Egen pensjonskonto i 2021

  Fra 2021 vil alle ansatte som har innskuddspensjon få en egen pensjonskonto. Dette betyr at pensjonsopptjeningen vil samles på en pensjonskonto som inneholder:

  • Pensjonskapital fra innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver
  • Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere

  Hensikten med dette er å gi arbeidstakere bedre oversikt og økt bevissthet, samt spare kostnader til forvaltning og administrasjon.

  Hva betyr endringene for dere som arbeidsgiver?

  Innføringen av pensjonskonto stiller nemlig nye krav til arbeidsgiverne, og deres informasjonsplikt overfor de ansatte. ​​Som arbeidsgiver plikter du å gi arbeidstaker informasjon om investeringsvalget som er gjort for pensjonsordningen, det vil si informasjon om risiko, forventet avkastning og kostnader.

  Informasjonsplikten gjelder både før innmelding i ordningen og ut under hele medlemstiden. ​​​​​​

  Dere skal også gi tilstrekkelig informasjon til de ansatte slik at de kan foreta investeringsvalg. Blant annet skal det gis informasjon om betydningen av gjenstående tid til uttak av alderspensjon. Når den ansatte har få år igjen til uttak av pensjon, skal arbeidsgiver gi informasjon om risikoreduserende tiltak.

  Før overføring av arbeidstakers pensjonskapitalbevis til arbeidsgivers pensjonsordning skal arbeidsgiver skriftlig opplyse medlemmet om:

  • At overføringen vil bli gjennomført med mindre medlemmet reserverer seg mot dette innen fristen på 3 måneder.
  • Hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli overført, størrelsen på midlene og den institusjon de forvaltes i
  • Virkningene av overføringen for medlemmet, herunder om kostnader og mulige investeringsvalg for den del av midlene som knytter seg til tidligere opptjentpensjonskapital,
  • At medlemmet får informasjon om sine kostnader, investeringsvalg mv. knyttet til pensjonskapitalbevisene fra institusjonene som forvalter disse
  • At medlemmet har adgang til å inngå avtale med en selvvalgt institusjon
  • Adgangen til å flytte midlene knyttet til tidligere opptjent pensjonskapital

  Ta gjerne kontakt med din rådgiver dersom det er behov for bistand

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.