Ikke bli lurt av CEO- og direktørsvindel

  Svindelforsøk ikke er noe nytt, har det vært et gjentakende tema i mediene i denne sommeren. Økokrim advarer norske bedrifter mot en svindlerbølge der noen som utgir seg for å være CEO/Direktør og ber om at en pengeoverføring gjennomføres. Millionsummer har gått tapt, ifølge Økokrim.

  Flere svindelforsøk denne sommeren
  I VIEW Ledger har vi denne sommeren registrert at antall svindelforsøk øker. Både internt hvor noen utgir seg for å være en av våre ledere og ber om en «presserende internasjonal overføring», og fra flere kunder som opplever det samme. Faktisk har vi eksempler på at regnskapsførere hos oss har stoppet overføringer på vegne av våre kunder etter mistanke om svindelforsøk. Det er ikke bare pengeoverføring som er skadelig, men også eksempelvis personopplysninger på avveie.

  Vi har heldigvis gode rutiner for å avdekke slike forhold, og verken vi eller noen av våre kunder har blitt skadelidende. Vi ønsker allikevel å være mer på vakt for lignende forsøk fremover.

  Gjennomført forarbeid
  Mange av disse e-postene som går ut er gjennomførte. Svindlerne utgir seg som sentrale personer i firmaet og har e-postsignaturer, formuleringer og informasjon som tyder på det har blitt foretatt grundig forarbeid. De finner e-poster til sentrale personer i selskapet på bedriftsnettsider eller sosiale medier, ved hacking av e-poster til andre ansatte eller ved å ringe til ansatte for å kartlegge bedriftsstrukturen. I mange tilfeller har svindlerne kartlagt en person over tid og slår til når de vet at personen er utilgjengelig eller at de kan referere til tidligere korrespondanse.

  Gode rutiner før overføring er viktig
  Å ha gode rutiner for overføringer er viktig. Derfor anbefaler vi å ha gode rutiner som kan sikre at noen i din bedrift lar seg lure i fremtiden.

  Råd for å forhindre svindelforsøk:

  • Informer ansatte i virksomheten om svindlerbølgen
  • Gjennomgå rutiner for overføring og informer alle ansatte
  • Informere ansatte om du vet det kan forekomme raske pengeoverførsler i nærmeste fremtid
  • Les e-poster ang. overføringer eller betalinger nøye. Er det ting som virker suspekt? Feilstavelser i e-posten eller manipulerte felter?
  • Tenk over hvem du aksepterer invitasjon fra på LinkedIn
  • Kontroller meldingsinformasjonen og se om det er en annen in-reply-to e-post
  • Kontroller betalingsinformasjon og/eller faktura mot tidligere transaksjoner

  Disse overføringene må sjekkes opp og verifiseres:

  • Store overføringer
  • Internasjonale overføringer
  • Overføringer som haster

  Ingen overføringer er så kritiske at de ikke bør verifiseres.

  Hvis uhellet er ute kan det være vanskelig å spore svindlerne da de ofte sprer pengene som blir overført til ulike kontoer i mange ulike land. Men blir du utsatt for et slikt svindelDerfor må du forsøk må du ringe banken umiddelbart og du bør anmelde det fotholdet til politiet.

  (Kilder: Økokrim, Aftenposten, DN, Kleivenblogg.no, e24)

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.