Nye tider for økonomiavdelinger: Høyere endringstakt og bredere kompetansekrav

  Når samfunnet preges av høy endringstakt, påvirkes de fleste bransjer og selskaper. Utstrakt bruk av ny teknologi er i stor grad med på å drive denne utviklingen fremover – i et høyt tempo. Innenfor regnskap og økonomi har automatisering og robotisering allerede et godt fotfeste.

  Hvordan kan økonomiavdelinger utnytte dette til sin fordel, og hva slags kompetanse kreves for å lykkes?

  Høyere endringstakt – i måten vi jobber

  Bedre teknologi har de siste årene gradvis effektivisert prosesser knyttet til forretningsdrift. Regnskap og økonomi er intet unntak, og både myndighetene og leverandørene har selv tatt del i den teknologiske utviklingen.

  Nye, bedre verktøy og regulatoriske forenklinger gjør at økonomiavdelinger i stadig større grad kan oppleve at måten oppgaver løses på endres og at oppgavene blir annerledes.

  Når ting går raskt er det de som evner å omstille seg som lykkes inn i fremtiden. For økonomiavdelinger kan det for eksempel betyr å ta i bruk systemer og teknologi som bidrar til effektivitet og bedre kontroll på data og forretningskritisk informasjon.

  Mer konkret kan det handle om å ta i bruk nye funksjoner i økonomisystemet eller identifisere prosesser som er utsatt for feilkilder og bør strømlinjeformes. Timeføring og reiseregninger er to eksempel vi ofte ser ikke er fullt integrert med økonomisystemet, og blir til hinder produktivitet og oppdaterte tall i regnskapet.

  Disse er ganske enkle å integrere, og i tillegg finnes det ytterligere systemer som ligger på utsiden av økonomisystemet som ikke er integrert.

  Ved hjelp av AI og maskinlæring vil stadig færre bilag trenge hjelp i bokføringsprosessen, og inngående faktura kan behandles raskt. Dersom du har høyt volum av faktura vil AI kunne hjelpe deg med å spare mye tid i faktureringsprosessen.

  Dersom du har oppgaver som må løses utenfor økonomisystemet bør teknologi benyttes i den grad det er mulig – som for eksempel integrasjonsløsninger mellom støttesystemer eller robotteknologi om du virkelig ikke har et system med muligheter for ordentlig integrasjon, som støtte til administrative oppgaver.

  I bunn og grunn handler det om å evne å ta i bruk de hjelpemidlene som finnes, fordi det kommer til å komme stadig flere av dem. Enten via økonomisystemet du bruker eller igjennom å utnytte teknologi som åpne API’er.

  Dersom din økonomiavdeling bare fortsetter på “den gamle måten” vil gapet bare bli større og vanskeligere å overkomme, når endringer til slutt tvinges frem.

  Derfor er vårt råd til deg som leder en økonomiavdeling å få oversikt over hvordan teknologi kan hjelpe dere blir mer effektive, og på veien dit bør du være kritisk til egne etablerte rutiner og prosesser.  Vær nysgjerrig og åpen for nye måter å gjøre ting på – for å etterstrebe å bli enda bedre.

  Høyere endringstakt – markeder og muligheter

  Når endringstakten er høy, vil også økonomiavdelingens evne til å være “on top of things” som skjer utenfor selskapet være forretningskritisk. Hvordan ser ting ut akkurat nå og hva er mulighetsrommet til selskapet?

  Økonomiavdelingen spiller en viktig rolle som en leverandør av informasjon til ledelsen og styret, i vurderingen av nye markeder eller potensielle forretningsmuligheter.

  Effektive verktøy og bruk av teknologi vil gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig og frigjøre tid for det strategiske arbeidet i avdelingen.

  Det er imidlertid ikke alle kriser en kan forutse (som vi har fått erfare med Covid-19), men når ting skjer fort er det alfa omega og raskt kunne få oversikt over økonomien, for å kunne ta gode og riktige beslutninger.

  Å sende folk på hjemmekontor er enklere når man har tilgang til løsninger og informasjon uansett hvor man befinner seg. Her stilte mange uforberedt og en krevende situasjon ble enda mer utfordrende.

  Anbefalt: Slik blir din økonomiavdeling mer effektiv

  Bredere kompetansekrav

  Høyere endringstakt og ny teknologi skaper også et behov for ny og bredere kompetanse. I alle fall for de økonomiavdelingene som ønsker å utnytte potensiale i utviklingen til sitt fulle. Når det er sagt, teknologi gir ingen verdi alene og endring kan virke mer som noe skummelt enn noe positivt.

  Som leder av en økonomiavdeling er du ansvarlig for å sikre den totale kompetansen i teamet og fylle de stillingene til de oppgavene som skal utføres. Men hva med de oppgavene og utfordringene som ikke ligger der nå, men som vil komme i nær fremtid?

  Hvordan bør avdelingen rigge seg?

  Manglende kompetanse kan komme til syne når du for eksempel skal ta i bruk nye deler av økonomisystemet eller sette i gang et prosjekt for å forbedre dataflyten. Kanskje skal du inn i nye markeder og trenger kompetanse på analyse og strategiarbeid – noe du mangler i dag.

  Det er vanskelig å vite nøyaktig hvilke utfordringer som må løses i fremtiden, men nøkkelen tror vi er å skaffe seg kompetanse også utenfor det tradisjonelle. Du bør med andre ord få god kontroll på det du må gjøre ofte, og finne måter å gjøre det automatisk. På den måten gir du deg selv og dine folk spillerom til å utvikle nye ting.

  Dersom målet er å bli mest mulig effektiv, trenger du kunnskap om hvordan dette kan gjøres. Hvilke oppgaver kan forbedres med teknologi? Og hvilke oppgaver skulle du ha hatt enda mer tid til å gjøre mer av for å skape verdi for selskapet?

  Når du skal svare på disse spørsmålene trenger du også folk som er interessert i og har evne til å se sammenhenger mellom fag og teknologi.

  Undersøk om det er noen i avdelingen din som allerede sitter inne med et ønske og engasjementet for å ta en slik rolle. Noen som for eksempel kan faget, men er nysgjerrig på systemene og teknologien. De kommer til å trenge hjelp og du må være villig til å investere i opplæring.

  Vi tror også du bør legge vekt på å finne mennesker som har høy endringsvilje, og rekruttere basert på potensiale enn bare erfaring. Nettopp fordi det å finne noen til en spesifikk rolle, fort kan bli begrensende til noen spesifikke oppgaver.

  Du kommer til å trenge folk som forstår faget, og sammenhengene mellom forretning og IT – det er disse som vil være med å ta økonomiavdelingen din inn i nye tider.

  For å sikre utvikling og en fremtidig bredde og dybde i avdelingen, tror vi de som har en sammensetning av kompetanse innenfor rådgivning og IT i tillegg til økonomi vil lykkes best.

  Anbefalt: Hvorfor er teknologi så viktig i regnskapsleveranser?

  Hjelp til å komme i gang?

  Vi har mer enn 16 års erfaring med å hjelpe selskaper effektivisere og forbedre sine prosesser knyttet til regnskap og økonomi.  

  Vi bruker de skybaserte økonomisystemene Xledger og Tripletex og er deres største partner. Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende prat om hvordan teknologi kombinert med høy fagkunnskap, kan bidra til at din økonomiavdeling blir mer lønnsom.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.