Arbeidstid og lønn i påsken

  Påsken er i anmarsj. Mange ser frem til noen fridager, mens andre skal tilbringe påsken på jobb. Reglene knyttet til arbeidstid og lønn i påsken er bestemt av hvilke type arbeid du har og hvilken avtale du har med arbeidsgiveren din.

  Onsdagen før skjærtorsdag 

  Har du en jobb med normal arbeidstid mellom kl. 08.00 og 16.00, så er onsdagen før skjærtorsdag en helt vanlig dag for deg. Du har ikke krav på en kortere arbeidsdag denne dagen, men arbeidsmiljøloven slår fast at det skal være arbeidsfri etter kl. 18.00. Det vil si at du må avslutte arbeidsdagen senest kl. 18.00 denne onsdagen. Noen bedrifter velger derimot å tillatte en kortere dag, men dette er da en egen intern avtale bedriften har.

  Det er bare bedrifter som oppfyller kravene til søndagsarbeid, som har lov til å ha ansatte i arbeid etter kl. 18 på onsdag før skjærtorsdag. Vilkåret for søndagsarbeid sier at “arbeidets art gjør det nødvendig” å arbeide. Dette kan være arbeid innenfor for eksempel helsesektoren, bergingsarbeid, transportsektoren eller knyttet til bevertning. For de som jobber i slike bedrifter, vil denne dagen også være en “vanlig dag på jobb.”

  Mandagen og tirsdagen i påskeuken er vanlig arbeidsdager, uten regler for arbeidsfri.

  Skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag

  Dette er helligdager, noe som betyr at de fleste som jobber i ordinære virksomheter har fri. Jobber du i en bedrift som oppfyller kravene til søndagsarbeid, (som beskrevet i avsnittet over) kan du arbeide disse dagene.

  Påskeaften

  Lørdagen i påsken, altså påskeaften, er ingen helligdag. De fleste butikker er åpne, men det står i arbeidsmiljøloven at det skal være arbeidsfri fra kl. 16.00.  Dermed er dette en vanlig arbeidsdag frem til kl. 16.00, hvis du vanligvis jobber lørdager.

  Får jeg lønn på helligdagene i påsken?

  Fast månedslønn
  Har du en fast månedslønn blir du ikke trukket for fridagene i påsken, selv uten tariffavtale.

  Timelønnet
  Er du timelønnet, kan du bli berørt av helligdagene, fordi du får betalt etter hvor mange timer du faktisk jobber. Har du en jobb som gjør at du ikke arbeider helligdagene, får du mindre i lønn denne måneden. Har du derimot en jobb, som oppfyller kravene til søndagsarbeid, har du mulighet til å arbeide disse dagene.

  Ekstrahjelp
  Har du en stilling som ekstrahjelp og ikke er satt opp til å jobbe på dager som faller på en helligdag, har du heller ikke rett til lønn. Faller derimot helligdagene på dager som du i utgangspunktet har arbeidstid, har du rett til lønn.

  Helligdagsgodtgjørelse
  Hvilken lønn du har krav på er ikke lovregulert. Regler om lønn vil være fastsatt enten i avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller gjennom tariffavtale. Det er opp til arbeidsgiver om timelønte også skal få helligdagsgodtgjørelse, dersom de ikke har en tariffestet rett eller det følger av annen avtale.

  Vi vil også nevne at påskeaften anses som en vanlig lørdag med ordinær lønn, så lenge ikke bedriften er bundet av en tariffavtale som sier noe annet.

  Les også: Hvordan er reglene knyttet til overføring av ferie?

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.