Økt arbeidsgiveravgift på lønn over 750.000

  Regjeringen vil fra og med inntektsåret 2023 innføre en økt arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønninger over 750.000 kroner. Den ekstra avgiften kommer på den delen av lønna som overstiger 750.000 kroner.

  Hva må arbeidsgiver gjøre?

  • Det skal betales arbeidsgiveravgift på lønn som skal rapporteres i a-meldingen.
  • Det er lurt å sjekke om systemene du bruker kan trekke dette automatisk for deg, slik at du slipper du manuell håndtering.

  Skal det ta hensyn til feriepengene?

  Vi har forstått det slik at man også skal ta hensyn til feriepengene som utbetales i 2023 (fra 2022) ved beregning av arbeidsgiveravgift.

  Økt arbeidsgiveravgift gjelder for lønninger over 750 000 fra 1. krone, eller kun på beløpet som overstiger 750 000kr?

  Det er kun på det beløpet som overstiger kr 750 000. Det betyr i praksis at 5% ekstra arbeidsgiveravgift skal beregnes og rapporteres via a-meldingen fra og med den måneden kr. 750 000 kr overstiges.

  Hvordan håndteres dette hvis den ansatte har flere arbeidsgivere?

  For ansatte som har flere arbeidsgivere vil ansettelsesforholdene måtte ses på hver for seg. Det er når kr. 750 000 overstiges hos den enkelte arbeidsgiver at plikten til å beregne ekstra arbeidsgiveravgift inntreffer.

  Økt arbeidsgiveravgift for konsern?

  Dersom et konsern bevisst deler opp en stilling i flere selskaper for å unngå ekstra arbeidsgiveravgift, vil dette kunne medføre at Skatteetaten vurderer dette som omgåelse av regelverket.

  Finnes det unntak fra økt arbeidsgiveragift?

  Arbeidsgivers tilskudd og premie til pensjon

  Følgende pensjonsordninger er unntatt fra økt arbeidsgiveravgift og det skal derfor ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av grunnlaget:

  • Arbeidsgivers andel av premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning som er offentlig
  • Premiebetaling til fellesordningen for privat AFP
  • Engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd og engangspremie eller tilskudd som innbetales til sikring av rett til slik pensjon.

  Svalbard, Jan Mayen og bilandene
  Avgiften gjelder ikke for lønnsytelser til arbeidstakere i lønnstrekkordningen på Svalbard, og arbeidstakere på Jan Mayen eller bilandene.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.