Hva gjør jeg hvis jeg blir syk som selvstendig næringsdrivende?

  Det kan bli dyrt å være syk dersom du er selvstendig næringsdrivende. Dette bør du vite dersom du blir syk som selvstendig næringsdrivende slik at det er feberen som går nedover – og ikke økonomien.

  Sykdom passer alltid dårlig, og mange kan kanskje særlig føle presset dersom de er selvstendig næringsdrivende. For hva skjer egentlig hvis du må ta deg noen sykedager, eller kanskje flere uker? Nordmenn har i gjennomsnitt 14,8 dager sykefravær i året. Dette er faktisk det høyeste sykefraværet i hele Skandinavia.

  Det sier seg selv at risikoen for å bli syk og ikke kunne utføre arbeid i løpet av et året, er relativt høy. Da er det lurt å vite om rettigheter og fallgruver.

  Store konsekvenser dersom du ikke tar forholdsregler

  Du kan gå på en skikkelig økonomisk smell dersom du blir syk som selvstendig næringsdrivende og ikke har god nok kunnskap om dine rettigheter og forsikringsmuligheter. Er sykefraværet ditt kort, kan man ofte hente seg inn igjen med å jobbe hardt og mye. Men ved lengre sykefravær kan arbeidsfjellet fort bli litt for bratt å klatre opp for mange, og toppen vil virke umulig å nå.

  Er du syk lenge, og uten noen til å ta over arbeidsoppgavene dine, kan det føre til både misfornøyde kunder og tap av inntekt. I det store og det hele risikerer du en tung og stressende periode hva gjelder privat- og bedriftsøkonomi, og hverdagen generelt.

  Les også: Dette må du vite om pensjon som selvstendig næringsdrivende

  Mindre krav enn fast ansatte

  Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å huske at man kun har krav på 75 prosent av sykepengegrunnlaget det første året du er syk. Fast ansatte eller andre lønnsmottakere derimot, har krav på 100 prosent. Det er også slik at selvstendig næringsdrivende kun har krav på sykepenger etter 16 dagers sykdom. Sykepengene beregnes som hovedregel av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i løpet av de siste tre årene. Du kan få 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Sammenligner man med lønnsmottakere, som får 100 prosent lønn fra første sykedag (inntil 6G) blir forskjellene store.

  Dette kan utgjøre store forskjeller, og kan føre til en slitsom sykeperiode. Når ro og tid til å bli ordentlig frisk skulle stått i sentrum, kan man bli liggende og vri seg i urolighet grunnet engstelser for økonomien.

  Syk? Dra raskt til legen

  Skulle du bli syk og du kjenner at du kan komme til å måtte ha en lengre pause, er det viktig at du kommer deg til legen så snart du kan. Det er nemlig slik at selvstendig næringsdrivende kun får utbetalt sykepenger etter 16 dagers sykdom, dersom de har dokumentasjon fra legen.

  Den 16 dager lange ventetiden begynner heller ikke å løpe før du har vært hos legen, eller i andre tilfeller før trygdekontoret får melding om arbeidsuførheten. Deretter må du kontakte NAV, slik at sykepengene kan bli utbetalt riktig.

  Les også: Hvor lenge må du egentlig spare på regnskapet?

  Ansett deg selv i eget AS

  Dersom du er selvstendig næringsdrivende, kan du vurdere flere løsninger for å få utbetalt sykepenger på samme nivå som andre ansatte. En mulighet er å kombinere oppstarten av enkeltpersonforetaket ditt med en deltidsstilling hvor du er ansatt et annet sted. Det er også mulig, dersom du har AS, å føre deg selv opp som ansatt i eget foretak. Da vil du ha trygderettigheter på linje med andre ansatte.

  Vurder forsikring før uhellet er ute

  Det kan være verdifullt å forsikre seg før man blir syk, hvis man er selvstendig næringsdrivende. Uføreforsikring er noe alle burde vurdere, i tillegg til å tegne en sykeavbruddsforsikring – da denne kan gi utbetaling utover 6G – og opp til avtalt dagpengebeløp.

  NAV har også en egen sykepengeforsikring som kan sikre deg 75 eller 100 prosent inntekt de første 16 dagene du er syk. Det kan også være verdt å sjekke ut en helseforsikring for både deg og eventuelle ansatte. Velger du en god forsikring, vil du ha rask tilgang til privat helsehjelp og minske den økonomiske risikoen ved lengre sykefravær. Enkelte forsikringer, slik som helseforsikring, er skattepliktig for den ansatte.

  Det er viktig å gjøre vurderinger rundt hvilke forsikringsselskap og type forsikringer som kan gagne deg mest. Sammenlign ulike tilbud med hverandre, og ikke vær redd for å forsøke å forhandle deg frem til gode avtaler. Vær føre var og gi deg selv den tryggheten at et lengre sykefravær ikke vil knekke økonomien.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.