Digital sykemelding

  Nå kan arbeidstaker motta og sende sykemelding elektronisk til sin arbeidsgiver.

  De aller fleste pasienter som blir sykemeldt av en fastlege, kan nå finne sin digitale sykmelding på nav.no og sende den rett til arbeidsgiver. For arbeidstakeren vil det bli lettere å fylle ut sykemeldingen korrekt, da vedkommende vil få støtte underveis i den digitale løsningen. Arbeidstakeren vil få tilgang til sin egen side: nav.no/minesykmeldte, der det vil komme nyttige støtteverktøy.  Innholdet er det samme som i papirversjonen, det vil si at diagnosen din ikke er synlig for arbeidsgiveren.

  Dette gjelde alle fylker, og arbeidsgivere i Norge må ha innført dette nå. Men sykmeldinger vil for noen, fortsatt bare være aktuelt å sende inn på papir, derfor må bedrifter ha rutiner for å håndtere dette også.

  Det er de personene i en bedrift som er registrert i Brøynnesund med følgende roller, som har tilgang til å se sykemeldingene i Altinn:

  • daglig leder / administrerende direktør
  • styrets leder
  • innehaver
  • komplementardeltaker med delt ansvar
  • deltaker med fullt ansvar
  • bestyrende reder
  • norsk representant for utenlandsk enhet
  • bostyrer

  Deres oppgaver vil være å melde tilbake til NAV om hvem som er den sykmeldtes nærmeste leder, slik at dette blir oppdatert. Da oppnår bedriften en viktig gevinst: Sykmeldingen trenger ikke lenger distribueres internt. NAV får også i fremtiden tilgang til å ta direkte kontakt med den sykemeldtes nærmest leder. Det er ikke mulig å melde inn nærmeste leder som ikke har et norsk fødsels-nummer eller D-nummer. I slike tilfeller kan det for eksempel melde inn en som jobber i HR som stedfortreder.

  Når det gjelder Del D (egenmeldingsskjema), jobbes det med et prøveprosjekt i Aust-Agder, der målet er at egenmeldingskjema skal sendes inn elektronisk. Det samme gjelder inntektsopplysninger. En elektronisk ordning vil gjelde for alle fylker fra 15. januar 2018.

  Les mer om Hvordan komme raskt i gang på nav.no

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.