Har du ansatte i utlandet?

  Lønn og utland

  Har du norske ansatte i utlandet, er det en del regler som du må være klar over for å etterleve lovpålagte regler i både ansettelses- og arbeidsland.

  • Har selskapet skatteplikt til utlandet eller til Norge?
  • Unngå dobbeltbeskatning: Skatteavtalene mellom Norge og andre land regulerer dette
  • Rapporteringsplikt i Norge med gjeldende lønnsart
  • AGA og sosiale avgifter: Hvilket land er den ansatte trygdet i?
  • Fast driftssted: Avhengig av den ansattes rolle i bedriften, kan det lede til fast driftssted i utlandet.

  Husk at den norske arbeidsgiveren har generell plikt til å selv ta kontakt med myndighetene i andre land for å få informasjon om hvilke avgifter som skal betales, og om de praktiske rutiner for å bli registrert som arbeidsgiver og innbetaling av avgift. Her er det viktig å etablere en kontakt med myndighetene så fort som mulig. På denne måten unngås gebyrer, tilbakebetaling av avgifter og risiko for den ansatte og arbeidsgiver i forhold til brudd på lokalt regelverk.

  Utenlands arbeidskraft i jobb i Norge

  Det er også en del regler å være klare over dersom situasjonen er omvendt, og du har utenlandsk arbeidskraft som kommer til Norge for å arbeide.

  • Er dette innleie av arbeidskraft? Da skal personen betale skatt til Norge fra første dag
  • Driver personen næringsvirksomhet i Norge? Da skal det faktureres mellom selskapene
  • Fritak for betaling av AGA og sosiale avgifter til Norge hvis personen er trygdet i hjemlandet (dette må det søkes om i Norge).

  I et komplekst regelverk, er det lett å gå seg vill. Vi får stadig spørsmål fra våre kunder om hjelp til å navigere i gjeldene regelverk. Derfor har vi i VIEW et rendyrket konsept som heter VIEW Tax, som spesialiserer seg på arbeid over landegrensene. Disse fagspesialistene hjelper kunder som driver forretning i utlandet eller har en ansatt bosatt i utlandet. VIEW Tax hjelper til med skattesituasjonen til hver enkelt bedrift, og med sin erfaring og kompetanse skaper de trygghet for kundene.

  Hjemmekontor fra utlandet

  En annen ting vi har snakket mer med kundene våre om i det siste, er dette med hjemmekontor.

  Under pandemien flyttet mange sin arbeidsplass til hjemmekontoret. Dersom ansatte tar med seg arbeidet ut av Norge, altså tar hjemmekontor i et annet land, er det flere ting man må være oppmerksom på i forhold til regelverket.

  • Arbeidsavtalen – er den tilpasset den nye situasjonen?
  • Hvor lenge kan den ansatte arbeide i utlandet, uten konsekvenser for arbeidsgiver?
  • Yrkesskadeforsikringen – dekker den arbeid utenfor Norge?
  • Rapportering av lønn – Må du rapportere lønnen på egne lønnsarter?
  • Er den ansatte skattepliktig til oppholdslandet?
  • Blir bedriften skattepliktig til oppholdslandet?
  • Opprettholder den ansatte medlemskapet i folketrygden?

  Dette er bare noen av de spørsmålene som dukker opp dersom en medarbeider tar med seg arbeidet ut av Norge. Svarene krever både fagkunnskap, erfaring og varierer ofte etter situasjonen til det enkelte selskap.

  Ta kontakt med Malin Scoglietti-Olstad eller Simen Thams i VIEW Tax, dersom du er usikker på om ditt selskap er 100% compliant når det kommer til arbeidskraft fra og i utlandet.

  ansatte i utlandet view tax2

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.