Peak Shipping

” Vi har optimalisert våre prosesser gjennom og alltid ha tilgang til oppdatert operasjonell og finansiell informasjon!” Bjørn Steinhaug, CFO i Peak Group

Sikkerhet for våre kunder

Peak Shipping AS har som mål å bli en stor aktør i europeisk nærskipsfart Selskapet ble etablert i 2005 og er i vekst. Selskapet opererer 25-30 tørrlast/mpp skip i størrelsen 2-6000 dwt. Disse går i europeisk kystfart. Den moderne flåten kan frakte stykkgods, prosjekt last og de fleste IMO-klassifiserte bulklaster.

VIEW Maritime Det nettbaserte økonomisystemet Xledger leveres med en ferdig integrasjon til Dataloys Voyage Management System (VMS), et operasjons- og befraktningssystem som håndterer ruteplanlegging og turregnskap på vegne av reder eller megler. Integrasjonen gir kunden unike styringsmuligheter gjennom enkel tilgang av operasjonell og finansiell informasjon.

 

Rimelig, fleksibelt og effektivt

Vi ser store muligheter fremover. I flere år har vi vært på jakt etter et system hvor vi fortsatt kan bruke vårt allerede godt implementerte operasjonsverktøy Dataloy VMS. Forutsetningen for valg av Xledger var at vi samtidig kunne hente ut, bruke og optimalisere den regnskapsinformasjonen dette verktøyet gir, sier Bjørn Steinhaug, Chartering Manager og partner i Peak Shipping. I søken etter et slikt system hadde vi krav som rimelig i drift og bruk, fleksibelt, lett tilgjengelig, effektivt og intuitivt. Viktig har også ønsket vært om et system som optimaliserer og gir informasjon på en enkel visuell måte, i tillegg til å fjerne all dobbeltføring imellom operasjon og regnskap. Vi har brukt mye tid på å lete etter et slikt system. Vi falt imidlertid raskt ned på leverandøren VIEW Maritime som kunne tilby løsningen Xledger integrert med Dataloy VMS. Dette systemet tilbyr nå alt vi er på jakt etter, forteller Steinhaug entusiastisk.

 

VIEW Group hjelper oss med å optimalisere prosesser og holde kostnader nede”

– Peak Shipping

 

Video forsidebilde

 

Ett skritt foran

Shipping markedet har vært svært presset siden finanskrisen rammet verden i 2008. Dette fører til et enormt fokus på inntjening og ikke minst likviditet. Skal man henge med, må man hele tiden være ett skritt foran og hele tiden forbedre seg. Vi trenger derfor å optimalisere alle våre prosesser, sier Steinhaug videre. Ikke bare skal et så godt produkt som mulig leveres til kundene. Oversikt må holdes og kostnader dempes. Fornyelse må stadig skje, og flåten utvides for å møte kunders og markedets behov. Peak Shipping trenger også et verktøy til likviditetsstyring ettersom muligheter må gripes når de dukker opp, i tillegg til at mye valuta inn/ut skal håndteres. Integrasjonen Xledger/Dataloy VMS sørger for at alt dette håndteres effektivt og presist.

 

VIEW Maritime – løsningsorientert og fremtidsrettet

Vi har et meget godt inntrykk av VIEW Maritime og VIEW Group som helhet. Det er en profesjonell, løsningsorientert organisasjon som innfrir alle våre ønsker, forteller Steinhaug hos Peak Shipping. Han berømmer VIEW Group for å være markedsledende, fremtidsrettet og levere et produkt som effektiviserer prosesser og minimerer kostnader. Peak Shipping har som mål å bli en stor aktør i europeisk nærskipsfart. VIEW Group sitt løsningsforslag bidrar til at Peak Shipping optimaliserer sine prosesser og holder kostnader nede.

Les flere kundehistorier

Kitch’n

Vi har fått veldig god styring og kontroll på konsernet, og effektivisert våre regnskap – og økonomiprosesser.
Les historien her

Oliviers og Co

Oliviers og Co går en spennene høst i møte med nyåpning av enda en butikk i Oslo, og realisering av ambisiøse vekstplaner i andre byer Norge.
Les historien her

En Tur

Entur samler og deler data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den nasjonale reiseplanleggeren Entur. I tillegg driver Entur billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge. Entur er eid av Samferdselsdepartementet og sysselsetter rundt 200 årsverk.
Les historien her

Technogarden

Technogarden er et konsulent- og rekrutteringsselskap som driver med utleie av ingeniører, tekniske spesialister og IT – konsulenter. De omsetter for omtrent 600 millioner årlig og har i underkant av 500 konsulenter ute i oppdrag- både i Norge og Sverige.
Les historien her