Må jeg betale skatt på firmabil?

  Det finnes flere avgjørende faktorer når det kommer til skatt på firmabil. Her forklarer vi reglene og prosedyrene rundt beskatning og bruk av firmabil. Et enkelt spørsmål kan ha alt annet enn enkle svar. Dette er tilfelle når vi snakker om beskatning av firmabilen. Her gjelder det å ha tunga rett i munnen, samt være både nøye og bevisst rundt bruk av firmabilen.

  Når må du betale skatt på firmabilen?

  Enkelt forklart skal du skatte av firmabilen dersom den gir deg private fordeler. Dette godet anses som lønn, og lønn er jo noe vi alle må skatte av. Har du fri tilgang på firmabilen må det derfor skattes av fordelen. Hvor mye du må skatte beregnes ut ifra hvor stor del av året du har hatt tilgang til firmabilen. Fordelen beregnes ut fra antall påbegynte måneder du eller den ansatte har hatt bilen til disposisjon.

  Bruken av firmabilen skal beregnes av bilimportørens listepris ved førstegangsregistreringen. Dersom det skaffes ekstrautstyr til bilen, skal dette også beregnes av importørens listepris, uavhengig om det er deg eller din(e) ansatte som har betalt for utstyret. Fordelsskatt skal beregnes etter ordinære regler, selv om du eller din arbeidstaker dekker deler av bilholdet.

  For biler hvor det foreligger tjenstlig behov, som varebiler og lette lastebiler, kan man følge regler for individuell beregning av fordelsskatten – isteden for ordinære regler. Er du selvstendig næringsdrivende gjelder også regler for yrkesbil.

  Les også: Dette kan du trekke fra på skatten som selvstendig næringsdrivende

  Slik slipper du skatten

  Har firmabilen kun blitt brukt til yrkeskjøring, skal hverken bil eller kjørende beskattes. Noen firmaer har biler stående på arbeidsplassen, og benytter kjøretøyet kun i sammenheng med jobb. Det er viktig å merke seg at privat bruk av bilen inkluderer kjøring til og fra arbeidsplassen. Dersom bilen blir benyttet til dette – selv om du faktisk da bruker den for å komme deg på jobb – vil du være skattepliktig.

  Det finnes også et unntak til når det kommer til å skatte av firmabilen. Dersom du kun bruker arbeidsgivers bil sporadisk, vil dette ikke utløse noen skatteplikt. Med sporadisk menes det at man kun har benyttet seg av bilen maksimalt 10 dager i året, og kjørt maksimalt 1000 kilometer i året. Her må begge punkter oppfylles for at bruken skal regnes som sporadisk.

  Kan lønne seg med El-bil

  Det ligger andre regler til grunn når det kommer til skatt av firmabil, dersom den er en el-bil. Her skal fordelen regnes ut fra en redusert listepris. Du kan faktisk få listeprisen redusert med 40 % dersom du disponerer en el-bil som firmabil. Når bilen blir eldre enn 3 år vil listeprisen igjen kunne bli redusert med ytterligere 25 %. I det lange løp kan det med andre ord lønne seg med el-bil som firmabil.

  Dersom du er yrkessjåfør, og kjører over 40.000 kilometer i året, skal den skattepliktige fordelen også regnes ut med en redusert listepris. Dette er uavhengig om du kjører el-bil eller ikke. Her er det mest vanlig å redusere listeprisen med 25 % før fordelen regnes ut. Når bilen du bruker for yrkeskjøring er eldre enn 3 år skal listeprisen reduseres med ytterligere 25 %. Er du yrkessjåfør, er det viktig å huske at kjøringen skal dokumenteres med elektronisk kjørebok. Dette ble et krav i 2016.

  Før kjøreboken med omhu

  Benytter du deg av fri firmabil bør du absolutt føre elektronisk kjørebok. Dette er viktig ved individuell fastsetting når det beregnes fordel av den private bilbruken. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde, samt kjørelengde for yrkeskjøringen. Det er differansen her som skattlegges.

  Kjørebok er ikke pålagt for alle, men du risikerer en smell dersom du ikke fører riktig. Mangelfull dokumentasjon i kjøreboken kan i verste fall føre til store inntektstillegg, etterberegning av arbeidsgiveravgift og rettelser av feilført merverdiavgift for firmabiler. Ser det ut for skattekontoret at bilen har blitt brukt mer privat enn du har oppgitt, stilles det strenge krav dersom du ønsker å forklare at bilen ikke har blitt brukt så mye privat som de tror. Her blir kjøreboken tungt vektlagt.

  For å være sikker på at du har alt på det rene, bør bruk av bilen føres i kjørboken fortløpende. Andre ting som bør dokumenteres er startsted for kjøringen, hvilket firma som bruker den, aktuelle områder som er besøkt, og stedet for avsluttet kjøring. Klokkeslett er mindre viktig. Totale antall kilometer må også avleses minst hver måned, og føres i boken. I visse tilfeller kan du få krav om å fremlegge kjøreboken, så sørg for å være nøye med den dersom du benytter deg av en.

  Les også: Derfor bør du sitte med regnskapet jevnlig

  Det er lov å be om hjelp

  Like fullt som det er viktig, er det ikke alltid like lett å holde tunga rett i munnen. For noen kan skatteregler virke overveldende og komplisert, eller så ser man at tiden rett og slett ikke strekker til for riktig regnskapsføring. Hos View Frilans gjør vi den tunge jobben for deg, og med god oversikt kan vi sikre at alt blir gjort på forskriftsmessig måte. Da slipper du en uheldig baksmell, og kan heller bruke tiden på å konsentrere deg om den viktige jobben du gjør hver dag.

  Har du noen spørsmål rundt skatt og firmabil, eller bare hvordan vi jobber?

  Ta kontakt med oss, så svarer vi på det du måtte lure på!

  skatt på firmabil

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.