5 fordeler med et skybasert lønnssystem

  Hver eneste måned brukes det mye tid og ressurser på oppgaver knyttet til lønnsarbeid. Sånn trenger det ikke være. Med et skybasert lønnssystem vil du få god hjelp til å forenkle og forbedre oppgaver og rutiner i avdelingen. Få med deg de fem viktigste fordelene ved å ha et skybasert lønnssystem.

  1. Spar tid og penger

  Med et skybasert lønnssystem vil du kunne spare både tid og penger, fordi du kan utnytte standardiserte og automatiske funksjoner -for å forbedre og effektivisere arbeidsmetoder i lønnsavdelingen. Det kan være snakk om automatisk varsling av nye oppgaver til behandling, elektronisk rapportering til myndigheter (A-melding, SSB-statistikk, pensjonsfiler, etc.) eller automatisk utsending av lønnsslipper.

  I et moderne skybasert lønnssystem finnes det en rekke oppgaver og ferdigdefinerte rutiner, som vil spare deg for mye timeforbruk i administrasjonen.

  De som arbeider med lønn vil få en mer effektiv arbeidshverdag, med automatiserte løsninger og mindre manuelt tradisjonelt lønnsarbeid.Det er ergelig hvis et system skal være et hinder for fremtdig vekst. Det kan fort bli dyrt og tidkrevende og måtte bytte lønnsystem fordi du for eksempel har nådd en kapasitetesgrense. Med et skybasert lønnssystem har du anledning til å skalere etter behov, både i antall brukere og antall ansatte.

  I tillegg vil du spare penger på kostnader knyttet til maskinvare, drift og IT- personell. Ansvaret for oppgraderinger og vedlikehold ligger hos leverandøren av det skybaserte lønnssystemet, og du kan være trygg på at din bedrift alltid har en oppdatert versjon.

  2. Øk kvaliteten

  Samtidig som at du sparer tid og penger, vil også kvaliteten på arbeidet bli bedre. Automatiske og standardiserte prosesser vil i mye større grad sikre at jobben blir gjort riktig, og redusere risiko for menneskelige feil og dobbeltarbeid.

  Du slipper rot og lagring av papir og dokumenter i form av egenmeldinger, reiseregninger og utlegg for å nevne noen. Når du har oppdatert informasjon om lønn og HR tilgjengelig til enhver tid, vil du alltid ha et godt grunnlag for å ta beslutninger eller for å finne den korrekte informasjonen.3. Øk produktiviteten

  Fordi du har tilgang til all informasjon via skyen, har du muligheten til å utføre en rekke oppgaver uten å være på kontoret. Du kan godkjenne timer og ferieønsker, utbetale reiseregninger eller sende inn A-meldingen, fra hytta eller i utlandet- både fra pc, mobilen eller nettbrettet.

  Et skybasert lønnssystem åpner for en effektiv arbeidsdeling og samarbeid mellom kolleger eller et regnskapsbyrå. Fordi alle som bruker systemet har tilgang på den samme informasjonen, blir kommunikasjon og deling av oppgaver utrolig effektivt. Her kan dere enkelt fordele oppgaver, kunne se og kontrollere løpende.

  Fleksibilitet, mobilitet og en god arbeidsdelingsfunksjon vil bidra til økt produktivitet i lønnsavdelingen, fordi dere ikke trenger å være avhengig av en definert kontekst for å få oppgavene unna.

  4. Hold deg oppdatert

  Lønn og HR er et komplekst fagfelt, der det ofte er flere endringer i regler og satser i løpet av et år. Med et skybasert lønnssystem slipper du å bekymre deg for å oppdatere systemet ditt i henhold til regelverket. Din sky-leverandør har ansvaret for dette, slik at du alltid er ajour på siste nytt og kan etterlever de seneste endringene.

  La oss ta et eksempel flere sikkert kjenner seg igjen i. Den nye Personvernloven har skapt hodebry for mange, nettopp fordi de ikke har hatt systemer som støtter eller legger til rette for å møte kravene. GDPR har strenge regler knyttet til lagring og behandling av personopplysninger. I lønnssammenheng, kan det kan blant annet handle om utsendelse av lønnslipper og hvordan du lagrer ansattopplysninger.

  Seriøse tilbydere av lønnssystemer sørger for å jevnlig utvikle funksjoner som skal hjelpe kundene med å håndheve eksisterende og nye regler fra myndighetene.

  Skyløsninger åpner opp for oppdateringer som gjøres av tilbyder, kan rulles ut til alle kunder, uten at det kommer i veien for den vanlige driften eller bli kostbart.

  Et skybasert lønnssystem vil gjøre at du enklere kan ivareta nye regler og satser, samt gi deg høyere sikkerhet og trygget. La ekspertene ta seg av systemet, slik at du kan konsentrere deg om selve lønnsarbeidet.

  Anbefalt3 fordeler med et skybasert regnskap

  3. Samkjør økonomiprosessene

  Kjører du lønn i et annet system enn du fører regnskapet? Da går du glipp av fordeler du kan få ved å samle alt i ett system. Få en enklere arbeidshverdag med alt innen regnskap og lønn i et økonomisystem, slik at du får samkjørte og automatiske prosesser – uten komplekse eller dyre integrasjonsløsninger.

  For eksempel vil en bankintegrasjon gjøre lønnsutbetalingen enklere og bokføringen skje automatisk i regnskapet. Reiseregninger kan utbetales uavhengig av lønnskjøringen. Med alt i ett system vil alle regnskapstall oppdateres fortløpende, slik at du har sanntids- informasjon til enhver tid.

  Ved å løfte alle økonomiprosessene opp i skyen kan du jobbe smartere og mer effektivt.

  Med et komplett skybasert økonomisystem får du alle fordelene en fremtidsrettet økonomiløsning tilbyr. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du er nysgjerrig på hvordan en skyløsning kan hjelpe deg med å forbedre og forenkle dine økonomiprosesser.

  Anbefalt: Dette bør du tenke på når du skal implementere et økonomisystem

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.