Frister for 2022 for næringslivet

  Januar

  17.01.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

  31.01.2022: Innlevering av aksjonærregisteroppgave

  Februar

  01.02.2022: Sammenstilling av årsoppgave til arbeidstaker

  01.02.2022: Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning mindre enn kr 1 000 000)

  07.02.2022: Innsending av a-melding for januar

  10.02.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin 2021)

  10.02.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (6. termin 2021)

  15.02.2022: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

  15.02.2022: Innsending av skjema “Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted”

  21.02.2022: Opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet for desember 2021, når utbetalingen skjer etter årsskiftet

  Mars

  07.03.2022: Innsending av a-melding for februar

  10.03.2022: Innlevering av mva-melding for årstermin og betaling av merverdiavgift (omsetning mindre enn kr 1 000 000)

  15.03.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)

  15.03.2022: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)

  April

  05.04.2022: Innsending av a-melding for mars

  11.04.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin)

  11.04.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (1. termin)

  11.04.2022: Innlevering av mva-melding for primærnæring og betaling av merverdiavgift

  19.04.2022: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2. termin)

  Mai

  02.05.2022: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister

  05.05.2022: Innsending av a-melding for april

  16.05.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)

  31.05.2022: Innlevering av skattemelding for selskap

  31.05.2022: Innlevering av skattemelding for næringsdrivende 31.05.2022: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

  Juni

  07.06.2022: Innsending av a-melding for mai

  10.06.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin)

  10.06.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2. termin)

  15.06.2022: Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2. termin) 30.06.2022: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

  Juli

  05.07.2022: Innsending av a-melding for juni

  15.07.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)

  31.07.2022: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr

  August

  05.08.2022: Innsending av a-melding for juli

  31.08.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (3. termin)

  31.08.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin)

  September

  01.09.2022: Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

  05.09.2022: Innsending av a-melding for august

  15.09.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)

  15.09.2022: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

  Oktober

  05.10.2022: Innsending av a-melding for september

  10.10.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)

  10.10.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (4. termin)

  November

  07.11.2022: Innsending av a-melding for oktober

  15.11.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)

  Desember

  01.12.2022: Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding

  01.12.2022: Frist før søknad om kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

  05.12.2022: Innsending av a-melding for november

  12.12.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)

  12.12.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5. termin)

  15.12.2022: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

  Frister for 2022 for næringslivet

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.