Bli bedre rustet mot dårlige tider som selvstendig næringsdrivende

  Når du har et enkeltpersonforetak vil det ikke skilles mellom din private og bedriftens økonomi. Fordelen med dette er at dersom virksomheten din er vellykket og du går gode tider i møte, kan du sitte igjen med et godt overskudd du kan ta ut privat. Den store ulempen er at du kan gå personlig konkurs dersom det er dårlige tider og virksomheten ikke er levedyktig.

  For å stille sterkere rustet i tøffe perioder som selvstendig næringsdrivende, er det derfor lurt å være føre var. Her er våre tips.

  Planlegging gir den ønskede forutsigbarheten

  Av erfaring tør vi å påstå at forutsigbarhet når det kommer til økonomi, er vesentlig for trivsel i hverdagen. Nøkkelen til en mer forutsigbar hverdag som eier i et enkeltpersonforetak er altså å kunne planlegge kommende kostnader.

  For eksempel er det lurt å opprette en egen konto med tanke på moms og skatt og legge av penger med jevne mellomrom.

  Prøv å beregne på forhånd hva beløpene vil ende på. Da får du bedre oversikt over de store summene som skal ut fra konto.

  Selv om du er en liten virksomhet, bør du alltid sette opp et budsjett. Sett deg ned og ta en grundig titt på hva fremtiden kan bringe av inntekter og utgifter, ut fra hva som rører seg i din bransje. I tillegg må du legge en plan for å ta ut ferie, da denne blir ubetalt – det er ikke et opptjeningssystem for feriepenger slik det er om du er ansatt.

  Bygg opp en buffer for uforutsette hendelser

  Noe av det viktigste du gjør som selvstendig næringsdrivende, er å spare opp en slant som skal dekke uforutsette utgifter. Blir du for eksempel syk og sengeliggende, er det greit å ha spart opp penger i forkant.

  Det er nemlig slik at du som selvstendig næringsdrivende ikke har rett på sykepenger før 17. sykefraværsdag, med mindre du har forsikring.

  Etter 16 dager har du kun rett på 80% av sykepengegrunnlaget som andre ville fått i samme situasjon.

  Det kan dessverre forekomme kostbare hendelser når du er selvstendig næringsdrivende. Uansett om det er snakk om innbrudd, en ulykke, eller veiarbeid som stenger handlegaten til butikken din, er det viktig med en bufferkonto. Sett derfor av en passende sum til sparing i budsjettet, slik at du over tid har en respektabel sum å lene deg på om noe skulle skje.

  Ta høyde for sesongene

  Det er fort gjort å bli storkar når tidene er gode og overskuddet solid, men ikke la deg blende av antall siffer på bunnlinjen – spesielt om du driver i en bransje som er sesongstyrt, med varierende etterspørsel av varene eller tjenestene du tilbyr.

  I perioder med høyere omsetning og inntekter enn vanlig, er det viktig at du klarer å ha is i magen og holde igjen deler av overskuddet. Sett det inn på en egen konto, og bruk disse pengene til å spe på husleien, avgifter, overføringer til privatkonto eller innkjøp i perioder med lavere kontantstrøm enn vanlig.

  Benytt deg av tilgjengelig hjelp

  Et annet godt tips for å forbedre forutsigbarheten er å benytte deg av de hjelpemidlene du har tilgjengelig. En ekstern regnskapsfører kan hjelpe deg med å holde styr på og planlegge likviditeten din. Vi i VIEW er behjelpelige i disse tilfellene og hører gjerne fra deg.

  Har du spørsmål eller ønsker noen flere gode råd? Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.