Hvor mye kan du spandere på eller gi i gave til ansatte?

  Vi tar en rask status på hva reglene sier når det kommer til gaver bedrifter kan spandere på ansatte skattefritt.

  Hovedregelen sier at en ansatt eller et styremedlem som mottar en fordel fra en bedrift gjennom sitt arbeidsforhold eller verv, er skattepliktig inntekt for mottakeren. Men, her finnes det en rekke unntak. Vi har samlet opp de viktigste punktene for deg i artikkelen under.

  Hvordan er reglene for fradragsberettiget/ skattefrie gaver til ansatte?

  Det kan være litt kjedelig om gaver du gir ansatte blir skattepliktige. I allefall er det greit å være klar over hvilke beløp du må holde deg innenfor hvis du vil unngå dette. Du kan ikke gi penger i gave til ansatte, dette gjelder også gavekort som kan løses inn i kontanter.

  • Skal du gi en gave, er hovedregelen at gaven ikke skal overstige 5000 kr per år, for at det skal være skattefritt for den ansatte.
  • Gaven trenger ikke inngå i en generell ordning for alle ansatte slik det var før. (endret januar 2021)
  • Små oppmerksomhetsgaver som vin, blomster og konfekt er fullt fradragsberettiget.
  • Blomster, konfekt eller andre ytelser av mindre verdi gitt i forbindelse med sykdom eller dødsfall er ikke skattepliktige for mottaker.
  • Kostnader til gavegjenstander med firmalogo anses som en fradragsberettiget reklamekostnad for virksomheten. Verdien kan ikke overstige 281 kr per gang og må være godt merket som en reklameartikkel. Hvis gaven er av høyere beløp, er det innberetningspliktig for mottakeren av gaven.
  • Personalrabatt på varer og tjenester er heller ikke skattepliktig, om rabatten som gis er rimelig. En rimelig rabatt er når prisen den ansatte betaler, ikke er lavere enn arbeidsgivers kostpris.

  Les også: Hvordan er reglene for representasjon og gaver til kunder?

  Skattefrie gaver til ansatte for spesielle anledninger

  En gave fra arbeidsgiver til en ansatt regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottakere, så lenge ikke verdien overstiger 5000 kr i løpet av et år.  En forutsetning er også at gavene ikke gis i form av penger. 

  Se regler under for skattefrie gaver ved spesielle anledninger:

  • Gaver for tjenestetid minst 20 år. Ansatt ytterligere minst 10 år, gave inntil 8.000 kr.
  • Er det en ansatte som pensjoneres eller slutter etter minimum 10 år i bedriften, kan du gi en gave på inntill 4000kr.
  • Bryllupsgave, inntil en verdi på 4000 kr.
  • Gave ved et bedriftjubileum på enten 25 år eller delelig med 25, på inntil 4000 kr.
  • Bursdagsgave, 50 år og deretter hvert tiende år, inntil 4000 kr.
  • Gullklokke har ikke lenger skattefritak

  Overstiger gaven de maksimale beløpene som nevnt over, skal gaven være med på lønnsslippen til den ansatte som “trekkpliktig naturalytelse”. Det skal også betales arbeidsgiveravgift av gaveverdier som er skattepliktige. 

  Hvor mye kan bedriften spandere skattefritt ved arrangement for ansatte?

  Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke næringsvirksomheter uten ansatte, for eksempel enkeltmannsforetak eller næringsvirksomheter med en eller flere ansatte som til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer full stilling i selskapet.

  Formålet:
  Hovedregelen sier at arrangementet må inngå i en ordning som er felles for ansatte og anses som et rimelig velferdstiltak. For eksempel. Team-middager, julebord, salgssamlinger eller en sommerfest. Andre personer som er tilknyttet bedriften kan være med, for eksempel revisor eller styremedlemmer. Dette gjelder også ledsager eller ektefelle.

  Tidspunkt:
  Her må det foreligge et rimelig omfang. Er det nødvendig at f.eks. salgsavdelingen går ut og spiser hver 2. uke eller at bedriften har en kick-off 5. ganger i året? Igjen, her er formålet med ordningen viktig. Det holder neppe å argumentere for at en middag hver uke for markedsavdelingen trengs for å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Men et lønningstreff en gang i måneden f.eks. er et arrangement som kan anses som et felles velferdstiltak.

  Kostnad:
  Det må være innenfor rimelighetens grenser. Er tilstelningen i samme geografiske område som bedriften ligger, vil det normalt ikke være aktuelt å vurdere prisen per deltaker for å vurdere om fordelen er rimelig.

  Brennevin
  Brennevin, inkludert annen alkohol, er lov å påspandere ansatte.

  Dokumentasjon
  Kvitteringer må foreligge. Deltakere må navngis med fullt navn og formålet med arrangementet eller bevertningen må nevnes.

  Dokumentasjon må også foreligge ved større arrangementer, som konferanser eller firmaturer. Dette kan være for eksempel kursbevis eller presentasjonsmateriale fra dagen.

  Hva med større begivenheter som firmaturer?

  Hvilke krav må oppfylles for å ta med ansatte på en tur med overnatting og få kostandene fradragsberettiget?

  • Turen er et arrangement for alle ansatte
  • Turen skal ikke overstige to overnattinger på hotell
  • Selskapet må ikke overstige to slike turer i året
  • I tillegg til dette, må punktene om dokumentasjon ovenfor oppfylles
  • Er turen på mer enn to overnattinger, må resten av oppholdet ha et faglig opplegg

  Kan ledsager eller ektefelle være med på turen?
  Ja det kan de, uten at dette må innberettes. Det er opp til selskapet som spanderer turen å avgjøre om de spanderer turen eller om det skal belastes en egenandel.

  Er du i tvil- så rådfør deg

  Reglene tilknyttet gaver og representasjon kan være vanskelig å forstå og åpner for noen tolkninger.

  Vårt tips er; er du usikker, så rådfør deg! 

  Planlegger du en firmatur, så hør med regnskapsfører din hvordan du bør gå frem for å overholde regelverket. Er du usikker på om salgssamlingene i løpet av året oppfyller kravene til rimelig omfang?

  Skattesensitive problemstillinger er områder som både revisor og myndighetene ser alvorlig på. Det er unødvendig å risikere at ansatte eller forretningsforbindelser skal bli innberettet for et beløp, fordi selskapet ikke har fulgt reglene. Derfor er det lurt å rådføre deg med din regnskapsfører om du er i tvil om hva du bør gjøre i de ulike tilfellene.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.