Management for hire: Dette kjennetegner de beste konsulentene

  I FABi legger vi ned mye arbeid i å finne flinke konsulenter. Hva er det som kjennetegner de aller beste?

  Innleide konsulenter kan være en god løsning i forbindelse med permisjoner, prosjekter eller prosesser som krever spesialistkompetanse. Kanskje trenger du en controller i en avgrenset tidsperiode? Eller en prosjektleder som kan hjelpe deg med et større omstillingsprosjekt?

  I FABi har vi en stab av fast ansatte økonomikonsulenter, og et stort nettverk av tilknyttede kandidater, som kan hjelpe deg på kort varsel. 20 år i bransjen har lært oss ett og annet om ferdigheter og egenskaper som går igjen hos de beste konsulentene. Hva bør du være spesielt oppmerksom på når du vurderer å kjøpe slike tjenester?

  Analytiske evner

  I FABi vektlegger vi høyere utdannelse og relevant arbeidserfaring når vi velger ut nye konsulenter. Vi skal kjennetegnes av sterk faglig kompetanse. Det høres kanskje innlysende og klisjeaktig ut, men som konsulent kommer man ofte borti komplekse problemstillinger som skal løses raskt. Det er derfor en forutsetning med solide analytiske evner.

  Selvstendighet

  Dyktige konsulenter er selvgående, og ikke minst, uavhengige eller objektive i rådene som gis. En god konsulent skal kunne gi deg ærlige råd og tilbakemeldinger. Medarbeidere som har vært et sted lenge handler gjerne ut fra gamle sedvaner og politiske hensyn.

  En konsulent er der for å løse konkrete utfordringer, og kommer inn uten relasjoner i den aktuelle bedriften. Vi pleier derfor å si at gode konsulenter gir råd utelukkende ut fra bedriftens beste.

  Evnen til å lytte

  Gode konsulenter er som regel gode selgere. De er «frempå stolen», likandes og flinke til å snakke for seg. Men vel så viktig, etter min mening, er evnen til å lytte. De beste konsulentene har en egen evne til å fange opp kundeutfordringer, stille gode spørsmål og innhente kunnskap som sikrer et best mulig grunnlag for god rådgivning.

  Sosial kompetanse

  Som konsulent forholder man seg gjerne til en rekke målgrupper, og de beste konsulentene evner å bygge tillitsfulle relasjoner med disse. I tillegg til kunder og kolleger, kan dette dreie seg om samarbeidspartnere og viktige målgrupper for kundene dine.

  De virkelig gode konsulentene kommer lett overens med alle, og bygger tillit fra første dag på jobben.

  Dette er jo egenskaper som er viktig for alle uavhengig om man er fast eller innleid, men i situasjoner hvor man kommer inn fra sidelinjen er det avgjørende å få med seg alle fra starten av. De aller beste konsulentene er gode på nettopp dette.

  Fleksibilitet

  Innleide konsulenter utfører midlertidige oppdrag. På kort varsel, og for en tidsavgrenset periode, får du tilgang på den kompetansen du trenger. Konsulenter gir deg fleksibilitet, men fleksibilitet er også et gjennomgående karaktertrekk hos dyktige konsulenter.

  De må ha evnen til å omstille seg til ulike prosjekter, samarbeidsformer og arbeidsmiljø. Dette krever en egen evne til å håndtere usikkerhet, og ikke minst, læringsvillighet og evnen til å kaste seg rundt når det trengs.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.