5 grunner for å vurdere å gå fra ENK til AS

  Når er det riktig tidspunkt å bytte fra ENK til AS? Disse 5 grunnene gir deg en pekepinn på når tiden er moden for å bytte selskapsform.

   

  Hvorfor gå fra ENK til AS?

   

  1. Inntekt

  Hvis du tjener mer enn 750 000 kr i året, er det ofte skattemessig ulønnsomt å ha et ENK. Inntekt over dette kan tas ut som utbytte istedenfor som lønn fra AS, som vil kreve at du betaler mindre skatt og avgifter.

   

  2. Vekst og risiko

  For virksomheter med høye vekstmål kan strukturen og profesjonaliteten til et AS være mer tilrettelagt for skalering. Hvis virksomheten din har vokst og genererer betydelig omsetning og fortjeneste, kan det være skattemessige fordeler med å drive som AS. I et AS betales selskapsskatt på overskuddet, og du har større fleksibilitet når det gjelder utbytte og lønnsutbetaling.

  I et ENK er du også personlig ansvarlig for all gjeld og forpliktelser. Overgang til et AS kan være fordelaktig hvis virksomheten din innebærer betydelige økonomiske risikoer, da ansvaret i et AS er begrenset til aksjekapitalen.

   

  3. Behov for kapital

  Når en virksomhet vokser, kan det oppstå et behov for mer kapital for å finansiere denne veksten.

  Hvis du planlegger å tiltrekke deg investorer eller trenger tilgang til mer kapital og lån, er et AS ofte en mer passende selskapsform. Aksjeselskap gir muligheten til å utstede aksjer og tiltrekke seg ekstern finansiering.

   

  4. Ansettelser

  Dersom du planlegger å ansette, er det ofte lurt å fra fra ENK til AS.

  I et aksjeselskap kan i tillegg ansette deg selv, som betyr en rekke sosiale rettigheter, som dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger fra første dag.
  I et aksjeselskap har du også rett til å permittere deg selv, noe som er goder du ikke har tilgang til som innehaver av et ENK.

  Eier av aksjeselskapet kan velge å ikke være ansatt selv om han/hun arbeider i selskapet. Utbetaling fra aksjeselskapet til eieren kan da skje som utbytte. Du opparbeider deg ikke sosiale rettigheter av det som utbetales som utbytte.

   

  5. Fremtidig salg

  Planlegger fremtidig salg av virksomheten? Det kan være lettere å få gjennomført om du har et AS. Et AS gir et mer profesjonelt preg og større grad av tillit og seriøsitet i markedet.

  Hvordan gå fra ENK til AS?

  1. Du kan enten avslutte driften i ditt ENK og stifte et AS, eller overføre ditt ENK til et nytt AS.
  2. For skattefri omdanning fra ENK til AS må omdanningen gjøres mellom 01.01. og 30.06.
  3. Velg et navn til ditt nye AS, og registrer bedriften i Brønnøysundregistret.
  4. Sett inn minst 30 000 NOK i aksjekapital på en konto. Dette er et krav til startkapital for å stifte et AS.
  5. Forbered nødvendige dokumenter som firmaattest, næringsoppgave, siste årsregnskap og balanse, skatteattest, og dokumentasjon på eiendeler.
  6. Revisor må gi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven.
  7. Sørg for å informere dine kunder og samarbeidspartnere om at du har byttet selskapsform.

  Les også: Hvordan skrive en god aksjonæravtale?

  Etter omdannelsen

  • Aksjeselskapet vil ha nytt organisasjonsnummer og være en ny juridisk person. Dette kan innebære at enkelte kontrakter må endres/reforhandles.
  • Du vil begynne på nytt overfor merverdiavgiftsregisteret, og må registrere deg når du har fakturert for 50 000 kr som AS. Det er mulig å søke om forhåndsregistrering, men dette er i praksis vanskelig å få godtatt.
  • Overfor banken vil det bli nødvendig med et nytt kundeforhold og nye kontonumre.

  Krav for å omdanne skattefritt er blant annet:

  • Etter omdannelsen må den som eier enkeltpersonforetaket eie 100% av aksjene i det nye aksjeselskapet.
  • Alle eiendeler i enkeltpersonforetaket må overføres til det nye aksjeselskapet

  Hva kjennetegner et aksjeselskap?

  • Begrenset personlig ansvar
  • Rettigheter som ansatt
  • Egen juridisk person
  • Kan ha en eller flere eiere

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.