hjelp med lønn

5 skattefradrag bedrifter ofte glemmer

  Kravet for å få skattefradrag er at utgiften må være relevant for driften av selskapet, og du må dokumentere og bokføre disse. Kostnaden legger du inn i regnskapet ditt, noe som reduserer overskuddet og bidrar til at du betaler mindre skatt.

  Her er 5 eksempler på skattefradrag vi ser at mange som har et AS glemmer:

   

  1. Aksjer og verdipapirer

  Selskap som eier aksjer i andre selskaper fritas som hovedregel for beskatning av gevinst og utbytte på aksjer. Dette kalles fritaksmetoden.
  Du må skatte av gevinst og renteinntekter på obligasjoner. Hvis du har solgt obligasjoner med tap, kan du få fradrag for tapet.

   

  2. Tap på fordring

  En fordring er penger bedriften din har til gode. Hvis bedriften ikke får betalt, kan du ofte kreve fradrag i inntekt for tapet. Du kan kreve fradrag for tap på fordring hvis beløpet tidligere er inntektsført.

  Videre kan det kreves fradrag for tap på fordring som er knyttet til din virksomet og har en tilstrekkelig tilknytning til din næringsvirksomhet. Reelle tap på kundefordringer for eksterne kunder er alltid fradragsberettiget.

  Når fordringen er konstatert tapt, skal den ut av kundereskontroen og føres som tapt.

  En fordring kan for eksempel være:

  • et salg av varer, en tjeneste eller et pengebeløp
  • forskuddsbetaling, det vil si at du har betalt for en vare eller tjeneste som du ikke har fått
  • et låneforhold tilknyttet virksomheten

  Det er i utgangspunktet ikke fradragsrett for tap på fordringer mellom selskaper som anses som nærstående. Det vil si at selskap som har finansiert datterselskap eller annet nærstående selskap med lån, ikke får fradrag dersom lånet ikke blir tilbakebetalt.

   

  3. Gaver til ansatte

  Bedrifter som har utgifter til gaver til ansatte, kan få fradrag for disse kostnadene. Gaven må være en naturalytelse, det vil si en økonomisk fordel, men kan ikke være en pengegave.

  Eksempler på gaver som gir rett til fradrag:

  • gavekort som ikke kan innløses i kontanter
  • Trening i helsestudio som velferdstiltak etter nærmere regler
  • jubileums- eller oppmerksomhetsgaver inntil kr 4 000
  • gave med verdi inntil kr 8 000 for ansatte som har vært ansatt minst 20 år, deretter hvert tiende år
  • gaver med verdi inntil kr 5 000, for eksempel julegaver og gavekort
  • personalrabatter inntil kr 8 000
  • personalrabatter inntil kr 13 000, hvis det ikke er gitt andre gaver
  • Erkjentlighetsgave til ikke ansatte for enkeltstående arbeidspresentasjon som ikke overstiger kr. 500

   

  4. Kurs, utdanning og annet lesestoff som er relevant for virksomheten

  Bedriften kan få skattefradrag for kurs, så lenge det er relevant spesialisering for virksomheten.
  Du kan også få fradrag for aviser som er relatert til virksomheten og som sendes til firmaets kontor.

  Foreligger det tjenstlig behov kan den ansatte også få dekket en eller flere aviser skattefritt til sin privatadresse. Du kan få fradrag for nødvendige bøker så lenge de er tilgjengelige for alle som jobber i bedriften.

   

  5. Representasjon

  Du kan få fradrag for representasjon, altså mat og drikke som er relevant for kunde- og forretningsmøter.

  Bedrifter kan få fradrag for kostnader til enkel servering av kunder eller forretningsforbindelser, dersom:

  • kostnaden er knyttet til bedriften
  • serveringen foregår i arbeidstiden, eller i forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer
  • serveringen foregår på arbeidsstedet, eventuelt på et spisested i nærheten
  • brennevin ikke serveres
  • kostnadene ved serveringen på spisestedet er innenfor maksbeløpet per person.

  Vi har gitt deg 5 gode eksempler ovenfor, så husk å sjekke opp hva din bedrift kan få skattefradrag for.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.