Repstad Anlegg

“​Overgangen til en moderne skybasert økonomiløsning har gjort at vi kunnet håndtere en vekst, uten å ansette flere personer på økonomi og regnskap.” Rolf Stig Prestvold, CFO i Repstad Anlegg

Tidlig i skyen

Repstad Anlegg tok steget opp i skyen allerede i 2009. Da gikk de over på den skybaserte økonomiløsningen Xledger, og har siden den gang opplevd å få flere og flere av prosessene knyttet til regnskap og administrasjon automatisert.

– Det er store fordeler med en skyløsning, både i forhold til tidsbesparinger, og med tanke på bedre tilgang på styringsinformasjon for ledelsen, sier CFO i Repstad Anlegg, Rolf Stig Prestvold.

Rolf Stig er ansatt i VIEW Group og er utleid som CFO i Repstad Anlegg. Han var med da selskapet flyttet økonomiprosessene opp i skyen.
– Vi brukte mye tid i starten på opplæring. Det var viktig å få prosjektlederne hos oss trygge på oppgavestyringen og arbeidsflyten i systemet.

Det at vi satt av god tid til dette tror jeg har vært nøkkelen til suksess. Selve systemet i seg selv vil ikke gi gevinster så lenge man ikke endrer måten det jobbes på.

Jeg har full kontroll på alle prosjektene, og kan drille helt ned på bilagsnivå.”

– CFO i Repstad Anlegg

 

repstad anlegg bilde 2

Fra en traktor til vekst i flere selskaper

Repstad Anlegg har alltid hatt høye ambisjoner, helt siden gründeren Jostein Repstad startet med en traktor i 1950. Da var hesten den største konkurrenten. Siden den gang har de både vokst og fått flere ben å stå på forretningsmessig.

– Litt av driveren ved å bytte økonomisystem var å håndtere vekst på en enklere måte. Vi har kunnet ta i bruk ny funksjonalitet og legge til nye prosjekter etter behov, forteller Prestvold.

– Funksjonaliteten i systemet har jo også utviklet seg og det har også vært grunnen til at Repstad har vært fornøyd med systemet. Det at Xledger er et system det satses på og investeres i for kontinuerlig forbedring er viktig.

– Vi scannet for eksempel bilag da vi startet opp med Xledger, men nå kommer jo fakturaene våre inn som EHF. Både hastigheten og arbeidsflyten i systemet har blitt enda bedre, sier Prestvold.

 

xledger erp system

Fokus på lønnsomhet i prosjektene

Driftsleder i Repstad Anlegg Endre Myran, kan fortelle at hans rolle ble betydelig endret da de tok i bruk prosjektmodulen i Xledger.

– Vi har så mange prosjekter pågående samtidig, som involverer alt fra kontraktsforhandlinger og under-entreprenører, innkjøp av varer, ledelse av egne ansatte til gjennomføring og sluttoppgjør. Før brukte jeg mye tid bare på å få oversikten. Vi hadde ikke et system som samlet denne informasjonen.

I Xledger kan jeg se alle prosjektene, drille ned på bilagsnivå og sammenligne prosjektene. Det betyr at jeg bruker mer tid på å vurdere og optimalisere lønnsomheten i prosjektene våre, kontra det å lete etter og sammenstille informasjon

– Vi har også fått bedre kontroll på timeforbruket ved at timefangsten overføres fra fagsystemet SmartDok til Xledger og legger grunnlaget for lønnskjøring, fortsetter han.

Prestvold legger til at ledelsen har også fått bedre oversikt over sentral styringsinformasjon.

– Vi hat fått bedre kontroll over likviditeten og vi kan raskt se resultat og balanse i systemet. Spørremulighetene er gode i Xledger og det betyr at vi har større mulighet til å igangsette raske og korrekte tiltak, fordi dataene er mer à jour, avslutter han.

– Vi scannet for eksempel bilag da vi startet opp med Xledger, men nå kommer jo fakturaene våre inn som EHF. Både hastigheten og arbeidsflyten i systemet har blitt enda bedre, sier Prestvold.

Les flere kundehistorier

Vestviken Entreprenør

I jakten etter nytt økonomisystem valgte Vestviken Entreprenør å leie inn en ekstern konsulent.
Les historien her

Goontech

Månedlige rapporter holdt ikke mål. Med god hjelp og støtte fra VIEW Group har bedriften nå løpende oversikt over økonomien – og kan selv sjekke status daglig.
Les historien her

Peak Shipping

Peak Shipping AS har som mål å bli en stor aktør i europeisk nærskipsfart Selskapet ble etablert i 2005 og er i vekst.
Les historien her

StormGeo

StormGeo har automatisk valutahåndtering og full oversikt internasjonalt.
Les historien her