Hvorfor er teknologi så viktig i sammenheng med regnskapsleveranser?

  Sonny og Thomas er en del av teamet VIEW Technology and Innovation. Her er bredden i kompetanse stor og består av både utviklere, implementering- og integrasjonskonsulenter, i tillegg til support. Denne gjengen har aldri hatt det mer travelt enn akkurat nå, og fordyper seg i prosjekter både for nye og eksisterende kunder.

  Hvorfor er rene IT og teknologi-team blitt så viktig i sammenheng med regnskapsleveranser? Og hvordan ser utviklingen ut fremover? Vi har spurt Sonny og Thomas hva de tror.  

  Finnes ikke løsningen, lager vi den

  I VIEW jobber vi med økonomisystemene Xledger og Tripletex, og er i begge tilfellene deres største partner. Disse økonomisystemer har både ferdige integrasjoner mot flere andre systemer, i tillegg til velutviklete API`’er for å utvikle nye. VIEW hjelper til i begge disse tilfellene.

  -I utgangspunktet kan vi hjelpe alle typer selskaper, men den typiske kunden er gjerne av litt størrelse. Alt fra en SMB-bedrift til større internasjonale konsern. Men behovene deres er jo egentlig viktigere enn størrelsen. Og det er som oftest behovet for å bedre kontroll og redusere manuelt arbeid, sier Thomas.

  Dersom ikke økonomisystemene vi bruker har de etterspurte integrasjonene allerede, lager vi de selv via vår egenutviklede plattform VIEW Connect. Vi har hjulpet mange selskaper ved å lage integrasjonsløsninger helt fra scratch.

  -Ofte kan det være snakk om veldig bransjespesifikke ting eller tungvinte rapporteringsprosesser som vi forenkler. Eller det kan handle om å forbedre faktureringsprosesser eller redusere manuelt arbeid knyttet til timeføring og lønnsutbetaling. Jeg kunne fortsatt med mange flere eksempler.

  -Det å samle og strukturere data for kundene slik at de får enda bedre kontroll over forretning, er kjernen i det de vi driver med. Jeg tror at denne type kompetanse er ting VIEW vil bli evaluert på enda mer på fremover, slår Thomas fast.

  Leder for gjengen og Chief Information Officer, Dag Ove Valsgaard, legger til at det å kunne tilrettelegge for helhetlige økosystemer for våre kunder blir viktigere for vår konkurransekraft fremover.

  -Mens konkurrentene våre leier inn eksterne ressurser, gjør vi alt i samme hus. Vi vet at vi er eksperter på ERP og våre kunder, så med den kunnskapen vi sitter på er vi mye bedre egnet til å se helhet og løsning. Det er krevende og kostbart å bygge denne kompetansen, men det gir også utrolig mange spennende muligheter for både oss og kundene våre; og det liker vi!

  -Vi opplever at automasjonsplattformene våre øker produktivitet, dataintegritet og effektivitet. De er avgjørende for å tilby kundene våre et samhandlende økosystem bestående av både våre tjenester og tjenester de måtte ha fra før – man kan ikke se på disse individuelt i 2022.

  De kundene som utfordrer oss på dette området er ofte de vi ser har suksess. Også vi på teknologisiden er opptatt av våre kunders vekst og bunnlinje, smiler han.

  Opprette-holdingselskap-hjelp-1

  Fra fil til API

  Både Thomas og Sonny tror at satsingen på bredere IT– og teknologikompetanse skyldes det enorme potensiale i besparelse for kundene.

  -Vi merker godt at etterspørselen har økt og vi får stadig større prosjekter. Det er også fordi teknologien har kommet såpass langt som den har i dag. Det vi kunne gjøre for to tre år siden er noe helt annet enn hva vi kan gjøre i dag. Og flere og flere selskapet er klar over dette mulighetsrommet, forklarer Thomas.

  Flere systemer tilgjengeliggjør gjør data på en helt annen måte enn før. Tidligere var det mer fra fil til fil, mens nå handler det om data fra API til API. Det er ekstremt mye mer effektivt, legger Sonny til.

  Komplekse ting må gjøres enkelt

  -Overordnet må vi tilby kundene våre noe som gir god forretning. På den ene siden har du effektivitet, og på den andre siden har ting som er virksomhetskritisk.

  Når vi treffer begge disse, vet vi at vi har noe kundene vil trenge. De ønsker å forbedre sine prosesser og få gode sanntidsintegrasjoner. På en måte har vår jobb blitt enklere, men også mer kompleks fordi omfanget øker, resonnerer Sonny.

  For kundene betyr også nye prosesser at de må være åpne for å gjøre ting litt annerledes enn de har gjort tidligere. Nye integrasjoner mellom systemer fører ofte til at arbeidsprosessene endres. Til det bedre selvfølgelig, men det vil også oppleves annerledes for de ansatte.

  -Det er vår jobb å oversette og bidra til at komplekse ting forklares enkelt.  Derfor er kommunikasjon er en viktig faktor i dialog med kundene, poengtere han.

  Thomas synes det mest utfordrende i sin rolle, er å hele tiden sjonglere fra et overordnet perspektiv ned til på detaljnivå.

  -Vi må hele tiden ha fokus på resultatet for kunden, samtidig som vi må tenke på hvordan vi skal komme i mål på best mulig måte. Da er det viktig å tidlig kunne avdekke utfordringer som kommer for å unngå overrasker og unødvendig tidsbruk. Det lønner seg å investere litt tid i startfasen på akkurat dette, slik at det glir bedre underveis. Da er vi godt forberedt.

  Viktige egenskaper hos en fremtid kollega

  Både Thomas og Sonny ser frem til flere nye kolleger i fremtiden, og har dette å si om kompetansen og arbeidsmiljøet i teamet.

  -Det viktigste er jo interessen og forståelsen for teknologi. Men er du en teknolog som også har et hode for økonomi og forretning, ja da vil vi gjerne snakke med deg, smiler Thomas.

  Økonomissystemet er jo ofte det mest komplekse systemet i et integrasjonsløp. Derfor det utrolig fordelaktig at vi har både kunnskapen på regnskap og på IT i teamet.

  -Du må ikke være autorisert regnskapsfører for å bidra på vårt team, aldeles ikke. Men en viss forståelse for hvordan ting henger sammen på regnskapssiden er utrolig nyttig i dialog med kundene, fortsetter han.

  -Dersom vi trenger ytterligere hjelp på den siden, så er jo veien veldig kort til andre team som definitivt kan gi oss gode svar. Det skaper et utrolig effektivt samarbeid, legger Sonny til.

  De begge er enige i at noe av det morsomste med å jobbe i VIEW, er at vi får jobbe med den nyeste teknologien.

  -Du lærer så mye og får utviklet deg. Vi har også en leder som er engasjert og gir oss spillerom. På denne måten er også vi godt rustet når det gjelder gode og innovative løsninger for kundene.

  Anbefalt: Hvorfor er riktig bruk av teknologi lønnsomt?

  teknologi og regnskap

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.