øke lønnsomheten i bedriften

Bruk regnskapet til øke lønnsomheten i bedriften

  Har du fått indikasjoner på lavere lønnsomhet i bedriften? Eller er det lenge siden du har sett på tiltak for å øke lønnsomheten i bedriften?

  «Sånn har vi alltid gjort det»- holdning kan fort bli en hvilepute for mange bedriftseiere, og ikke minst en dyr filosofi å drive etter. Det er mange faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet, og regnskapet er et perfekt sted å starte for å se hva du kan forbedre.  

   

  Kontroll over utgiftene for å øke lønnsomheten i bedriften

  Det er lettere sagt enn gjort å kutte kostnader. Men ofte er det mye å hente her for å øke lønnsomhet i bedriften ved å gå igjennom kostandene, rydde opp og se hvilke poster som er de største utgiftene. 

  Kostnadssiden består i store trekk av: 

  • Varekostnad 
  • Lønnskostnad  
  • Andre driftskostnader 

   

  Andre driftskostnader 

  Andre driftskostnadene er ting som husleie, abonnement på tjenester som ansatte bruker innkjøp av datautstyr, kostnader til strøm, forsikringer, kaffe, renhold, rekvisita osv.  

  Dette er et veldig bra sted å starte, fordi her kan det fort ligge litt “glemte” kostnader. Denne posten inneholder også mange mindre kostnadsområder som ofte ikke er direkte linket opp mot produksjon av en vare eller tjeneste og som kan reduseres eller kuttes uten at det går direkte utover den daglige driften. totalt sett kan mange små forbedringer gjøre en stor forskjell for driftsresultatet til et selskap. 

  For å få en helhetlig oversikt kan du ta for deg hele listen i regnskapet – linje for linje og sorter fra størst til minst. Her kan det fort ligge kostnader på ting som kanskje ikke brukes eller du egentlig ikke har behov for lengre.   

  Det er også lurt å se på avtalene du har hos leverandørene dine. Er det lenge siden du har re-forhandlet for en bedre pris? Har det kommet andre leverandører på markedet den siste tiden som du med fordel kan bruke? Eller er det tjenester abonnement som ikke brukes lengre? Sjekk ut om det fins noen samkjøpsavtaler som ofte er bransjespesifikt (slik som NHO e.l) her kan det være mye å spare på å være medlem. 

   

  Dekningsbidrag 

  Når du har sett på kostandene er det naturlig å se på hvordan bedriften kan øke sine inntekter. Men, høyere omsetning er ikke nødvendigvis det som skal til for å øke lønnsomheten i bedriften. Her kan det også være mye å hente ved å se på hva du faktisk betaler for å få produsert det du skal selge.  

  Kan du her også reforhandle med en leverandør? Kan du bytte ut en leverandør for å få billigere priser? Eller kanskje endre sammensetningen av produktet? 

  I denne sammenheng er det viktig å se på dekningsbidraget på bedriftens produkter eller tjenester.  

  Hvor mye sitter bedriften igjen med etter alle «direkte» kostnader ved å produsere produktet/tjenesten er trukket fra? Har bedriften et utvalg produkter bør du se på lønnsomhet per produkt. Har du produkter som faktisk ikke er lønnsomme og har lavt dekningsbidrag?  

   

  Høyere inntekter for å øke lønnsomheten i bedriften

  Etter man har sett på lønnsomhet på hva man selger, kan man se på tiltak for å øke omsetningen og inntektene sine.  

  Noen tiltak som kan øke inntektene: 

  • Justering av priser. Hvordan ligger man i forhold til sammenlignbare produkter?
  • Et minimum er å følge KPI og justere priser årlig for å følge den generelle prisutviklingen 
  • Introdusere nye produkter eller tjenester 
  • Forbedre salgs- og markedsføringsstrategier for å tiltrekke seg flere kunder 
  • Mersalg til kunder 
  • Pakketering av produkter, mersalg 
  • Lojalitetsprogrammer for kunder 
  • Lojalitetsprogrammer for ansatte ved tips om nye kunder 

   

  Et mål på sunn drift er at kostnadene øker prosentvis mindre enn inntektene. Det betyr at bedriften tjener mer penger, jo høyere inntektene er. 

   

  Gjør lønnsomhetsanalyser 

  Lønnsomhetsanalyser er regnskapsanalyser som viser bedriftens evne til å generere overskudd og lønnsomhet over tid. Disse er effektive for å få grunnlag for å vurdere tiltak får å øke lønnsomheten i bedriften.

  Noen tips for å gjennomføre en lønnsomhetsanalyse: 

  Samle inn finansielle data: For å utarbeide en lønnsomhetsanalyse, trenger du bedriftens resultatregnskap og balanse. Dette vil gi deg innsikt i bedriftens inntekter, kostnader, overskudd og eiendeler. 

  Nøkkeltall: Viktige tall her er bruttomargin, driftsmargin og nettoresultatmargin. Disse indikatorene vil gi deg en pekepinn på bedriftens evne til å generere overskudd og lønnsomhet. 

  Analyser resultatene: Ved å sammenligne nøkkelindikatorene med bransjestandarder og tidligere år, kan du vurdere bedriftens lønnsomhet og identifisere områder der det kan være behov for forbedring. Hvis bruttomarginen, driftsmarginen eller nettoresultatmarginen er for lav, kan det indikere at bedriften har problemer med å generere overskudd og lønnsomhet. 

  Tips: En jevn og stabil vekst på et par prosent er bevegelse i riktig retning og en god indikator på sunn vekst. Det koster å tjene penger, men et viktig poeng for sunn drift og god kostandskontroll er at kostnadene prosentvis øker mindre enn inntektene. 

  Identifiser mulige tiltak: Basert på analysen kan du identifisere mulige tiltak for å øke lønnsomheten i bedriften, som å øke salg og inntekt, redusere kostnader eller forbedre produktiviteten. 

   

  Anbefalt artikkel: 4 regnskapsanalyser som øker ditt konkurransefortrinn

   

  Trenger du hjelp til å utføre lønnsomhetsanalyser? 

  Vi er over gjennomsnittet glad i tall og sammenhenger, og hjelper deg gjerne med regnskapsanalyser som kan øke lønnsomheten i bedriften. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!  

   

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.