Årsavslutning = Tid for handling

  Har du sendt inn alle bilagene dine? Hvis ikke, her har du en liten sjekkliste som kan hjelpe deg på veien.

  Sjekkliste for bilagslevering

  Alle utgående fakturaer er telt igjennom. (Gjelder ikke fakturering fra Tripletex)

  Kontoutskrifter

  • Alle kontoutskrifter fra foretaket er fremskaffet
  • Alle kontoutskrifter viser saldo første og siste i måneden

  Inngående fordringer

  • Alle inngående faktura fra perioden er fremskaffet
  • Alle originalfakturaer til inkasso- og purrebilag er fremskaffet
  • Evt. forsikringspolise til nye eller endrede forsikringsavtaler er fremskaffet
  • Evt. alle tolldeklarasjon og original faktura for varekjøp er fremskaffet
  • Alle faktura/kvittering på kjøp er fremskaffet der det kun foreligger ordrebekreftelse

  Annet:

  • Alle reiser er kommentert med formål, rolle til medreisende og evt. privat andel av reisen
  • Alle diettbilag føres med «i forbindelse med» (ifm)
  • Representasjon kommenteres med navn på bespisende og formål med møtet

  Etterkontroll i bilagsmottaket i Tripletex

  • Alle bilag står i leselig retning, er tydelige og har fullstendig informasjon
  • Bilag som hører sammen er slått sammen til ett bilag
  • Alle spesifikasjoner (alle sider) til faktura er lastet opp
  • Alle bilag er kommentert tilstrekkelig slik at regnskapsfører kan avgjøre behandling av bilag

  Oppfølging

  • Jeg har gjennomgått oppfølging fra min regnskapsfører, lastet opp eventuelle manglende bilag og gitt tilbakemelding på spørsmål
  • Jeg har gitt beskjed til min regnskapsfører at alt er klart til føring

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.