Mister Minit

“Jeg har god kontroll på vår økonomi og våre tall gjennom Xledger. VIEW Group har hjulpet oss med alt rundt kompenasjonsordningen, det har vært en enorm støtte.” Mister Minit

Likviditet under pandemien

Mister Minit driver butikker på sentrale steder og hjelper hver dag kunder med praktiske oppgaver som nøkkelkopiering, skomaker-tjenester, gravering og søm-reparasjoner. Da myndighetene den 12. Mars vedtok tiltakene for å forhindre spredningen av Corona-viruset, opplevde de en omsetningssvikt på ca. 80% over natten.

 

Kundene forsvant, det gjorde også nattesøvnen
– Den 13. mars var det så si helt stille i butikkene våre, forteller Gabriel Lahdo Daglig leder av Mister Minit i Norden.

– De fleste av butikkene ligger på store kjøpesentre, som vanligvis har en jevn strøm av kunder. De ansatte stod plutselig uten noen kunder å betjene.

Selv var Gabriel i Trondheim for å ta over ny butikk da informasjonen om tiltakene mot viruset kom.

– Jeg skulle egentlig fly hjem til Oslo dagen etter. Da jeg leste at myndighetene frarådet reising og oppfordret alle til å holde seg innendørs, ble jeg engstelig for at jeg ikke kom hjem. Derfor bestemte jeg meg for å dra til Værnes umiddelbart, sier han.

For Gabriel var det ikke noe problem å få plass på flyet hjem til Oslo den dagen.

– Vi var 4 passasjerer i flyet. Da forstod jeg at disse tiltakene kom til å få store konsekvenser for butikkene våre, og de ansatte som jobber hos oss, forsetter han.

For Gabriel var den påfølgende helgen preget av usikkerhet, bekymring og lite nattesøvn.

 

Da kompensasjonsordningen ble lansert, kontaktet Gabriel umiddelbart sin regnskapsfører i VIEW Group.

 

Kontantstøtte og søknadsprosessen

Mister Minit har drevet butikker i Norge i 35 år, og daglig leder Gabriel er ikke i tvil om det er et marked for dere tjenester.

– Vi vet at vi er liv laga, og at det er etterspørsel etter våre produkter og tjenester. Vi driver jo ikke bare med nøkler, men vi reparerer veldig mye. I et samfunn som har mer og mer fokus på å kaste mindre ting, så kan vi hjelpe med å få de til å holde enda lengre. Tanken på at butikkenes våre nå kunne risikere å miste alt, var tung. Men det har vært utrolig viktig for meg å holde humøret oppe og prøve å være positiv – både ovenfor ansatte, men også for min egen del. forteller han.

– Jeg er til vanlig en fyr som har veldig mye godt humør, men jeg må innrømme at jeg har måtte jobbe litt ekstra for å hente frem dette de siste ukene.
Da kompensasjonsordningen fra regjeringen ble lansert, kontaktet Gabriel umiddelbart sin regnskapsfører i VIEW Group.

– Selv om jeg har veldig god kontroll på vår økonomi og våre tall gjennom økonomisystemet Xledger, ønsket jeg hjelp til å søke.
Denne støtten er virksomhetskritisk for oss, og det var naturlig for meg å involvere Anne-Gro som vi har kjent i mange år.

 

Effektiv hjelp fra VIEW Group

– Dessuten vet jeg at søknaden skal etterprøves av en regnskapsfører eller revisor, så det var en trygghet for meg at VIEW Group var med meg fra starten. -Jeg har også lest at mange søknader har blitt avvist, og jeg ønsket ikke å forsinke vår prosess ved å risikere mangler eller feil. Derfor var det naturlig for meg å få hjelp.

Og med god og effektiv hjelp, har Mister Mint fått innvilget støtte.

– Den største faste kostnaden for oss er husleie, og vi har fått støtte fra regjeringen allerede for noe av dette for mars måned. Vi har gjort alt det vi kan og nå ser vi fremover. Folk vil tilbake på jobb, og vi står klare til å ta de imot på dagen – når bare kundene kommer tilbake!

 

Krisen satte fart på fremtidsplanene

Når vi spør Gabriel hvordan fremtiden ser ut og hva han tenker blir viktig fremover, er han raskt til å svare at denne krisen har satt fart på noen konkrete planer.

– Vi har sett hvor sårbare vi faktisk er i en krise som denne. Vi er avhengig av at folk besøker butikkene våre og en lockdown av samfunnet traff oss umiddelbart, sier han.

– Vi har hatt planer om å ekspandere – både i antall butikker, men først og fremst på nett. Vi kommer til å øke tempo nå og utvikle nettløsninger.

Jeg tror fortsatt butikkene våre kommer til å være veldig viktige fremover, uten tvil. Men i kriser som dette ser vi hvor viktig det er å være fleksible.

– Derfor utvikler vi vår forretningside, med et ønske om at alle skal kunne benytte våre tjenester uansett om de besøker våre butikker eller vil gjøre det fra sofaen hjemme.

– Som sagt så er jo jeg er en jo positiv fyr. Så om det er mulig å si at denne krisen har ført med seg noe bra for oss, så må det være at vi nå har fått enda større driv til å fremskynde våre planer en bredere leveringstjeneste, avslutter han med et smil.

Les flere kundehistorier

Goontech

Månedlige rapporter holdt ikke mål. Med god hjelp og støtte fra VIEW Group har bedriften nå løpende oversikt over økonomien – og kan selv sjekke status daglig.
Les historien her

Oliviers og Co

Oliviers og Co går en spennene høst i møte med nyåpning av enda en butikk i Oslo, og realisering av ambisiøse vekstplaner i andre byer Norge.
Les historien her

Peak Shipping

Peak Shipping AS har som mål å bli en stor aktør i europeisk nærskipsfart Selskapet ble etablert i 2005 og er i vekst.
Les historien her

En Tur

Entur samler og deler data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den nasjonale reiseplanleggeren Entur. I tillegg driver Entur billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge. Entur er eid av Samferdselsdepartementet og sysselsetter rundt 200 årsverk.
Les historien her