Regler for fravær ved egenmelding og syke barn

  Vi har oppsummert noen av de mest stilte spørsmålene vi får om regler for fravær ved egenmelding og syke barn. Under kan du lese om fravær ved egenmelding og fravær ved sykt barn.

  Fravær ved egenmelding

  Hvor mange egenmeldingsdager har den ansatte krav på?

  • 12 dager.

  Nulles kvoten på 12 egenmeldingsdager den 1. januar?

  • Nei, det måles rullerende pr 12 måneder.

  Kan arbeidsgiver kreve at det oppgis en begrunnelse for egenmeldingen?

  • Nei.

  Dersom den ansatte er syk på fredag kan arbeidsgiver kreve legeerklæring på mandag?

  • Det regnes som dag 4 selv om du har fri i helga. Ja, alt fra arbeidsfrie dager til helligdager og fridagene til skiftarbeidere teller med i egenmeldingsperioden hvis man er syk både før og etter.

  Når man går hjem syk fra jobb i løpet av mandagen, er tirsdagen dag 2 i egenmeldingen?

  • Nei- halve dager teller aldri med i en egenmeldingsperiode (unntatt for gradert sykmeldte).

  Må egenmeldte fravær skal alltid ringes inn på telefon?

  • Nei det er ikke et lovkrav, men derimot noe mange virksomheter har etablert som rutine. Sjekk rutinen for din arbeidsplass.

  Kan arbeidstaker benytte egenmelding når vedkommende har vært i arbeid i 4 uker etter lovbestemte permisjoner?

  • Ja, slik er det.

  Fravær ved syke barn

  Hvor mange sykt-barn-dager har den ansatte?

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager (må søkes om)

  Kan ubrukte syke barn-dager overføres til året etter?

  • Nei, syke barn-dager nulles ut ved årsskiftet.

  Hvor gammel må barnet været for at foreldre har sykt-barn-dager?

  • I Norge har foreldre rett til å få sykt barn-dager når deres barn er under 12 år og trenger tilsyn på grunn av sykdom eller skade. Hvis barnet har en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan foreldre få sykt barn-dager fram til barnet fyller 18 år.

  Når den ansatte går tidlig fra jobb fordi barnehagen har ringt om sykt barn, teller det som en full dag med fravær?

  • Ja, på sykt barn-kvoten teller alt fravær som full dag, uansett når man forlater jobben, med mindre arbeidsgiver har vedtatt «rausere» regler enn loven.

  Kan man bruke egenmelding ved barns sykdom fire uker inn i arbeidsforholdet, men ved egen sykdom først etter to måneder?

  • Ja, reglene for kvoter ved egenmelding ved barns sykdom og egen sykdom er til dels svært ulike.

  Hvis arbeidstaker ikke melder om fraværet før på dag 2, teller ikke dag 1 med på egenmeldingen?

  • Stemmer, ingen har rett til sykepenger før fraværet er meldt.

  Hvor mange dager kan foreldre få sykepenger fra NAV når barn er syke?

  • Foreldre kan få sykepenger fra NAV i inntil 10 dager per år per barn. Dette gjelder både for biologiske foreldre, adoptivforeldre og fosterforeldre. Dersom barnet er kronisk sykt, kan foreldre få utvidet rett til å få fri fra arbeidet.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.