Hvilke kostnader får bedrifter ikke mva-fradrag for?

  En bedrift blir mva-pliktig når den i løpet av en 12 måneders periode har tjent 50 000 kr på salg av momspliktige varer eller tjenester. Da har også bedriften rett til mva-fradrag for inngående merverdiavgift. Selv om de fleste varer og tjenester som kjøpes inn i forbindelse med avgiftspliktig virksomhet gir rett til mva-fradrag, finnes det noen unntak.

   

  Video forsidebilde

   

  Her er noen eksempler på kostnader som typisk ikke gir rett til mva-fradrag:

  Private utgifter: Utgifter som er av privat karakter eller som ikke er knyttet til den avgiftspliktige virksomheten, gir ikke rett til mva-fradrag. Eksempel er ansattes reisekostnader mellom hjem og fast arbeidssted.

  Representasjonskostnader: Kostnader til representasjon, som for eksempel mat og drikke under forretningsmiddager, gir ingen rett til mva-fradrag.

  Servering av mat og drikke: Som for eksempel frukt på kontoret eller lunsj.

  Kjøp og drift av personbiler: MVA knyttet til kjøp, leasing og drift av personbiler gir som hovedregel ikke rett til fradrag. Det er visse unntak, for eksempel for biler som brukes i næringsvirksomhet (som varetransport) utleie, leasingselskaper og taxiforetak.

  Gaver: Gaver til ansatte eller forretningsforbindelser gir vanligvis ikke rett til mva-fradrag, med mindre en gave er av bagatellmessig verdi på 100 kr inkludert mva.

  Sosiale arrangementer: Det er ikke mva-fradrag på sosiale arrangementer som for eksempel julebord eller sommerfest eller andre velferdstiltak.

  Arbeidsklær: Arbeidsklær som eies av bedriften kan gi rett til fradrag for mva, forutsatt at det ikke er egnet for sosial bruk, eks. verneklær.

  Bøter og gebyrer: Bøter, overtredelsesgebyrer og lignende straffeavgifter gir ikke rett til mva-fradrag.

  Eiendom og hytte: Det er ingen fradragsrett for merverdiavgift knyttet til fritidseiendom som for eksempel bedriftshytte og ferieleilighet.

   

  Husk at regelverket er i stadig endring, så det er lurt å følge med løpende på hva som gjelder.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.