Funksjoner i Xledger

Gir deg bedre økonomistyring – Gjør deg mer effektiv

En smart økonomiløsning for ledere

Vi har siden 2004 levert effektive regnskaps- og økonomiprosesser i Xledger. Vi er kanskje Norges største kompetansehus på Xleger og regnskapsføring. Vi jobber smart med funksjoner i Xledger,  og gir deg den informasjonen du trenger for å ta gode beslutninger for din bedrift.

 • Prosjektregnskap
 • Lønn & utlegg
 • Bransjeløsninger
 • Fakturering
 • Integrasjoner
 • Support
 • Økonomi & regnskap
 • Konsernregnskap
 • Rapportering
 • Analyse
 • Budsjettering
 • Implementering

Systemkjøp direkte – Xledger

Systemleverandør

Lik pris

 • Systemtilgang – Xledger
 • Regnskapsfører
 • Rådgiver
 • Implementering og IT-konsulenter

Gjennom VIEW Group

System + tjenester

Lik pris

 • Systemtilgang – Xledger
 • Regnskapsfører
 • Rådgiver
 • Implementering og IT-konsulenter

VIEW Group – Norges største
kompetansehus for Xledger

Prosjektregnskap i Xledger

Med prosjektregnskap i Xledger får du full oversikt over prosjektene dine. Følg følge lønnsomheten i prosjektene og se utgifter, timeføring og reelle inntekter – med få tastetrykk. Timeføring, ressursplanlegging, prosjektregnskap og automatisert prosjektfakturering er fullt integrert.

Med Xledger får du tilgang til mange automatiserte og standardiserte prosesser. Enav de mest brukte er mobil registrering og godkjenning av timer, føring av timer mot prosjekt/oppgave eller automatisk overføring av timer til lønn. Du sparer tid og reduser risiko for feil.

 • Automatisert prosjektmodul
 • En prosjektportal som gir meget god innsikt i oppdragene
 • Oppgave- og ressursplanlegging
 • Registrere og godkjenne timer på en hvilken som helst enhet
 • Oppfølging av timer mot prosjekt og oppgave
 • Automatisert prosjektfakturering
 • Automatisk overføring av registrerte timer til lønn
 • Transaksjoner registreres automatisk i hovedbok og
 • kundekontoer Full sporbarhet i alle ledd
 • En helhetlig og tidsriktig oversikt over prosjektregnskapet

Konsernregnskap i Xledger

Xledger har en unik konsernstruktur som gjør at du kan få oversikt over økonomien i alle selskapene i konsernet– både på et overordnet nivå og for alle underliggende selskapene. Det er enkelt å legge til nye selskap som automatisk arvet eksisterende oppsett.

Få oversikt over konsernet – i ett skjermbilde! Og fordi Xledger er skybasert og har stor grad av automatisering, kan du følge med på utviklingen i selskapene i sanntid. Du sparer tid og får et kraftig styringsverktøy for gode beslutninger.

 • God oversikt over konsernets likviditet
 • Dataene oppdateres samtidig i alle selskap i strukturen
 • Gode rapporteringsmuligheter både sentralt og lokalt
 • Drill den ned på detaljnivå med noen få tastetrykk
 • Det er enkelt å konsolidere regnskapet
 • Sentrale regnskaps-prosesser kan gjøres for hele porteføljen
 • Alltid oppdaterte og tilgjengelige regnskapstall
 • Xledger kan skaleres i takt med din vekst Valutakurser oppdateres daglig automatisk
 • Du kan ha et mer strategisk- enn operativt fokus

Budsjett i Xledger

Det skybaserte økonomisystemet Xledger har ferdige maler og rapporter for budsjett og prognoser. Det er enkelt og raskt å få en status per dags dato, sammenligne faktiske resultater mot budsjett, i tillegg til å se prognoser for året.

Budsjettmodulen er integrert i systemet og skal hjelpe deg med å med å ha oversikt, men også gi deg muligheten til å drille ned på transaksjonsnivå.

 • Et verktøy for planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen
 • Enkelt å følge opp budsjettene løpende – med noen tastetrykk
 • Fleksibel godkjenningsprosess av budsjett
 • Tilgang til presise og oppdaterte tall
 • Detaljerte drilldown for spesifikke transaksjoner
 • Direkte kobling med ressursplanlegging for prosjektbudsjettering
 • Konsolider budsjett på konsernnivå
 • Konverter til ønsket valuta i systemet
 • Budsjett på lokalt nivå kan raskt konsolideres sentralt, f.eks konsern
 • Effektiv revidering for revisor

Økonomi & Regnskap i Xledger

Xledger er det mest automatiserte systemet på markedet for økonomi og regnskap. Dersom du ønsker å bli mer effektiv og få et presist økonomisk styringsverktøy – er du kommet riktig!

I Xledger gjøres alt fra systemet. Betal fakturaer, registrer reiseregninger, betal ut lønn og se saldo. Reduser manuelt arbeid og få bedre oversikt med regnskapet ditt i skyen!

 • Tidsriktig regnskap
 • Automatisk valutahåndtering
 • Automatikk i bokføringen
 • Automatiserte prosesser
 • Valgfrie regnskapsdimensjoner og funksjoner
 • Bankintegrasjon Live saldobalanse
 • Skreddersydd for deling av oppgaver i en arbeidsflyt
 • Fleksibelt for kundetilpasset oppsett
 • Komplett løsning for økonomi og regnskap
 • Gode integrasjonsmuligheter

Har du kontorer eller selskap i flere land?

I Xledger er oppsettet likt for alle landene, samtidig som det nasjonale regelverket i hvert enkelt land blir ivaretatt. Systemet håndterer lokal valuta og du bestemmer hvilken valuta du ønsker rapportene på Konsernnivå. Xledger oppdaterer daglig valutakurser og leser dette fra Den europeiske sentralbanken.

Lønn & reiseregninger i Xledger

Lønn, reise- og utleggsregninger er sømløst integrert med regnskap og bank i Xledger. Du kan utnytte standardiserte og automatiserte funksjoner – for å forbedre og effektivisere arbeidsmetoder i lønnsavdelingen.

Du kan for eksempel godkjenne timer, utbetale reiseregninger eller sende inn A-meldinger, fra hytta eller i utlandet- både fra pc, mobilen eller nettbrettet.

Dette gir deg stor fleksibilitet. Xledger har en effektiv arbeidsdeling for samarbeid mellom kolleger eller regnskapsbyrå.

Du slipper du å bekymre deg for å oppdatere systemet ditt i henhold til nye regler og satser – oppdatering gjøres automatisk. Du kan være trygg på at du alltid har den seneste versjonen – uten å måtte gjøre noe lokalt.

Sikkerhet og Lagring i Xledger

Den tekniske arkitekturen i Xledger er basert på «multi-tenants», som betyr at det er en applikasjon som betjener alle brukere. Et av hovedprinsippene for en ekte skytjeneste er én felles applikasjon og én felles database.

På denne måten er alle brukere alltid på den nyeste versjonen av applikasjonen og det er aldri behov for oppgraderinger og oppdateringer lokalt.

Xledger-applikasjonen driftes sentralt av Xledger’s egen driftsavdeling i Oslo, som har løpende overvåkning av oppetid og eventuelle driftsrelaterte hendelser.

Sikkerhetsteknologi har en sentral plass og høy prioritet i produktstrategien.

Fakturering i Xledger

Fakturering er en integrert funksjon i Xledger og er i stor grad automatisert. Du kan fakturere basert på timeføring, reiseregninger og viderefakturering av inngående faktura. Alt papirløst og i skyen!

Med fakturasalg kan du selge enkeltstående fordringer rett i systemet og får umiddelbart tilgang til å disponere pengene og selge de fakturaene du ønsker. Samarbeidspartnere på fakturasalg er Aprila Bank og Logiq Pay.

 • Automatisk føring av gjentakende faktura
 • Integrert med prosjektregnskap, kundereskontro og hovedbok
 • Støtter EHF, efaktura, pdf – og systemfaktura
 • Automatisert abonnementets-fakturering
 • Automatisert massefakturering, f.eks. deltakeravgift
 • Automatisk håndtering av royalties og provisjoner
 • Salgsordre kan opprettes og overføres til fakturering

Økonomi & Regnskap i Xledger

Med Xledger sin integrerte rapporterings – og analysemodul, får du tilgang til akkurat den informasjon du ønsker -i sanntid. Du kan enkelt bruke ferdige rapporter og spørringer, eller lage dine egne.

Alle dine data og regnskapstall er tilgjengelig og kan fremstilles på en visuell og god måte.

 • Ferdige rapporter og spørringer
 • Kan skreddersys ned på rolle-nivå i systemet
 • Få egne dashboards tilpasset dine behov
 • Visuell god fremstilling av data
 • Meget gode spørremuligheter
 • Drill-down til enkelt – transaksjoner
 • Fleksibel rapportløsning tilpasset mobil

Finansielle analyser

For våre rådgivere er finansielle analyser hverdagskost. De har et øye for detaljer og kan se sammenhenger. Dette bruker de når de dykker ned i tallene og finner mulighetene for en enda mer lønnsom drift.

 • Budsjettering og prognoser
 • Nøkkeltallsanalyser
 • Benchmarking
 • Rapportering i systemet
 •  Internregnskap
 • Konsernregnskap
 • Bistand til styrearbeid og styresekretær

Likviditetsstyring

God likviditet handler om å betjene kostnader, men også om å være i stand til å gripe muligheter og realisere planer. Større handlefrihet, gir økt konkurransekraft i markedet. Vi hjelper våre kunder med denne innsikten.

 • Investeringsanalyser
 • Gode rutiner i økonomisystemet
 • Likviditetsstyring og budsjetter
 • Finansieringsanalyser
 • Refinansiering
 • Rutiner varelager og innkjøp
 • Tilgang til nøkkeltall

Implementering av Xledger

Alle implementeringer starter med at våre systemkonsulenter møter din bedrift for å kartlegge de ulike økonomiprosessene. Dette gjelder alt fra timeføring, fakturering, godkjenning av leverandørfakturaer til hvordan ansettelsesprosesser skal håndteres. Slikt kartleggingsarbeid kan i noen tilfeller gjøres unna på et par timer med daglig leder, eller det kan kreve mange arbeidsmøter med mange ulike interessenter i din organisasjon. I noen tilfeller vil én konsulent fra oss hjelpe deg i mål fra A til Å. Andre prosjekter krever en større prosjektorganisasjon. Dette avhenger av din organisasjons størrelse og kompleksitet. Gjennom hele kartleggingsarbeidet, vil våre konsulenter lytte aktivt og se etter effektiviseringsmuligheter i lys av hvordan våre løsninger kan gjøre hverdagen din best mulig.

Oppfølgning

Vi slipper dere ikke. Når implementeringen er ferdig og dere går over i ordinær drift, vil våre engasjerte konsulenter være tilgjengelig og ivareta trygg drift. Våre systemrådgivere hjelper dere med de endringer og tilpasninger dere trenger, og vi motiveres av å finne gode løsninger for dere også fremover i tid.

Hvis ønskelig kan vi også holde kurs for ansatte i spesifikke ting som timeføring, reiseregning etc. Ønsker dere å holde kurs for ansatte selv, kan vi bistå med brukerdokumentasjon.

Systemoppsett

Vi gjør våre systemer klare for din bruk. På bakgrunn av de løsningene vi sammen blir enige om, settes relevante regler, opprettes brukere og andre grunndata. Våre konsulenter har god kjennskap til de forskjellige økonomiprosessene, og systemet klargjøres etter deres behov. Ved behov for integrasjoner mot andre systemer strekker vi oss langt for å få til dette, og vi jobber kontinuelig med gode, fremtidsrettede løsninger – alt i tett dialog med besluttningstakerne i din bedrift.

Opplæring

Ingen økonomiløsninger er gode dersom brukerne ikke vet hvordan de skal brukes! Vi anbefaler alltid våre kunder å investere tid i god opplæring for alle involverte brukere. Vår erfaring er at opplæringen blir best dersom den gjennomføres på deres egne data. Derfor vil opplæringen som regel skje etter at grunndataene er ferdig satt opp og godkjent av dere. Vi sørger for at dine nøkkelbrukere (typisk CFO, avdelingsledere og prosjektledere) får grundig opplæring.

Regnskap

Lønn

Rådgivning

Integrasjoner

Hva sier våre kunder?

«Vi har oversikt og innsikt på tvers av alle selskapene og samlet for konsernet. I tillegg har vi fått på plass en god dataflyt mellom fagsystemene våre.”
Alpinco
“VIEW Group hjelper oss utnytte Xledger veldig effektivt. Vi har et robust system som ikke begrenser oss på noen som helst måte.“
Technogarden
«Vi har en enorm mengde transaksjoner, og igjennom Xledger har VIEW Group hjulpet oss automatisere mye av denne prosessen.»
Kitch’n

Noe annet du lurer på? Kontakt oss her!

 

Artikler & Innsikt

Les de siste artiklene

øke lønnsomheten i bedriften
ØkonomistyringRegnskap
Bruk regnskapet til øke lønnsomheten i bedriften Les mer
hjemmekontor fra utlandet
HRLedelse
Regler for hjemmekontor i utlandet Les mer
LedelseSelskapsnytt
VIEW Group etablerer seg i Helsingfors Les mer

Interessert i økonomistyring og teknologi?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!