Kjernebygg

“Vi ikke hadde klart å holde det tempoet vi har i dag, uten Mari som er vår regnskapsfører fra VIEW Group. Ikke bare fordi hun hjelper oss med regnskapet, men fordi hun også kommer med innspill til ting vi bør gjøre bedre og sier raskt ifra hvis noe mangler. Hun holder oss ajour.” Daglig leder i Kjernebygg AS

Vi må ha løsninger som gjør at vi hele tiden er oppdatert

I 2018 realiserte Olaf og Thomas sin drøm om å starte et byggmesterfirma i Rogaland. Det skulle ikke være et hvilket som helst byggefirma – det var lidenskapen for eldre bygg og deres sjel som drev de.

 

Ville være noe annet

Thomas var av den oppfatningen at byggebransjen trengte noe annet. En annerledes aktør som i større grad kunne ta vare på det som fantes, fremfor å bygge noe nytt.

– Det å bruke håndverktøy og forstå gamle byggeteknikker læres ikke på tømrerlinja nå for tiden. Dette er noe vi har opparbeidet oss bred erfaring med og har nå spesialutdanning på feltet. Vi har spesialisert oss på restaurering og tradisjonshåndverk med miljøvennlige og solide løsninger. Vi tenker kvalitet fremfor kvantitet, sier han stolt.

– Jeg tror vi lykkes fordi vi har stort engasjement rundt disse verdiene, og har fått muligheten til å håndplukke kompetanse. Vi har meget god kunnskap om hvordan eldre bygg fungerer og hvilke materialvalg som kreves for å forlenge holdbarheten og bevare sjela så lenge som mulig, fortsetter han.

– Derfor bruker vi en del tid på å forstå omfanget og finne riktige løsninger. Vi skal ikke gjøre en jobb raskest mulig, for så å oppleve at kunder sitter med reklamasjoner.

– Når det er sagt, så bygger vi også nye hus. Men de oppdragene som ligger vårt hjerte nærmest handler om å bevare det vi allerede har i dag, presiserer han.

 

Video forsidebilde

Vi kjøper de tjenestene vi ikke kan gjøre selv

– Thomas, daglig leder i Kjernebygg AS

 

Motto og motivasjonen for fremtiden

Hvis du har søkt opp Kjernebygg på nett eller har møtt de som jobber der, har du kanskje lagt merke. Vi kjøper de tjenestene vi ikke kan gjøre selv.

Da Thomas var med å starte Kjernebygg, var det ingen tvil om at de skulle ha en regnskapsfører fra dag en.

– Vi startet jo dette her fordi vi hadde en drøm å bruke tiden vår på faget, og da mener jeg ikke regnskapsfaget, smiler han.

– Vi er heldige og har mange fornøyde kunder som sprer ordet videre. Derfor prioriterer vi å kjøpe de tjenestene vi ikke kan selv, og bruker tiden vår på kundene.

Derfor vil jeg si at vi ikke hadde klart å holde det tempoet vi har i dag, uten Mari som er vår regnskapsfører fra VIEW Group. Ikke bare fordi hun hjelper oss med regnskapet, men fordi hun også kommer med innspill til ting vi bør gjøre bedre og sier raskt ifra hvis noe mangler. Hun holder oss ajour.

– Og når jeg ikke hører noe fra henne, så vet jeg at alt er under kontroll. Da vet jeg at hun jobber i kulissene. Vi føler oss veldig godt ivaretatt, forteller han.

 

Ønsker å være mest mulig effektiv

Kjernebygg bruker Tripletex via VIEW Group, og er en early adopter for ny funksjonalitet i systemet.

– Det som også har vært viktig for oss er å ha løsninger som gjør at ting hele tiden er oppdatert. Vi fører timer as-we-go i appen fra Tripletex og lager alle utlegg der. Det betyr at når jeg skal fakturere, så vet jeg at timer og alt er oppdatert og klart fra alle ansatte. Det er viktig i en hektisk hverdag og enormt tidsbesparende, presisere han.

– Det er veldig gøy å få jobbe med Kjernebygg, sier Mari Vedøy som til daglig jobber med regnskapet til selskapet.

– Thomas er så interessert i å lære og han ønsker å bruke systemet mest mulig effektivt. Som for eksempel å ta i bruk funksjoner som bankintegrasjon og automatisk bilagsflyt. Også er han jo en ekstremt positiv kar, smiler hun.

– Jeg har fått følge Kjernebygg fra de var nystartet til å være en solid aktør i markedet, noe som har gitt meg anledning til å få en bedre forståelse for selskapet og bransjen generelt. Et sånt samarbeid gjør at jeg kan bidra best mulig i både regnskapstekniske spørsmål og i forretningsmessige avgjørelser, avslutter hun.

 

Motto og motivasjonen for fremtiden

Hvis du har søkt opp Kjernebygg på nett eller har møtt de som jobber der, har du kanskje lagt merke til at det er et budskap de er svært opptatt av.

– “Good mood” er et slags motto ja, ler Thomas.

– Våre ansatte er kjernekarer med godt humør. Vi er opptatt av at de som møter oss, skal oppleve at vi er trivelige og har glimt i øyet. Og fordi vi faktisk er lidenskapelig opptatt av det vi driver med, så kommer det ganske lett for oss.

Når vi spør om ambisjoner for fremtiden, blir han betenkt.

– Vi har vært heldige og truffet noe i markedet. Vi har allerede klart å oppnå veldig mange av ambisjonene våre i forretningsplanen vi lagde da vi startet. Kanskje var den ikke ambisiøs nok, smiler han.

– Visjonen vår videre er å få lov til å gjøre det vi liker sammen med gode samarbeidspartnere. Det viktigste for oss er å få lov til å hjelpe folk å bevare og restaurere byggene sine. Det er dette vi trives så godt med å gjøre.

– Dersom vi forsetter å få nye oppdrag og fortsetter å finne så dyktige folk som vi har klart til nå, så har vi gode forutsetninger for å lykkes fremover, avslutter han.til at det er et budskap de er svært opptatt av.

Les flere kundehistorier

Fiskerbrygga

Etter snart 40 år i bransjen vet Martin Stallemo, innehaver av Pieder Ro restaurant på Fiskebrygga, hva som kreves for å lykkes.
Les historien her

Repstad Anlegg

Repstad Anlegg tok steget opp i skyen allerede i 2009. Da gikk de over på den skybaserte økonomiløsningen Xledger, og har siden den gang opplevd å få flere og flere av prosessene knyttet til regnskap og administrasjon automatisert.
Les historien her

Kitch’n

Vi har fått veldig god styring og kontroll på konsernet, og effektivisert våre regnskap – og økonomiprosesser.
Les historien her

Oslo Bulk

“We chose VIEW Group because they had a good understanding of the Maritime industry. I would say we now have a very efficient financial system in Oslo Bulk, and it gives us a high degree of control and cuts down on manual work.” – Kjetil Nilsen, CFO in Oslo Bulk
Les historien her