Bruker du regnskapstallene til å ta strategiske valg?

  Regnskapstall gir deg mye nyttig informasjon om selskaps drift. Les hva vi mener du bør ha kontroll på for å øke lønnsomheten eller kunne avverge en negativ utvikling.

  Er du avhengig av å kunne snu deg raskt og ta raske avgjørelser?

  Da kan du ikke vente på månedsavslutningen før du ser resultatet, du må ha oppdaterte tall tilgjengelig til enhver tid. Med et skybasert økonomisystem har du et godt styringsverktøy og en kilde for gode beslutninger

  Dekningsbidrag- Hva tjener du penger på?

  Ved å ha en detaljert oversikt over dekningsbidraget, kan du se hvilken varer eller tjenester du tjener penger på. Og ikke minst hva som er minst lønnsomt. Ut i fra disse opplysningene kan du sette opp en kostnadsanalyse, som gir deg en pekepinn på hvilke kostnader som er for høye eller hvor høy inntekten bør være for å dekke inn kostnadene.

  Hvordan ligger du an i forhold til budsjett? Kan du se trender?

  Hvis det er store avvik mellom regnskapstallene og budsjett i løpet av året, er det viktig å se på årsaken til dette og gjøre tiltak fortløpende. Noen ganger er ikke oppsatt budsjettet for året reelt i hele perioden det gjelder for. Prognoser som har med seg faktorer som du ikke kjente til under budsjetteringen, må brukes aktivt hele året for å holde forventningene oppdatert. Dette er en god målestokk på om selskapet vil nå sine mål og tjene penger ved årets slutt.

  Har du kontroll på varelageret?

  Har du et oppdatert og integrert varelager kan du lett holde kontroll på hva du har på lager i forhold til innkjøp og utgåtte varer. Da kan du sikre at du ikke kjøper inn varer du allerede har og at du har beholdning nok i forhold til antatte bestillinger. God lagerstyring vil videre kunne føre til redusert behov for nedskrivinger i regnskapet.

  Ved å ha god kontroll på varelageret samtidig som en har god kontroll på den daglige driften kan man benytte seg av historisk data for å forutse fremtidig etterspørsel. Slik kan man være «føre var», og gjøre innkjøp på tidspunkt med mer gunstige priser.

  Når kan du forvente deg fortjeneste?

  Det er ikke gitt at alle inntekter resulterer i fortjeneste for selskapet. For å sikre at man får dekket faste og variable kostnader knyttet til salg, kan man med en Break-even analyse beregne sikkerhetsmarginen. Ved å analysere ulike prisnivåer knyttet til ulike nivåer av etterspørsel, vil en slik analyse brukes for å avgjøre hvilket salgsnivå som er nødvendig for å dekke de totale faste kostnadene. En etterspørselsanalyse vil gi selger større innblikk i salgsmuligheter.

  Hvordan ligger du an i forhold til dine konkurrenter?

  For mange bedrifter er det en stor fordel å ha tilgang på bransjetall. Ved en bransjeanalyse eller «Benchmark» kan man sammenligne hvordan man selv ligger an i forhold til andre sammenlignbare selskaper eller de selskapene som gjør det godt i sin bransje. Her kan man se om man for eksempel har høyere varekostnad enn konkurrentene, som igjen gir grunnlag for forhandlinger og eventuelt bytte av leverandør.

  I tillegg bør man følge med markedspris, slik at man ikke mister kunder eller taper inntekter på feilprising i markedet.

  Hva er dine suksessfaktorer?

  Det er viktig å definere noen suksessfaktorer / KPIer som er avgjørende for at virksomheten skal nå sine mål. Hvilke nøkkeltall gir deg en rask pekepinn på hvordan bedriften ligger ann? Antall møter med nye kunder eller eller gjennomsnittlig ordreverdi? Kanskje det er viktig å måle svartid hos kundeservice eller antall uløste supportsaker. Er det noen bransjespesifikke KPIer det kan være interessant å måle etter?

  Suksessfaktorerene du definerer skal hjelpe deg å prioritere riktig. Måler du løpende kan du tidlig se avvik, slik at du kan iverksette tiltak.

  Er du usikker på hvor du skal starte? Mangler du ressurser til å gjøre analysene av dine regnskapstall selv? Vi kan hjelpe deg med å forstå hvilke tiltak som kan gjøres, for å utnytte ressursene dine på best mulig måte.

  Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende prat.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.