Alt du trenger å vite om MVA-meldingen

  6 ganger i året skal alle pliktige levere MVA-melding. Nå er tiden snart her igjen – er du klar? Les videre for alt du trenger åv ite om MVA-meldingen.

  Merverdiavgift (MVA) er en avgift som betales til staten ved omsetting av varer og tjenester. Den generelle satsen er 25 prosent, men kan variere fra bransje til bransje. Du som har vært selvstendig næringsdrivende en liten stund er sikkert kjent med MVA, men dersom du er litt ny i gamet kan det være mye å sette seg inn i.

  Kjøper du for eksempel varer eller tjenester til egen bedrift, som for eksempel kontorutstyr eller håndverker-hjelp, vil dette kunne gi deg MVA-fradrag. Selger du noe, eller utfører du tjenester for andre, vil du som regel måtte legge på MVA på dine ytelser.

  Les også: Dette burde du vite om MVA

  Hvem må levere MVA-melding?

  Er du selvstendig næringsdrivende må du registrere deg i MVA-registeret, dersom du tjener over 50 000 kroner gjennom eget foretak på mva-pliktige varer/tjenester. Her regnes beløpet over en periode på tolv måneder. Det er viktig å huske at om du tjener over 50 000 kroner kan du ha behov for å etterfakturere MVA når registeringen din har gått gjennom. Det er nemlig slik at den fakturaen som gjør at du krysser 50 000 er MVA-pliktig i sin helhet.

  Du registrerer deg i MVA-registeret gjennom Altinn. Her sender du en søknad over nett – så er det bare å vente på behandling og bekreftelse.

  Når må du levere MVA-meldingen?

  Omsetter du for mindre enn 1 million i året kan du søke om å levere MVA-meldingen årlig, fremfor hver termin. Det er nemlig seks terminer når det kommer til betaling av MVA. Terminene er på to måneder hver, og du skal alltid betale beløpet du skylder innen minimum en måned og ti dager etter utløpet av hver termin. I Norge opererer vi med følgende tider for levering og betaling av MVA-meldingen:

  • Termin – 10. april
  • Termin – 10. juni
  • Termin – 31.
  • August termin – 10.
  • Oktober termin – 10.
  • Desember termin – 10. februar

  Tvangsmulkt ved for sen innlevering

  Dersom du ikke leverer MVA-meldingen innen fristen kan du stå i fare for å motta en daglig mulkt for din virksomhet. Tvangsmulkt er en slags bot som kan gis av Skatteetaten til de som ikke overholder regler for MVA-melding.

  Så lenge du er opplysningspliktig kan du motta tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger. Dersom det er åpenbare feil i opplysningene dine, kan du også motta tvangsmulkt. Skatteetaten skal sende ut varsler til de som ikke har levert opplysningene innen en gitt frist. Her får du en ny frist for å levere korrekte opplysninger, men dersom du ikke overholder denne fristen vil du få tvangsmulkt.

  Det kan fort bli dyrt å levere mangelfull MVA-melding, eller å ikke levere i det hele tatt. Det er muligheter for å klage på mulkten, men den må betales selv om du klager. For mer informasjon om kostnader ved tvangsmulkt bør du ta en titt på informasjonen til Skatteetaten.

  Behov for hjelp?

  Det er mye å ta høyde for når det kommer til regnskapsføring for selvstendig næringsdrivende. MVA er kun en av mange aspekter du bør ha kontroll på. Mange nystartede eller etablerte virksomheter bruker unødvendig tid, penger og energi på nettopp slike ting. Hos oss får du den hjelpen du trenger for å få kontroll på regnskapet. Vi assisterer deg med å føre regnskapet i skyen, som fører til at du får oversikt over alt som har med MVA å gjøre – i tillegg til et system som gir deg løpende oppdatert informasjon om hvordan forretningen din går.

  Vi jobber alltid for at våre kunder skal lykkes, og derfor kombinerer vi økonomisystemet med rådgivningstjenester dersom det er ønskelig.

  Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss, da vel!

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.