3 fordeler med et skybasert regnskap

  Det finnes mange skybaserte verktøy som kan hjelpe virksomheter med å forbedre forretningsdriften. Likevel er det mange som fortsatt har tradisjonelle og utdaterte løsninger, som i verste fall kan være konkurransehemmende for virksomheten, og mest sannsynlig dyre i bruk. Vi har skrevet ned tre av de viktigste fordelene du får ved å ha et skybasert regnskap.

  1. Du har alltid “siste nytt”

  Venter du i spenning på månedsrapporten hver måned for å se hvordan forretningen går? Det er det ingen grunn til å gjøre lengre. Med et skybasert regnskap er “siste nytt” om virksomhetens økonomi, bare noen tastrykk unna. Via din pc eller mobil, får du løpende oversikt og kontroll, uansett hvor du befinner deg. Velkommen til regnskap i sanntid!

  Du kan enkelt sette opp dine egne dashbord, som viser deg den informasjonen du er mest opptatt av.

  Som Daglig Leder kan den informasjonen være budsjettoppnåelse eller som Økonomileder kan det være cash flow-oversikter, mens en Prosjektleder raskt kan få oversikt over sine prosjekter og lønnsomheten i disse.Med et skybasert regnskap kan du være trygg på at de beslutningene du tar på vegne av virksomheten, baserer seg på oppdatert og pålitelig informasjon.

  Med tilgang til sanntidsinformasjon, står du bedre rustet til å gripe muligheter eller kunne bremse lite lønnsomme aktiviteter. Har du ikke tatt steget ennå og løftet regnskapet opp i skyen, går du glipp en løsning som gjør deg i stand til å overvåke og ha kontroll over virksomhetens drift – til enhver tid.

  Anbefalt: 6 kjennetegn på et fremtidsrettet økonomisystem

  2. Økonomistyringen blir enklere

  God økonomistyring er en viktig del av en lønnsom drift. Det handler om å forvalte virksomhetens ressurser og iverksette tiltak for å nå virksomhetens mål. Arbeidet med blant annet kapasitetsplanlegging, prognostisering og budsjettarbeid er krevende om du ikke har gode verktøy til å hjelpe deg.

  Med et skybasert regnskap har du tilgang til strukturerte regnskapstall, som gjør at du kan jobbe systematisk med økonomistyringen.

  For mange handler mye av arbeidet om å samle data og sammenfatte rapporter. Vi møter ofte virksomheter som bruker mye tid på nettopp dette, noe som ganske enkelt kan genereres automatisk i et økonomisystem. Mange skybaserte økonomisystemer har gode verktøy for å presentere og visualisere oppdatert økonomisk informasjon, på den måten du ønsker det.

  Det kan være snakk om budsjettkontroller eller likviditetsstyring. Eller det kan handle om oversikt over varekost og dekningsbidrag. Mange økonomisystemer har også drill-down funksjoner som gjør at du kan se vært enkelt bilag, i tillegg til totaloversikten. Dermed slipper du å bruke tid på å lete etter detaljene.

  I tillegg til at økonomistyringen blir enklere, vil du også få en bedre kvalitet på beslutningsgrunnlaget. Den tiden du brukte på manuelt arbeid, kan nå vies til strategiske vurderinger og verdiskapning for virksomheten.

  Anbefalt: 6 tips til bedre kontroll på likviditeten i selskapet

  3. Du sparer tid og penger

  Enten virksomheten har en økonomiavdeling internt eller en regnskapsleverandør, er det både tid og penger spart ved å ha et skybasert regnskap. Skyløsninger kan forbedre og effektivisere arbeidsmetoder og spare virksomheten for kostander knyttet til drift og oppgraderinger av økonomiløsningen.

  Effektive arbeidsprosesser
  Mange av dagens skybaserte økonomisystemer har en rekke automatiserte og standardiserte arbeidsprosesser som øker effektiviteten og sikrer kvaliteten på arbeidet. For eksempel automatikk innenfor arbeidsflyt, remittering, bankintegrasjon og avstemming.

  Lite effektive arbeidsprosesser kan være et stort hinder for lønnsomhet, derfor bør du ta i bruk de muligheten som finnes.

  Et skybasert regnskap åpner også for arbeidsdeling internt i virksomheten eller med din regnskapsleverandør. Fordi alle som bruker systemet har tilgang på den samme informasjonen, blir kommunikasjon og deling av oppgaver utrolig effektivt. Med et regnskap i skyen har du gode forutsetninger for å jobbe smartere og mer kostnadseffektivt, slik at du sparer tid og penger.

  Drift og oppgraderinger
  Med et skybasert regnskap slipper du kostnader knyttet til maskinvare, drift og IT- personell. Ansvaret for oppgraderinger og vedlikehold ligger hos leverandøren, slik at du kan være sikker på at du alltid har en oppdatert versjon med støtte for nye regulativer.

  Har du ambisjoner om å skalere forretningsmodellen, skal ikke økonomisystemet sette en stopper for dette.

  Det kan fort bli dyrt å vokse ut av et system. Mange leverandører har løsninger der du kun betaler for de modulene du vil ha tilgang til og kan dermed skalere underveis, etter hvert som virksomheten vokser. Enten det gjelder vekst i antall brukere eller kunder. Dette gir deg forutsigbarhet i forhold til kostnader og fremtidig behov.

  Anbefalt: 8 ting du må tenke på når du skal implementere et økonomisystem

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.