Står regnskapet for fall?

  Av alle bransjer som er under endring som følge av digitalisering og robotisering, er kanskje regnskapsbransjen den mest utsatte. Regnskap og økonomistyring har blitt langt mer digitalt enn det en gang var, men det utføres fortsatt mange manuelle prosesser. Disse prosessene vil automatiseres, fordi det finnes teknologi som kan utføre de raskere og mer nøyaktig.

  To streker under svaret

  Regnskapsførere er i stor grad opptatt av å jobbe med korrekthet og med to streker under svaret. Så lenge det kan være to streker under svaret, vil oppgaven kunne erstattes av smart automatikk.
  I tillegg til at oppgaver og prosesser automatiseres fordi bedrifter trenger å bli mer effektive og konkurransedyktige, er også myndighetene en viktig pådriver. Et eksempel på dette er SAF-T, en digital innrapporteringsstandard, som etter utsettelser nå skal være obligatorisk fra 2020.

  Blockchain

  En teknologi som kan påvirke bransjen er Blockchain – som er blitt omfavnet av store aktører som IBM og EY. Blockchain er grunnen til at virtuelle valutaer som Bitcoin og Ethereum har vokst seg store. I hovedsak en det en teknologi som lagrer, verifiserer og distribuerer informasjon gjennom en kjede som er felles og synlig for alle i sanntid. En transaksjon vil utføres direkte mellom partene som deltar, uten å benytte et mellomledd. En blokkjede vil dermed kunne erstatte institusjoner som vi i dag trenger for å skape tillit mellom parter. Et eksempel er ved overførsel av penger. I dag er vi avhengig av en part vi stoler på for å gjennomføre en slik transaksjon. Dette vil medføre at transaksjonskostnader blir redusert betydelig og for bransjen vil arbeid med avstemming reduseres betraktelig.

  Regnskap Norge går så langt som å stille spørsmål om det tradisjonelle bokholderiet opphører med innføring av Blockchain. Går vi fra det doble bokholderiet til trippel bokføring med Blockchain?

  Blockchain har fått et dårlig rykte på grunn av de virtuelle valutaene (cryptocurrency) og ustabiliteten disse har vist seg å representere. Ikke misforstå dette for å ha noe direkte å gjøre med Blockchain. Denne teknologien kommer til å bli viktig i fremtiden – uavhengig om Bitcoin fortsetter å skyte i været eller går inn for kræsjlanding.

  Fra dumme roboter til tegn på intelligens

  I dag er RPA (Robotic Process Automation) i sterk vekst. Enkelt forklart er dette en måte å automatisere en manuell prosess ved å la programvare utføre oppgaven slik den utføres av mennesker i dag. Allikevel er slike roboter i stor grad laget for å kompensere for manglende støtte for automatisering i systemer – eller for å gjøre manuell flytting av data mellom systemer som ikke snakker sammen. Det kan være en del å hente (spare) på kort sikt. Det er ikke lenger lønnsomt å sende slike oppgaver til andre land med lavere timepris. Roboter krever ingen timelønn, tar ikke ut ferie og ringer aldri inn syke.

  Det kan bli ordentlig moro når maskinlæring eller kunstig intelligens videreutvikles slik at flere funksjoner kan erstattes av digitale assistenter. Apple har Siri, Amazon har Alexa og norske Sticos har @else. Det er bare et spørsmål om når regnskapsbransjen får ordentlige assistenter til å ta seg av bilagshåndtering, fakturering eller lønnskjøring.

  Fra regnskapsfører til rådgiver

  Regnskapsføreren på sin side må i større grad forstå ledelsens ambisjoner og utfordringer og innta rollen som rådgiver. I stedet for å fokusere på rapportering må regnskapsføreren analysere og utfordre ledelsen på både strategiske og operative veivalg. Dette betyr at bransjen i fremtiden vil ha flere ansatte med kompetanse innenfor rådgivning og IT fremfor ren økonomibakgrunn.

  Jeg er overbevist om at utfordringen i fremtiden vil være å ta i bruk disse teknologiene på en god måte. For bedrifter og organisasjoner betyr det at valg av løsninger og tjenester må drives av forretningsmodeller fremfor funksjonelle ønsker.

  Det som er helt sikkert er at regnskapstjenester blir billigere i fremtiden. Vinnerne er de som drives av teknologi, og som bruker sin fagkompetanse på Økonomi og IT til å forstå sine kunders forretning og hjelpe de med å bli bedre. Finn deg en slik leverandør.

  Skrevet av Stian Brandvold, Salgsdirektør

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.