En Tur

“Vi ønsket et økonomisystem som var enkelt, effektivt og en stabil tjeneste. Valget falt på Xledger, med VIEW Group som leverandør.” Petter Blytt Jerven, Økonomileder

Nyskapning er avhengig av en god infrastruktur

Entur samler og deler data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den nasjonale reiseplanleggeren Entur. I tillegg driver Entur billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge. Entur er eid av Samferdselsdepartementet og sysselsetter rundt 200 årsverk.

“Nyskapning er avhengig av en god infrastruktur og som et teknologiselskap er vi opptatt av innovasjon og nytekning”, sier økonomileder i Entur Petter Blytt Jerven.

“Skal vi lykkes med å lage morgendagens kollektivløsninger er det en stor fordel at vi har en god og effektiv infrastruktur. -Vi ønsket et moderne økonomisystem som møtte våre krav og kunne være en del av en sømløs integrasjon med resten av infrastrukturen”, presiserer han.

 

Entur valgte VIEW Group
– VIEW Group vant anbudet fordi deres forslag til løsning med økonomisystemet Xledger samsvarte med de overordnede mål og forventninger Entur har. I tillegg til en konkurransedyktig pris, sier Jerven.

– VIEW Group skal sikre at Entur får effektive og skalerbare økonomi – og forretningsprosesser. Vi bruker vår egenutviklede integrasjonsplattform som grunnlag for deling av informasjon mellom fagsystemene deres og økonomisystemet. Dette vil legge til rette for en god informasjonsflyt, konstaterer CEO i VIEW Group Terje Bratlie.

 

Teknologidrevne
– Vi har mye til felles med Entur. Vi utfører begge et viktig samfunnsoppdrag, der vi tar i bruk teknologi i utstrakt grad for å levere en bedre tjeneste. Entur sitt prosjekt er et spennende og viktig initiativ. Vi er stolte og ydmyke av tilliten vi har fått ved å være deres foretrukne leverandør, avslutter Bratlie.

 

Video forsidebilde

 

Skybaserte systemer

Entur er et statlig eid selskap som gjør skal gjøre det enklere å reise kollektivt.

– Vi samler alt av rutedata i Norge og tilgjengeliggjør dette igjennom våre løsninger, slik at det skal være enkelt å få oversikt der du bor og når du er rute og reiser. Vi jobber også med då gjøre det mulig å kunne kjøpe alt av kollektivreiser på ett sted- i Entur appen, sier Petter Jerven, CFO i Entur.

– Entur startet opp i 2016, og vi hadde raskt behov for et bedre velfungerende økonomisystem i selskapet.

– Det vi er opptatt av når vi velger systemer og når vi bygger egne systemer, er å få løftet alt opp i skyen. Vi ønsket et økonomisystem som var enkelt, effektivt og en stabil tjeneste. Valget falt på Xledger, med VIEW som leverandør.

– Vi hadde bred involvering av de ansatte tidlig, for å få et eierskap til den nye løsningen. Det bidro til at de ansatte stod inne for valget vi gjorde, og derfor var positive til selve implementeringen. VIEW Group var også en veldig god partner i dette samarbeidet, avslutter Petter.

 

VIEW Group har vært en veldig god partner i implementeringen.

– Entur

Les flere kundehistorier

Safe Bemanning

Vi har deadlines og ofte korte frister på ting. Så det er veldig viktig for oss at det fungerer optimalt mellom timefangsten og riktig avlønning til våre medarbeidere.
Les historien her

Vestviken Entreprenør

I jakten etter nytt økonomisystem valgte Vestviken Entreprenør å leie inn en ekstern konsulent.
Les historien her

Mister Minit

Mister Minit driver butikker på sentrale steder og hjelper hver dag kunder med praktiske oppgaver som nøkkelkopiering, skomaker-tjenester, gravering og søm-reparasjoner.
Les historien her

Goontech

Månedlige rapporter holdt ikke mål. Med god hjelp og støtte fra VIEW Group har bedriften nå løpende oversikt over økonomien – og kan selv sjekke status daglig.
Les historien her