Oppfyller du kravene til den nye kassasystemloven?

  Skattedirektoratet har i samarbeid med en prosjektgruppe utarbeidet en ny Kassesystemlov som trer i kraft 01. januar 2017.  Kassasystemer som tilbys etter denne datoen må tilfredsstille de nye kravene og dette må dokumenteres med en produkterklæring til Skattedirektoratet.

  Bokføringspliktige selskaper som har gamle systemer må oppdatere disse etter de nye kravene senest 01. januar 2019.

  Hva er formålet med det nye regelverket? 

  Det skal settes større krav til produsenter og leverandør i forhold til oppsett av kassasystemer, fordi det til nå har vært vanskelig å avdekke unndragelse av skatt, avgifter og svinn. Dette er gjelder spesielt med tanke på mangel på kontroll ved kontantutslag.
  Hvilke nye krav stilles? 

  Det stilles mange krav til ulike spesielle funksjoner i kassasystemet slik at systemet ikke skal være lett å manipulere. Det må for eksempel være mulig med en kontinuerlig lagring og en elektronisk journal som ikke kan endres. Det skal også skilles mellom ulike typer kvitteringer ved merking, f.eks. salgskvitteringer, returer og positive /negative beløp. Momsgrunnlag må også fremgå av kvitteringen.

  Driver du forretning med kontanter må kassaskuffen være fast, dvs. at du ikke kan åpne skuffen mens salget pågår.

  Selv om det i hovedsak er leverandøren av systemet sitt ansvar, er du som bokføringspliktig også ansvarlig for at du har systemer som er oppdatert etter loven. Ta kontakt med din leverandør om du er usikker på om systemene dine er eller skal oppgraderes og husk på å sjekke kravene før du kjøper kassasystemer etter 1. janaur 2017.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.