktig nivå på diskusjoner og analyser som gjøres, og er fruktbart for å bygge en kultur hvor det er trygt å feile. Et godt klima i bedriften er motiverende for de ansatte, og resulterer ofte i at de som rapporterer til deg også vil komme med løsninger som ikke er helt A4. Det kan være svært nyttig å tenke utenfor boksen av og til for å drive utvikling, fastslår han.

  Formel 1 biler

  -Sist men ikke minst, for å lykkes i rollen som CFO, så er det viktig å ha en forståelse for IT-parken og IT-systemene bedriften har, spesielt innenfor økonomifunksjonen. Egentlig også for selskapet totalt sett. Da er det lettere å forstå og kunne utnytte systemene maksimalt.

  Det er veldig mange gode systemer der ute, som kanskje kan sammenlignes med Formel 1 biler som kun brukes til å kjøre i 30 kmt – sonen. Det vil jo si at man ikke bruker systemene sine maksimalt, og det er jo svært uheldig.

  -Det er også veldig mange som kjøper inn systemer får så å sette det på toppen av et problem. Dette løser veldig sjelden noe som helst, da problemet ofte ligger i datastrukturen eller i en prosess – utfordring.

  -Derfor er det viktig å forstå den underliggende datastrukturen, for å se på hvordan teknologi kan være med på å hjelpe deg med å hente ut riktig datagrunnlag. Og selvfølgelig effektivisere arbeidsprosesser, smiler han.

  3 ting oppsummert for å lykkes i rollen som CFO

  -Så for å oppsummere. For å lykkes i rollen som CFO så er det 3 ting som er viktig mener jeg, sier Espen.

  1. Forstå selskapets verdidrivere og utfordre diskusjoner igjennom innsikt i data.
  2. Skape en risikobasert tilnærming på problemstillinger og beslutninger.
  3. Forstå og utfordre viktigheten av gode IT-systemer for automatisering og digitalisering.

  Disse 3 tingene tror jeg er veldig viktig for å lykkes i rollen som CFO på best mulig måte, avslutter han.

  Andre anbefalte artikler:

  CFO sin viktige rolle i krisetider

  5 grunner til at økonomiavdelingen bør begynne med AI nå

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.