Bilgodtgjørelse 2021

  Under kan du se eksempler og informasjon rundt nye satser for bilgodtgjørelse i 2021. Om du bruker egen bil til kunder eller tjenester for arbeidsgiver, er det vanlig at selskapet dekker dine utgifter tilknyttet kjøring. Her viser vi deg hvilke regler som gjelder for å få bilgodtgjørelsen utbetalt og hvilke krav som kreves for skattefri kilometergodtgjørelse.

  Statens sats og skattefri sats

  Loven sier ikke noe om bilgodtgjørelse, men det er vanlig hos norske arbeidsgivere at regler rundt bilgodtgjørelse ligger i arbeidsavtalen til arbeidstaker. For ansatte som jobber i selskap som er tariffbundet, kan tariffavtalen innehold egne regler for bilgodtgjørelse.

  • Statens sats for bilgodtgjørelse i 2021
  • Statens sats for kilometergodtgjørelse
  • (Gjelder også elbil) 4,03 kr – pr. km
  • Tillegg til kilometergodtgjørelsen
  • Passasjertillegget (per ekstra passasjer) 1,00 kr – pr. km
  • Tilhengertillegget 1,00 kr – pr. km
  • Tillegg for kjøring på bygg- og anleggsvei 1,00 kr – pr. km
  • Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen 0,10 kr – pr. km
  • Andre kjøretøy
  • Båt med motor 7,50 kr – pr. km
  • Snøscooter og ATV 7,50 kr – pr. km
  • Motorsykkel over 125 cc 2,95 kr – pr. km
  • Kjøretøy opp til 125 cc (Moped/Scooter/Annet) 2,00 kr – pr. km
  • Disse satsen gjelder uansett hvor mange kilometer arbeidstaker kjører i løpet av året, om man kjører i Norge eller utlandet og om man kjører elbil.

  Utgifter som dekkes under statens sats for bilgodtgjørelse

  Bilgodtgjørelsen skal dekke utgifter som vedlikehold, drivstoff, dekk, service og reparasjon. I statens særavtaler er det lagt til grunn at satsen også dekker en andel av forsikring og avskrivninger.

  Feriepenger og pensjonsgrunnlag
  Bilgodtgjørelse skal ikke beregnes inn under feriepenger eller legges til grunn for AFP-premie.

  Skattefri kilometergodtgjørelse i 2021

  • Skattefri sats for kilometergodtgjørelse 3,50 kr – pr km

  Før 2016 kunne bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt. Etter 2016 er deler av statens sats skattepliktig. Det er opp til arbeidsgiver å utbetale hele, eller den trekkfrie satsen. Da vil det ikke være et trekkpliktig overskudd. Dersom de andre vilkårene er oppfylt så kan kr 3,50 per kjørte kilometer utbetales uten at det beregnes forskuddstrekk. Det skal beregnes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av trekkpliktig skattepliktig overskudd.

  Tillegg for kjøregodtgjørelse som kan utbetales skattefritt:

  • Passasjertillegget
  • Tilhengertillegget
  • Tillegge for kjøring på bygg- og anleggsvei

  Eksempel:

  Superselger Tommy kjører 500 kilometer i løpet av måneden. Jobben betaler etter statens satser.

  Tommy har kjørt 500 kilometer 500 x 4,03 = 2015,00 kr
  Trekkfri utbetaling 500 x 3,50 = 1750,00 kr
  Skattepliktig utbetaling 2015 – 1750 = 265,00 kr
  Tommy får tilbake 2015,00 kr. 1750,00 kr utbetales trekkfritt, de resterende 265,00 kr er trekpliktige.

  Dette dekker arbeidsgiver gjennom arbeidsgiveravgift.

  Skattepliktige overskudd ved utbetaling av statens sats

  Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil 4,03 kr – pr km 3,50 kr – pr km 0,53 kr – pr km
  Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen (Tromsø) 0,10 kr – pr km 0,00 kr – pr km 0,10 kr – pr km

  Det er lov å be om hjelp

  Like fullt som det er viktig, er det ikke alltid like lett å holde tunga rett i munnen. For noen kan skatteregler virke overveldende og komplisert, eller så ser man at tiden rett og slett ikke strekker til for riktig regnskapsføring. Hos View Frilans gjør vi den tunge jobben for deg, og med god oversikt kan vi sikre at alt blir gjort på forskriftsmessig måte. Da slipper du en uheldig baksmell, og kan heller bruke tiden på å konsentrere deg om den viktige jobben du gjør hver dag.

  Har du noen spørsmål rundt skatt og firmabil, eller bare hvordan vi jobber? Ta kontakt med oss, så svarer vi på det du måtte lure på!

  Bilgodtgjøresle 2021

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.